Sirkel: Overberg

Tak: Kleinmond

Afsluitingsfunksie

Beriggewer: Hermien Van Zyl

Fotograaf: Alice Van Rooyen

Datum: 30 November 2022

 

Die Ecology-restaurant (geleë tussen Kleinmond en Botrivier) se ruim eetkamer en pragtige tuin was die ideale plek vir VLV-Kleinmond se afsluitingsfunksie op 30 November 2022 en 42 lede, beoordelaars en eregaste het die ontbyt en toekenningsgeleentheid bygewoon.

Jaarliks gee die tak erkenning aan ‘n organisasie óf ‘n persoon wat ‘n uitstaande bydrae aan die gemeenskap gelewer het en vanjaar het hierdie toekenning gegaan aan die Kleinmond Fietsryklub wat by die dorp se ingang ‘n volledige fietsbaan uitgelê het. ‘n Wit-olienboom, Boom van die Jaar vir 2023, is ook volgens die nuwe VLVK-projek, Bome vir ons Kinders, aan die voorsitter van die Fietsryklub oorhandig om by die terrein te plant. ‘n Wit-Olienboom is ook aan Luzanne, terreinbestuurder by Ecology, oorhandig.

Tydens die twee jaar van onbestendigheid weens die covid 19-pandemie, het die bepaling van lede se jare-lidmaatskap aan VLVK agterweë gebly en uiteindelik kon dit óók op datum gebring word en die kentekens oorhandig word.

Ria Coetzee, Martie de Witt, Sysie du Toit, Louise Bruwer en Philippa Marks kry vir 5 jaar,

Lizette van Jaarsveldt, Lisbé Badenhorst, Marie Thomas en Louna Conradie kry vir 10 jaar,

Anne Meershoek, Freda Maree en Anna-Marie du Plessis kry vir 15 jaar,

Sylvia Coetzee en Peggy van Tonder kry vir 20 jaar en Marie le Grange kry vir 25 jaar.

Daphné Loots en Brenda Neethling kry vir 30 jaar en Marianne de Wet kry vir 40 jaar.

Malinda Hugo kry vir 45 jaar, Elizette Bosman vir 50 jaar en Lynette Loubser vir 60 jaar.

Wat ‘n somtotaal van VLV-betrokkenheid en lojaliteit!!

Pryse en trofeë is ook oorhandig aan deelnemers wat uitgeblink het in die kompetisies. Geskenke is oorhandig aan dié lede wat die heeljaar teenwoordig was, aan die erelede, aan die bestuurslede van 2022 en die dames wat in Desember verjaar. Die jaarprogram vir 2023 is ook aan die lede teenwoordig uitgedeel.

Lede en gaste geniet die samesyn in die Ecology-restaurant se ruim eetsaal.

Collage: Sysie du Toit, saamroeper vir Leefstyl oorhandig ‘n geskenk aan Augusta van Rensburg, Voorsitter Louise Bruwer oorhandig die toekenning aan Theo van Rensburg van die Kleinmond Fietsryklub, Lynette Loubser, saamroeper vir Landbou & Tuinbou, oorhandig Wit-Olienboompies aan Theo van Rensburg en Luzanne van Ecology

 

 

 

 

 

 

Collage: Marianne de Wet (40), Malinda Hugo (45), Elizette Bosman (50) en Lynette Loubser (60) was saam vir amper 200 jaar VLV-lede!

 Daphné Loots & Brenda Neethling (30),

Collage: Sylvia Coetzee & Peggy van Tonder (20), Marie la Grange (25) en Anne Meershoek, Freda Maree & Anna-Marie du Plessis (15)

 Lezette van Jaarsveldt, Lisbé Badenhorst, Louna Conradie & Anna-Marie du Plessis (10)

 

 

 

 

 

 

Ria Coetzee, Martie de Witt, Sysie du Toit, Louise Bruwer & Philippa Marks (5)

 

 

Pryswenners v.l.n.r. Wynette Lambrechts, Sysie du Toit (meeste punte), Annie Jooste (beoordelaar), Lezette van Jaarsveldt, Daphné Loots, Hermien van Zyl, Alice van Rooyen (tweede meeste punte) en Louise Bruwer.

100% Teenwoordigheid: Agter v.l.n.r. Marianne de Wet, Anne Meershoek, Daphné Loots, Alice van Rooyen, Wynette Lambrechts, Wessel Coetzee (klankman) en Brenda Neethling. Voor sit Susan Winterbach, Mercia du Toit en Sylvia Coetzee.

VLV-bestuur vir 2023: Agter v.l.n.r. Elizette Bosman (Openbare Sake), Marianne de Wet (Opvoeding&Kultuur), Hermien van Zyl (sekretaresse), Ria Coetzee (tesourier), Alice van Rooyen (media&fotograaf), Lynette Loubser (Landbou&Tuinbou), Louise Bruwer (voorsitter) en Brenda Neethling (hulpsekretaresse). Voor sit Sysie du Toit (Leefstyl), Annie Jooste (vise-voorsitter en Kunste&Handvlyt) en Mercia du Toit (Gesondheid).

 

 

 

 

 

Program vir 2023