Sirkel: Paarl

Tak: Slot van die Paarl

Afsluiting

Beriggewer: Annalise Loubser

Datum: 28 Oktober 2023

 Bestuur van die tak in 2023

Fia la Grange (lid) en Marinda Rall (VLV Sirkelpresident) mooi met hulle hoede.

Die afsluiting van VLV Slot van die Paarl het in die pragtige tuin van Alta Priem plaasgevind. Die lede het opgedaag met mooi hoede vir die heerlike ontbyt-afsluiting.

Die knopies is uitgedeel aan Hetta Kirsten (50), Salome du Toit (30) en Albé Greeff (5). Bekers is uitgedeel vir deelname aan die kompetisies tydens Intertak, Konferensie en Kongres. Aletta Keyser het die bekers vir die hoogste aantal inskrywings en gevolglik ook vir die hoogste aantal punte ontvang.

Die Kersverhaal kom reeds in Jes 61:1 voor en dit is bekyk uit die oogpunt van die herders. God het aan hierdie eenvoudige mense die goeie nuus kom vertel. Hulle is dan ook die eerste getuies van die geboorte van Jesus Christus.

Die babafotoraai het vir baie pret en plesier gesorg. Sommige van die lede was glad nie herkenbaar nie. Die Jaarverslag van die voorsitter en die finansiële verslag van die tesourier is gelewer en ‘n voorlesing uit HA Fagen se Soos die windjie wat suis en ander gedigte, hoor die lede dat Nkosi sikelel’ iAfrika al bekend was in 1949. So is ons verenig om God se seën te vra.

Nettie Marais en Elsa Carstens met hul hoede.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jackie Genis en Johline Genis het pragtig gelyk met hul hoede.

Thea Basson oorhandig die Rachel Isabella Steynbeker vir die hoogste aantal inskrywings aan Aletta Keyser.