WORD ‘N LID!

HOE OM AAN TE SLUIT:

Enige vrou vanaf die ouderdom 16 jaar is welkom om ‘n lid van VLVK te word.
Dit sal van jou verwag word om ledegeld soos deur die Tak bepaal, te betaal.