SIRKEL: WORCESTER

 

TAK: MARIA STOFBERG

 

PORTEFEULJE: KONFERENSIE

 

BERIGGEWER: ALTA BRITZ

 

DATUM: 13 MAART 2024

 

Worcester Konferensie: Eerste vir nuwe Sirkelpresident

Die 91ste Konferensie van die Worcester-sirkel is deur die Maria Stofberg-tak (Worcester) op 13 Maart 2024 te Worcester aangebied. Die hoofbestuur, 21 afgevaardigdes en 41 waarnemers woon dit by.

 

Nadat die Internasionale gebed gelees is, het die nuutverkose Sirkelpresident (SP), Vicky Ferreira, die verwelkoming en voorstelling van die gaste gedoen. Die VLV Lekkersinglied is uit volle bors deur die dames gesing.

 

Groeteboodskappe is deur mev Antoinette Steyn, Uitvoerende Burgermeester van die Breedevallei Munisipaliteit en mnr Johan Nel, President van die Lionsklub, gebring.

 

Die tema: Ons jeug ons toekoms, is veral deur die gasspreker, Dr Ivan Meyer, Wes-Kaapse Provinsiale Minister van Landbou, aangespreek. Hy het die dames geïnspireer om hande te vat waar daar nood is en om met aktiewe burgerskap te help om Suid-Afrika te red.

 

Hy moedig gestruktureerde opleiding van jongmense, veral tegniese en landbouskole aan, asook opleiding van boere. Melding word gemaak van Bonnievale se gemeenskap wat groot sukses behaal met die landelike projek waar jongmense in die Landbou rigting opleiding ontvang.

 

Mnr Thys Smith wat Kinderland-Kleuterskool en Kinderland Akademie in Wellington gevestig het, vertel van die handleiding wat fokus op die vorming van morele waardes vir kinders, wat hy en sy vrou geskryf het. Min mense kan ontken dat ons vandag ‘n verval van morele waardes in ons land beleef. Kleuterskole en opvoeders wat elke dag met jong kinders werk, het ‘n kosbare geleentheid om gesonde waardes te vestig en te versterk.

 

Een manier om dit te doen, naas die rol van die ouerhuis, is om te fokus op die duisende kinders wie se eerste tree deur kleuterskole loop.  Kleuterskole en opvoeders wat elke dag met jong kinders werk, het ‘n kosbare geleentheid om gesonde waardes te vestig en te versterk.  Die boekie bevat 10 morele waardes – dankbaarheid, eerlikheid, liefde/omgee, gehoorsaamheid, goeie maniere, respek, mededeelsaamheid, selfaanvaarding, verantwoordelikheid en selfbeheersing.  Dit word gedoen deur middel van rympies, stories en liedjies.

 

Die oorlaaide marktafel was ‘n groot sukses en is goed ondersteun.

 

Die prysuitdeling is altyd ‘n hoogtepunt. Vanjaar het Maria Stofberg-tak (Worcester) weggeloop met die meeste trofeë (11), Ceres-tak (3) en derde Robertson-tak (2). Mev Sunet de Villiers, oud Sirkel President, het die trofeë oorhandig.

 

Johanna van Wyk en Susan du Plessis, die rooibanddames, het die gaste verwelkom en hul plekke aangewys.

 

Eregaste -vlnr Vicky Ferreira, Sirkel President; Dr, Ivan Meyer, Wes-Kaapse Provinsiale Minister van Landbou, Gerda van der Vyver, Voorsitter van Maria Stofberg tak en Antoinette Steyn, Uitvoerende Burgemeester van die Breedevallei Munisipaliteit.

Sanette Jordaan en Anlè Hamman sorteer die blomme uit.

Die pragtige blomme wat die saal versier het.

Die saal in geheel.

Marktafel