Sirkel: Griekwaland-Wes
Konferensie 2022
Beriggewer: Jorietha Kirsten
Datum: 16 Maart 2022

Lede van die takke Griekwastad, Niekerkshoop, Olifantshoek en Volop is gasvry ontvang deur die gasvroutak op Postmasburg en hartlik verwelkom aan die tafels wat klassiek en stylvol versier is met blou en wit Delft.


Die vise-president, Ruby Kriel, bedank die gasspreker, Jan-Louis Coetzer, wat gepraat het oor Volhoubaar Menswees. Hy het ons alledaagse bestaan vergelyk met ‘n waterbottel wat vol gehou moet word. Ons geestelike welsyn staan op 5 pilare nl fisiese welstand (genoeg water, slaap, vars lug), intellek (kundigheid/ talente), emosionele welstand (positiewe gemoed), sosiale welstand (sosialiseer met ander) en Goddelike welsyn (bid/bediening uit die Woord) en so sal ons volhoubaar leef.

 

Sirkelpresident, Machel van Niekerk steek ‘n kers aan in liefdevolle herinnering aan die takke wat lede verloor het aan Covid-19 asook al die vroue oor die wȇreld wat onder moeilike omstandighede ‘n tuiste moet skep.

 

 

 

 

 

Spreker vir Opvoeding en Kultuur, Dalise Kirsten, is verbonde aan die Universiteit van die Vrystaat waar sy Frans en Afrikaans doseer. Sy verduidelik die proses waardeur die mens gaan in die aanleer van ‘n vreemde taal. Haar Meestersgraadstudie is gebasseer op die taalstruikelblokke wat rugbyspelers ondervind wanneer hulle in Frankryk gaan rugby speel.

 

 

 

 

 

 


Lientjie Maritz, Saamroeper vir Landbou en Tuinbou, het sirkelpresident, Machel van Niekerk, voorgestel wat nou saamwerk met die Departement van Natuurbewaring. Machel lig die gehoor in oor die leefwyse, bewaring en rehabilitasie van die Ietermago.


Martie Thiart, spreker vir Kunste en Handvlyt, het op ligter trant ‘n komiese vertoning gelewer oor toe sy vir haar ‘n “step-in” of inklimgordel aangeskaf het. Sy het ‘n groepie leerders van die plaaslike Laerskool afgerig vir die jaarlikse eisteddfod en hulle het die gehoor vermaak met voordrag.

   

Lede het hul hand gewaag aan die inskrywing van ‘n groenteruiker en baie kreatiewe ruikers opgelewer.


Voloptak het die trofee ontvang vir die tak wat die meeste punte ingesamel het.

 

Amanda Duvenhage, sirkeltesourier en voorsitter van tak Niekerkshoop, ontvang die trofee vir die Sterlid van die sirkelpresident, Machel van Niekerk.

 

 

 

 


Sirkelbestuur is verkies en vlnr is Jorietha Kirsten, sirkelsekretaris en saamroeper Leefstyl, Doreen van der Westhuizen, addisionele lid, Ruby Kriel, Vise-president en saamroeper Gesondheid, Amanda Duvenhage, sirkeltesourier, Machel van Niekerk, Sirkelpresident, Ilze Coetzee, saamroeper Opvoeding en Kultuur, Lientjie Maritz, saamroeper Landbou en Tuinbou en Elzahn Fourie, saamroeper Kunste en Handvlyt.