17 Augustus 2023

PRESIDENTSVERSLAG

VLVK-kongres 2023

Geagte Voorsitter en VLVK-lede

Hiermee my presidentsverslag vir die tydperk 1 September 2021 – 18 Augustus 2022.

 1. INLEIDING

Die 2022/2023-boekjaar was ‘n jaar wat baie vinnig verby gesnel het.  Daar was baie uitdagings binne VLVK.  Met die hulp van ons Hemelse Vader, elke hoofbestuurslid en veral die Dagbestuurslede kan ons terugkyk op ‘n suksesvolle VLV-jaar waarin ons daagliks ‘n stortvloed van ryke seëninge ontvang het.  Daar het heelwat nuwe lede aangesluit, ongelukkig het ‘n groot aantal bedank as gevolg van buitengewone en onvoorsiene omstandighede.  Ons het uitgereik in elke gemeenskap en vroue bemagtig op talle terreine en so die hoof doelstelling van VLVK nagekom soos vervat in ons Grondwet.  VLVK het beslis die jaartema:  DIE UITDAGING VAN VERANDERING / THE CHALLENGE OF CHANGE op elke terrein toegepas.

 1. STATESTIEK, OPSOMMEND OP 30 SEPTEMBER 2022

2.1 TAKKE ONTBIND: 1 Oktober 2021 tot 30 September 2022

 • Britstown 30/9
 • Daniëlskuil 30/9
 • De Doorns 28/2
 • Fraserburg 30/9
 • Kathu 30/9
 • Kimberley-wes 28/2
 • Laingsburg 31/5
 • Riebeeckvallei 30/6
 • Riversdal 30/9
 • Touwsrivier 28/2

2.2  NUWE TAKKE:

Geen

2.3  AANTAL TAKKE EN LEDE:  127 Takke met 3121 lede – 30 September 2022

30 September 2022:

 • 9 lede minder as 20 September 2021
 • 441 nuwe lede
 • 342 lede bedank
 • 33 oorlede
 • 44 oorgeplaas na ‘n ander tak.

GROOTSTE SIRKELS: (3)

Weskus               509     [482]

SWD                   402    [376]

Middelland        273   [306]

GROOTSTE TAKKE: (3)

Langebaan          91     [84]

Gansbaai             66     [60]

Williston            64     [61]

Gemiddelde takbywoning: 61%

Average subscription fee R174 per month. 

 1. KONFERENSIEBESOEKE 2023:  SWD, Weskus, Suid-Karoo
 2. VERKIESINGS:

4.1 SIRKELPRESIDENTSVERKIESING:

Baie geluk aan Mev. Vicki Ferreira, Sirkel Worcester.

 1. CWAA PROJECTS / VLVK-PROJEK:

5.1 BOME VIR ONS KINDERS / TREES FOR OUR CHILDREN, till 30 August,2023

       1299 Bome is geplant.  Ons het die uitdaging om 1000 bome te plant oorskry! 

 1. FINANCES / FINANSIES:

VLVK-lenings is beskikbaar – alle besonderhede is op die VLVK-webwerf te

kry.

     6.1  BRANCH FINANCES:

     Members have the right to know how the branch applied and spend its funds

     The financial position of the branch has to be reported at the end of the financial

     year [31st August each year].

      6.2  VERKOPE VAN VOORRAAD IN VLVK-KANTOOR:

Alle verkope is streng kontant.  Geen bestellings sal uitgevoer word voordat bewys

van betaling nie gelewer is nie.

6.3   REISKOSTE

Die bedrag wat as vergoeding vir 2023/2024 aanbeveel word, is R4.20 per km.

 1.   HUIS EN HAARD:
 • Baie geluk aan Mev. Sandra Nolte met die pragtige digitale uitgawes van die Huis en Haard. Nolte doen haar bes om elke uitgawe vars, aktueel en interessant te maak en slaag beslis daarin.  Volgens die terugvoering van die lede is dit duidelik dat Mev. Nolte haar uitstekend van haar taak kwyt.  Baie, baie dankie Mev. Nolte!
 • ‘n Digitale uitgawe verskyn vier keer per jaar, nl. Februarie, Mei, Junie en Oktober. Die digitale uitgawe word aan elke Sirkelpresident per whatsapp en  e-pos gestuur.  Dit word ook op die VLVK-webwerf geplaas.
 • ‘n Grondwetwysiging word by Kongres goedgekeur in sake die digitale weergawe van die Huis en Haard as amptelike blad van VLVK.
 1. VLVK-WEBWERF:
 • Die VLVK-webwerf is een van die belangrikste bemarkingsinstrumente en kan beskou word as die venster van VLVK wat die beeld van VLVK die wêreld indra, want die hele wêreld kan die webwerf besoek. Die webwerf moet as die verlengstuk van die Huis en Haard gesien word. Dit is die takbestuur se dringende verantwoordelikheid en belangrike plig om die webwerf maandeliks aan die lede voor/bekend te stel.
 • Marlene Erasmus kwyt haar baie goed van haar taak as VLVK-webmeester en ons is dankbaar dat sy altyd gewillig is om die beeld van VLVK in die kuberruimte uit te dra!
 • Die afdeling, VLVK-tekstielmuseum, bevat pragtige foto’s en inligting oor die tekstielmuseum.
 1. VLVK-BOOMPLANTSEREMONIE:

       9.1 Spesiale boomplantseremonie: 19 Januarie 2023 

Minister Ivan Meyer, Minister van Landbou in die Wes-Kaap en lede van sy  departement het die seremonie bygewoon.  Twee Rooi Essenhoutbome is by  onderskeidelik twee skole in Langebaan geplant.  Die bome is aangekoop met ‘n bedrag wat Minister Meyer goedgunstiglik aan VLVK teruggegee het.  Die seremonie het groot byval gevind by leerders en kleuters van die twee skole.

       9.2 STREEKS-/PLAASLIKE EN SOSIALE MEDIA:

Plaaslike koerante van ‘n aantal Sirkels en takke plaas gereelde artikels van VLVK-bedrywighede.  Baie Sirkels en takke het hul eie sosiale media facebook-blad, waar berigte en foto’s van vergaderings geplaas word.

Thank you to every CWAA member for valuable inputs and contributions towards CWAA.

10  BORGE:

       10.1 VLV-KOOKBOEK

Nb-uitgewers het die VLV-kookboek herdruk.  Tantieme reg word op die boek

betaal en bring ‘n gereelde inkomste vir VLVK mee.

 1. WBPV-KONFERENSIE:

Die 30ste ACWW/WBPV-konferensie is in Mei 2023, in Kuala Lumpur,

Maleisië gehou.  Dit was ‘n besondere eer en voorreg as VLVK-president, om

VLVK te verteenwoordig en die Konferensie by te woon. Die VLVK-argivaris en 4 ander VLVK-lede het ook die geleentheid bygewoon.

 1. UITNODIGINGS:

Uitnodigings na die volgende Kongresse is ontvang:

 • ‘n Uitnodiging na VLU-Noord kongres, 3 Mei 2023 is ontvang.
 • ‘n Uitnodiging is na die VVLU-kongres op 4 & 5 September 2023 ontvang.
 • ‘n Uitnodiging is deur die Agri Wes-Kaap se president, Mnr. Villiers Loubser, aan die VLVK-president gerig na hul kongres en dinee op 17 Augustus 2023 in die Paarl.
 1. KONGRES 2023

Daar word met groot opgewondenheid uitgesien na die 93ste VLVK-kongres, aangebied deur die gasvrousirkel, Sirkel Suid Westelike Distrikte.  Almal sien met verwagting uit om die ambassadeur van die Ukraïne, Me Liubov Abravitova, ons openingsspreker by kongres te verwelkom.

 1. BEDANKINGS:
 • Baie dankie aan ons Hemelse Vader wat my hierdie jaar, daagliks gelei het om hierdie groot taak te verrig as VLVK-president.
 • Baie dankie aan my gesin, in die besonder my eggenoot, vir geduld, gebede en wonderlike ondersteuning die afgelope jaar.
 • Baie dankie aan elke Hoofbestuurslid, vir elke oproep, boodskappie en hulp verleen. Baie dankie vir u samewerking.
 • ‘n Besondere woord van dankie aan Mev. Ronella Rademeyer, VLVK-erepresident vir gereelde oproepe, die aanmoediging om te volhard en al die goeie en waardevolle raad. Dit is vir my ‘n groot leemte dat u nie meer ons Kongresse kan bywoon nie, a.g.v. omstandighede tuis.
 • ‘n Baie groot dankie aan die VLVK-visepresident wat die ekstra myl saam met my geloop het en altyd bereid was om te help. Haar lojaliteit kan nie gemeet word nie.  Baie, baie dankie Mev. Low!
 • Baie dankie aan die nuwe VLVK-finanslid, Mev. Dinette Lochner, wat my bygestaan het en baie leiding en raad gegee het i.s. die finansies.
 • Baie dankie aan ons vriendelike VLVK-sekretaris/tesourier, Mev. Marianna Jordan, vir jou “altyd bereid om te help” geaardheid. Dankie dat jy in VLVK se Hoofkantoor, Jubileumhuis, omgee en warmte oordra aan elke besoeker.
 • Die VLVK-ouditeur, Mnr. Carel Jordaan en sy span by BVA wie se hulp, insig en noukeurigheid vir my ‘n groot gerusstelling is, baie dankie.
 • Die VLVK-argivaris, Mev. Erika Lubbe – Baie dankie Mev. Lubbe vir die besondere passie om alle inligting rakende VLVK in die argief op te neem. Al die baie ure se werk word raakgesien en opreg waardeer.
 • Die VLVK-kurator, Mev. Linzetta Smit en die beoordelaarspaneel, baie dankie vir die baie groot taak wat verrig word i.s. VLVK-kompetisies en beoordeling tydens kongres.
 • Laaste maar beslis nie die minste nie, baie dankie aan elke VLVK-lid vir u vriendelikheid en u samewerking om VLVK die beste Vereniging te maak. Dankie dat u saam met my daarna sal streef om ons VLVK-doelstelling uit te leef.

Ek beskou dit as ‘n baie groot eer en ‘n besondere voorreg om te dien as president van die VROUE-LANDBOUVERENIGING VAN KAAPLAND.

Estelle du Plessis

VLVK-president 

VLVK-PRESIDENTSWERKSAAMHEDE  VIR DIE TYDPERK

01 SEPTEMBER 2022 TOT 17  AUGUSTUS 2023: 

24 Augugstus 2022:       Besoek Absa en Nedbank – FICA

27 Augustus 2022:         Skrywe Minister Meyer – dankie [Kongres]

Skrywe Mev. E. Lubbe, dankie opening by Kongres

28 Augustus 2022:         Skrywes VLVK-Saamroepers – dankie [Kongres]

29 Augustus 2022:         Skrywes Finanslid, Sekretaris – dankie [Kongres]

30 Augustus 2022:         Skrywes Borge – dankie [Kongres]

02 September 2022:      VLVK-Nuusbrief 1 (2022)

02 September 2022:      Skrywes M. De Kock, V. Gagiano – dankie [Kongres]

03 September 2022:      Skrywe Min. Anroux Marais, Kuns & Kultuur i.s. Jubileumhuis

Gelukwensing Sirkel Weskus, Kongrespryswenners

06 September 2022:      E-pos Datumlys en nuwe Programleiding [hersien]

07 September 2022:      VVLU-kongres te Bloemfontein

10 September 2022:      Skrywe Mev. Gerda Pienaar, VVLU – dankie

10 September 2022:      Skrywes Sprekers Kongres 2022 – dankie

20 September 2022:      E-pos Kongresnotule 2022

27 September 2022:      Besoek aan Jubileumhuis

28 September 2022:      VLVK-funksie – Pink Valley Restaurant

01 Oktober 2022:           VLVK-Nuusbrief 2 (2022)

03 Oktober 2022:           E-pos Oktober Huis & Haard na HB

E-pos Kongresnotule en Oktober Huis & Haard na webwerf

04 Oktober 2022:           Skrywe Mev. M. Rall i.s. Sirkelbestuurtermyne

06 Oktober 2022:           E-pos opsomming, Kongresevaluering na HB en beoordelaars

19 Oktober 2022:           E-pos Finansiëleverslagvorms vir 2023 na webwerf

26 Oktober 2022:           Besoek Weskus Distriksmunisipaliteit saam met Sirkel Weskus

29 Oktober 2022:           VLV-vrouedag, Sirkel Tygerberg

30 November 2022:       Skrywe Sekretaris, [na operasie]

01 Desember 2022:       Besoek aan Jubileumhuis, finale opruim van stoorkamer

02 Desember 2022:       Besoek aan Jubileumhuis

03 Desember 2022:       Gradeplegtigheid, Elsenburg

12 Desember 2022:       E-pos Leefstyl- en Kunste & Handvlytwenke 2024 na webwerf

13 Desember 2022:       Aanbring van nuwe Historiese gebou-embleem, Jubileumhuis

Registreer vir 30ste Wêreldbond Konferensie, Maleisië

E-pos Fotobeeld van Kongres vir plasing op webwerf

17 Desember 2022:       VLVK-Nuusbrief 3 (2022

21 Desember 2022:       E-pos Statistiekopsommings aan HB

02 Januarie 2023:          Nuwejaarswense, Minister Meyer

04 Januarie 2023:          E-pos Leefstylvorms 1,2,3 vir plasing op VLVK-webwerf

E-pos Sakelys DB-vergadering van 3 Februarie

10 Januarie 2023:          E-pos Statistiekopsomming na Argivaris

15 Januarie 2023:          E-pos WBPV se vierjaarlikse verslag aan Dr. M. Muller, Areapresident

16 Januarie 2023:          VLVK-Nuusbrief 1 (2023)

19 Januarie 2023:          VLVK-boomplantseremonie, Langebaan

Bespreek verblyf vir HB, Kongres 2023

20 Januarie 2023:          Skrywe Minister Meyer – Dankie, boomplantseremonie

Skrywe Skoolhoofde – Dankie, boomplantseremonie

Sirkel Weskus – Dankie, boomplantseremonie

Skrywe Langebaantak – Dankie, boomplantseremonie

21 Januarie 2023:          E-pos goeie wense aan Langebaantak

24 Januarie 2023:          E-pos Kunste & Handvlytkompetisies na webwerf

26 Januarie 2023:          Verandering van E-posadres by WBPV [adres was foutief]

27 Januarie 2023:          E-pos Februarie Huis & Haard aan Sirkelpresidente en webwerf

29 Januarie 2023:          E-pos berig Boomplantseremonie na webwerf

29 Januarie 2023:          E-pos berig Boomplantseremonie na Argivaris

Skrywe aan Mnr. J. Strydom Agri Wes-Kaap

30 Januarie 2023:          Aansoek om borgskap aan GWK gestuur

Afpraak met eienaar van Broomstix – Jubileumhuis

31 Januarie 2023:          E-pos aan HB i.s. nominasie van SP

03 Februarie 2023:        E-pos aan Stellenbosch Munisipaliteit, aansoek om vrystelling van eiendomsbelasting

DB-vergadering – Jubileumhuis

08 Februarie 2023:       Uitstuur van Aanbevelings/antwoordblad

09 Februarie 2023:        Skrywe M. De Kock i.s. Groeteboodskap, Min. Meyer

17 Februarie 2023:         Konferensie wense aan Sirkels

27 Februarie 2023:         Skrywe NB-uitgewers, herdruk VLV-kookboek

28 Februarie 2023:         VLVK-nuusbrief 3 (Feb. 2023)

01 Maart 2023:              Bywoon van Sirkel SWD Konferensie

06 Maart 2023:               E-pos belangrike Leefstylinligting van Hoofbeoordelaar aan Sirkels

08 Maart 2023:              Bywoon van Sirkel Suid-Karoo Konferensie

18 Maart 2023:              Skrywe Sirkel SWD – dankie, Konferensie

Skrywe Sirkel Weskus – dankie, Konferensie

Skrywe Sirkel Suid-Karoo – dankie, Konferensie

21 Maart 2023:             E-pos i.s. kwotasie vir Kongres-baniere

Uitnodiging ontvang na VLU-NOORD kongres, 3 Mei 2023

13 April 2023:               Kantoorbesoek, afspraak met Sekretaris

14 April 2023:                Afspraak met “Cape Heritage” i.s. glasdeur/palissade

01 Mei 2023:                 E-pos Mei Huis en Haard na Sirkelpresidente en webwerf

10 Mei 2023:                 Skrywe Antwoordblad i.s. WBPV nominasies

11 Mei 2023:                 Skrywe Riaan Cruywagen DANKIE-PERSOON

Uitnodigings gestuur aan:  SAVLU, VVLU, Mevv. Lubbe, van Schalkwyk, Dr. Muller,                                                 Minister Meyer – VLVK-KONGRES 2023

Borgaansoeke gestuur aan:  GWK, Graan SA, Min. Meyer, SWIER,

SIMPLY BEE, ROOIBOS BPK.

15 Mei 2023:                 Vertrek na WBPV-KONGRES, Maleisië

26 Mei 2023:                 Keer terug van Maleisië

06 Junie 2023:              Voorwoord VLV-KOOKBOEK herdruk

08 Junie 2023:              Voltooi Kongressakelys

Bevestig lys van Konferensie, Sirkeldae ens. met Visepresident

09 Junie 2023:              Evalueringsvorm vir Kongres 2023 voltooi

11 Junie 2023:              Gelukwensing Dr. M. Muller, Suider-Afrika Area president

13 Junie 2023:              Kwotasie aanvaar vir Kongresbaniere

14 Junie 2023:              Skrywe Min. Meyer, uitnodiging na Kongres bevestig

19 Junie 2023:              Lys van borge bevestig met gasvrousirkel. Logo’s ontvang

19 Junie 2023:              Skrywe VLVK-Saamroepers i.s. Kongressprekers

22 Junie 2023:              Argief- en Kuratorverslag ontvang vir plasing op VLVK-webwerf

23 Junie 2023:              Skrywe aan HB-lede met inligting oor Kongresverblyf

24 Junie 2023:              Bevestig verblyf gereël vir Mev. Magdie de Kock

28 Junie 2023:               Erken ontvangs van museumverslag

VLV-KOOKBOEK herdruk: Bestelling bevestig

06 Julie 2023:               Oorplasing van VLVK-webwerf na Koos Gagiano / sluiting Lumico

08 Julie 2023:               E-pos Julie Huis & Haard na Sirkelpresidente en webwerf

11 Julie 2023:                Kongresuitnodiging aan Mosselbaai burgemeester gerig

12 Julie 2023:                VLVK-PROJEK 2023 verslag na webwerf gestuur

E-pos Projekverslag aan Min. I. Meyer

12 Julie 2023:                VLVK-BELEIDSBOEK (hersien) gereed vir druk by Hoofkantoor

14 Julie 2023:                E-pos Sakelyste:  Finansiële- en HB vergadering

17 Julie 2023:                E-pos skrywe aan WBPV-president, gelukwensing met Konferensie

E-pos aan Putrajaya Marriot Hotel, gelukwensing uitstaande diens gelewer

03 Augustus 2023:         Besoek aan ouditeur

14 Augustus 2023:         Vertrek na Hartenbos

15 Augustus 2023:         Finansiëlevergdering

16 Augustus 2023:         Hoofbestuursvergadering

17 Augustus 2023:         Kongres 2023

18 Augustus 2023:         Kongres 2023