Sirkel: Paarl

Konferensie:

Beriggewer: Gonny du Plessis

Datum: 09 Maart 2023

Sirkel Paarl het die 70ste jaarlikse konferensie  gehou op Donderdag 9 Maart 2023 in die kerksaal van die NG kerk , Slot van die Paarl.

Dit was ‘n interessante en suksesvolle oggend en is deur Wellingtontak, met voorsitter mev Juanita Loubser, aangebied.

Na ‘n mooi vlagseremonie en verwelkoming deur die Sirkelpresident,mev Marinda Rall, is daar ‘n paar groete boodskappe oorgedra van Drakenstein munisipaliteit asook van die Wellington Boerevereniging.

Die voorsitter van Wellington het die geskiedenis van “Die Voorskoot “ voorgelees en alle voorsitters en afgevaardigers van die 8 takke van die sirkel het elk ‘n pragtige voorskoot ontvang. Ook het elke tak ‘n boom ontvang wat ‘n geskenk van die plaaslike munisipaiteit was.  Dit sal gebruik word om die projek van VLVK “Bome vir ons Kinders” aan te spreek.

Die 3 studierigtings, nl Gesondheid, Land- en Tuinbou en Openbare Sake het baie interessante sprekers gehad wat inligting verskaf het waarby almal iets kon leer.

Die hoofspreker van die oggend was Mnr Jannie Strydom, Direkteur van Agri Wes-Kaap. Hy het gepraat oor die tema – Uitdaging van verandering en hoe om verandering maklik te oorbrug en die belangrikheid van spanwerk en positiwiteit.

Hy het die VLV geprys en genoem dat hul ‘n baie belangrike rol in die sameleweing speel en dat daar voort gebou moet word op die goeie werk wat die VLV dames verrig.

Die items vir die oggend was voordrag deur seuns van die Hugenote Hoërskool en sang deur Wilco van Wyk. Asook ‘n kort rolprent.

Die kompetisie-inskrywings was van hoogstaande gehalte en die Tiptop beker wat deur die president van die Sirkel uitgeloof word, is gewen deur Wellingtontak.

Die oggend is afgesluit met die speel van die lied “Song of Peace”.

Lede van Wellingtontak wat konferensie aangebied het

Vlnr Mnr Jannie Strydom, Direkteur van Agri Weskaap, Mev Marinda Rall, Sirkel President, Mnr Koos le Roux van Drakenstein Munisipaliteit en Mnr Van Niekerk van Wellington Boerevereniging.

Mev Rall by die uitbeelding van 70 Jaar.

 

 

 

 

 

Mev Rall oorhandig die TipTop Beker aan Mev Juanita Loubser, voorsitter van Wellington tak wat die beker verower het.

 

 

 

 

Die hoofbestuur van Sirkel Paarl. Vlnr Mev Gonny du Plessis, vise president, Mev Berta Spangenberg, sekretaris, Mev Marinda Rall, President en Mev Aletta Keyser, tesourier.

Heerlike eetgoed vir teetyd.

Kompetisieartikels – sakke van dasse.

Gebreide stolas – kompetisies