Sirkel: Paarl
Tak: Slot van die Paarl
Portefeulje: Opvoeding en Kultuur
Beriggewer: Annalise Loubser
Datum: 1 Februarie 2022

Jackie Genis, Chrystal Muller, Thea Basson, sprekers Karmi Ralph en Levina Koorsen, Milly Myburgh

Na ’n lang afwesigheid rondom die teetafel het die gasvroue die lede weer lekker bederf met Bolandse vrugte, gebak en drinkgoed. Dít na ons na Karmi Rhalf geluister het oor Gesinstrukture en gesinsverantwoordelikhede.

Gesinne bestaan meestal uit kinders van verskillende ouderdomme en volwassenes van verskillende ouderdomme. Jy kry verskillende fases van een mens se lewe, nl. die prenatale ontwikkeling en die geboortproses, babajare (eerste 2 jaar), kleurtertydperk (2 tot 6 jaar), middelkindjare (6 tot 12 jaar), adolessensie/tiener (11/13 tot 17/21 jaar), vroeë volwassenheid (20 tot 39 jaar), middelvolwassenheid (40 tot 59 jaar) en laatvolwassenheid/bejaardheid. Jy kry verskillende gesinstrukture en binne gesinstrukture kry jy verskillende tipes kinders en ouers.

Kinders het regte nl ’n naam en nasionaliteit, familie of ouerlike versorging,basiese voeding, skuiling, basiese gesondheidsdienste en maatskaplike dienste. Hulle het die reg om beskerm te word teen mishandeling, verwaarlosing en vernedering en om beskerm te word teen arbeidspraktyke wat eksploitasie van kinders bevat. Hulle mag nie forseer word om te werk of werk te verrig wat skadelik vir ’n kind se algemene welstand, skoolopvoeding en ontwikkeling is nie. Kinders mag nie by die polisieselle in aangehou word nie en indien wel, moet dit vir die kortste moontlike tydperk wees en moet kinders nie in selle aangehou word saam met volwassenes oor die ouderdom van 18 jaar nie. Kinders mag nie gebruik word in gewapende konflik nie en moet beskerm word in situasies waar gewapende konflik voorkom.

Saam met so ’n reg kom ’n verantwoordelikheid wat deur die kinders uitgevoer moet word nl die kind het ’n reg om skool by te woon en te leer, maar dan moet hy/sy respek hê vir die ouer persoon nl die onderwyser. Verantwoordelikheid word natuurlik gemeet saam met ’n kind se ouderdom en ontwikkeling.

Sy het volledig gepraat oor die uitdagings in SA en die vergelyking met ander lande.

Na so ’n mondvol, word ons bekendgestel aan ’n nuwe pruimvariant nl Queen Garnet wat baie meer ant-oksidante bevat as bloubessies.

Die VLV is verseker díe plek om te wees om verdere volwasse-opvoeding te ontvang! Ons sien uit na 2022 met al sy uitdagings.