Sirkel: Overberg

Tak: Bredasdorp

Kongres 2023

Beriggewer: Letty-Ann Möller

Datum: 17 Augustus 2023

Goeie kommunikasie.

Die Leefstyl Koördineerder, Isabel Wilken van Somerset-Oos, spreek haar dankbaarheid teenoor lede uit wat met vrymoedigheid vrae vra en voeg by: “Ek wil julle aanmoedig, moenie julle vrymoedigheid verloor nie, dis al manier waarop ons ‘n verhouding met mekaar kan bou.”

Sirkeldae het stampvol sale opgelewer en baie goeie terugvoer is gekry. Beoordelaars, dankie vir heerlike artikels wat saam met die mode en op Pinterest te vinde is.  Dankie vir positief ingestelde beoordelaars wat boonop toeganklik is om vrae te beantwoord!

Al die sirkels het ingeskryf.  Party sirkels het net 1 artikel ingeskryf, “maar dis ook reg.”

Daar is 127 takke in Kaapland vanjaar. In 2022 het 49 takke deelgeneem en hierdie getal het in 2023 na 63 takke wat deelgeneem het opgeskuif. In 2022  is 100 artikels ontvang en beoordeel teenoor 2023 se 184 artikels.

Die statistiek van vanjaar se kongresartikel is

Borduurwerk: 16. (Dis altyd in daardie omtrek).

Masjienwerk: 34 hemde.

Gebreide Serpe: 41.

Gehekelde Tafellopers: 43.

Weef is op van 5 in 2022 na 15 in 2023 en die uitdaging is gestel vir 30 in 2024.

Wisselafdeling: 35 dassakke en die wisselafdeling raak al hoe interessanter!

Moedertaal Onderrig

Dr Theuns Eloff sê ”Die taal waarin jou kind leer, daarin word ook jou kultuur en gewoontes vasgelê”.

“Moedertaalonderrig gaan nie oor Afrikaans of die voortbestaan van Afrikaans nie.”   Navorsingsresultate hieroor is in lande soos Frankryk, Spanje en Amerika ook gedoen. ‘n Plaaslike eksperiment het getoon dat die kontrolegroep  isiXhosa leerders wat slegs Engelse vraestelle gekry het 53% daarvoor gekry het teenoor die eksperimentele groep wat dieselfde vraestelle in Engels SOWEL AS  isiXhosa ontvang het  83% daarvoor gekry het.  ‘n Toename van 30% as vrae in jou moedertaal is.

Sonneblomme!

“Humanity, peace, democracy and human rights”.  Die ambassadeur van Oekraïne was aangedaan en verras toe die – meer as 200 VLV-lede  – elkeen ‘n sonneblom is die lug swaai by die aanvang van haar toespraak wat begin het met “My attitude and the topic is not about not political issues…imagine one day you wake up…” en jy wonder waarmee moet jy vlug?  Op 24 Feb 2022 toe miljoene moes vlug sonder die wete of hulle sal terugkeer huis toe, was dit die vraag.  Moet ek my foto albums vat of my sentimentele artikels? Oorlog het 9 jaar vantevore al begin en die ambassadeur sal alles in haar vermoë doen as ma om te sorg dat die oorlog oor 8 jaar verby is want dan is haar oudste seun dienspligtig.  Sy sluit af met die gedagte dat die oorlog gaan oor die behoud van waardes.  “The war of good against bad.”

Radiopersoonlikheid:

Riaan Cruywagen, ons dankie-sê persoon, het almal laat skaterlag met sy aanvangswoorde wat daarop neerkom dat enige man hom sal beny want hy word vandag verwelkom in die boesem van soveel vroue!

Burgemeester:

Dit was ‘n haastige burgemeester,  wat ‘n paar woorde gesê het, onder andere dat sy ma ook ‘n formidabele VLV vrou was.  Hy was oppad dorp toe om die protesoptog vreedsaam te stop.  (Hy was suksesvol.)

Entrepreneur:

Van ‘n geleende naaimasjien en 6 piekniekkomberse na ‘n besigheid wat mense in diens neem, aan internasionale skoue deelneem en -met die hulp van SEDA- hulle eie motiewe op materiaal kan druk.  Dit wil gedoen word.

Dit is maar net ‘n paar van die hoogtepunte wat ek as afgevaardigde van VLV Bredasdorp tak met die 93ste kongres van die VLVK vanjaar beleef het.

Vir al die reëlings rondom die kongres, die logistiek, die lokaal, die etes, die sprekers, die beoordeling en die trofees haal ek my hoed af.

Vanjaar se Tema was ‘Uitdaging van Verandering’ en dit is ervaar met dié dat beoordeelde artikels per sirkel (en nie per tak soos die gebruik was nie) teruggegee is.  Verder is die veranderde klousule rakende die digitale verspreiding van Huis en Haard amptelik tydens hierdie kongres goedgekeur.  Daar is ook versoek dat inbetalings voortaan slegs met EFT gedoen moet word met verwysing na die bewys van betaling.

Dit was ‘n uitstekende kongres.  Een waarop sirkels kan voortbou.

Foto collage sluit in, die President van VLVK, Estelle du Plessis, die VLVK vaandel en die lede van VLV Sirkel Overberg wat ons Sirkel vanjaar by die kongres verteenwoordig het. Sirkel Overberg v.l.n.r. Elizabeth Terblanche(Gansbaai), Annette van Eeden (Bredasdorp), Rienie Lüdick(Gansbaai), Magda Marais(Hermanus), Ronel de Villiers(Hermanus), Lanita Marais(Gansbaai), Elbie Fourie(Jongensklip), Adrie Liebenberg(Villiersdorp), Madelein du Toit(Jongensklip), Letty-Ann Möller(Bredasdorp), Anneli Swart(Jongensklip) en Corrie Fogwell (Caledon) en heel voor sit Hermien van Zyl van Kleinmond.