Sirkel: Overberg
Tak: Bredasdorp
Studierigting: Landbou en Tuinbou
Beriggewer: Letty-Ann Möller
Datum: 1 Februarie 2022

Produk, behoefte: kom ons gesels oor die prys!
“My pa was ‘n skaapman”, maar my liefde vir graan het ek by my skoonpa geleer” sê George du Plessis tydens die Landbouvergadering van VLV Bredasdorptak op 1 Februarie in die Overberg Agri Opleidingsaal.

Die afgelope 15-20 jaar, was daar heelwat vooruitgang. 2019 se opbrengs was ‘n probleem. 2020 was ‘n rekordjaar. 2021 se oeste was groot maar swak kwalitet. Gestoorde gewasse in die silo’s was boere se redding. Reën vernietig ‘n oes – daarom 2022 se lae opbrengs en swak gradering in die westekant teenoor die ooste se fenominale opbrengs.

Carin Brink se Landbouvergadering was ‘n fees van inligting van silo’s en oeste en Kaap Agulhas Munisipaliteit se geïntegreerde ontwikkelingsprogram.

Die spreker, George du Plessis, bestuur die silo’s vir Overberg Agri.