TEKSTIELMUSEUM

Ligging: Jubileumhuis,
Dorpstraat 126,
Stellenbosch
Ure vir besigtiging Weeksdae, 09:00 – 12:00
Telefoon: +27 (0)21 886 5064
Ingangsfooi: R20/persoon
Kurator: Mev. Linzetta Smit

GALLERY