Sirkel: Overberg
Tak: Bredasdorp
Studierigting: Gesondheid
Beriggewer: Letty-Ann Möller
Datum: 3 Augustus 2021

Bredasdorp se VLV lede vergader weereens virtueel.

Veranderde tye vra vir kopskuiwe en aanpassing, want wie nie aanpas nie, sal nie oorleef nie.

“Bredasdorp se Covid-getalle styg met rasse skrede …” met hierdie woorde het die sameroepster, Lorraine du Toit, die VLV vergadering wat op Dinsdag 3 Augustus op die VLV se virtuele WhatsApp platform plaasgevind het, geopen.

Sy het verduidelik dat dit juis die kommer rondom die veiligheid van lede en die steeds stygende getal positiewe COVID-19 gevalle in die Kaap Agulhas Substreek was, wat die komitee laat besluit het om die Augustusmaand vergadering ook maar, as voorsorgmaatreël, virtueel aan te bied.

Met verwysing na die feit dat die vergadering so op die vooraand van Suid-Afrika se nasionale Vrouedag van 9 Augustus in “Nasionale Vrouemaand” plaasvind, het sy die lede daarvan verseker dat al die bydraes deur vroue aangebied word. Die soeklig het dan ook geval op twee gevreesde siektetoestande naamlik kanker en die COVID-19.

 

 

Voorsitter open virtueel
Met ‘n foto van haarself in ‘n rustige landelike omgewing met berge en veld in die agtergrond, het Annette van Eeden almal welkom geheet en goeie gesondheid toegewens. Die tema “Gesondheid” was dan ook so reg in die kol in ‘n tyd waarin die gemeenskap vir die derde keer onder ‘n COVID-19 vlaag deurloop.

Die vrypostige virus wat ons maar net nie wil verlaat nie, het aan die einde van die dag ook veroorsaak dat die tak se 90ste verjaarsdag funksie verskuif is na 23 Oktober. COVID-19 het ook veroorsaak dat die Kaaplandse Kongres van die VLVK wat op 19 Augustus in Kimberley sou plaasvind, ook virtueel vanaf die hoofkantoor in Stellenbosch aangebied gaan word.

 

Sprekers deel waardevolle brokkies:

Me Michelle Hatting, Matrone by die Otto du Plessis Hospitaal op Bredasdorp was die heel eerste spreker wat aan die woord gestel is. Sy het haar eie “Covid reis” met lede gedeel in ‘n tydsgewrig waarin ‘n hele land, provinsie, substreek en gemeenskap hulleself weereens in die greep van ‘n COVID-19 vlaag bevind. Sy het stapsgewys die verloop van die siektetoestand beskryf vanaf haar terugkeer van verlof in Oktobermaand 2020 toe sy verontrustende simptome ervaar het en haarself laat toets het. Sy is gehospitaliseer met wat bekend staan as COVID pneumonia maar het daar en dan besluit dat sy die bul by die horings gaan pak en alles in die stryd gaan werp om ten volle te herstel. Sy deel ten slotte aan die hand van twee videogrepe ook sommer twee navolgingswaardige COVID-19 herstelwenke met die lede.

                               

 

 

Met die Nasionale Kankerbewusmakingsmaand van Oktober reeds op die horison, het die tweede spreker, Lizelle Knott, ook haar “pad met kanker” met die lede gedeel.

 

 

 

In ligte luim en op ‘n ligter noot …
Klein Mabel Matthee, ‘n graad 6 leerder van Rûens Kollege in Klipdale, het ten slotte met haal veel ligter aanbieding in die vorm van voordrag items waarmee sy in die Top 10 van die 2020 Dramaweb kompetisie geeïndig het, darem die lagspiere geprikkel. Die lede sou sonder twyfel daar in hulle leunstoele hande geklap het vir hierdie talentvolle jong leerdertjie. Nodeloos om by te voeg, is die kompetisie waaraan sy deelgeneem het ook op ‘n virtuele platform aangebeid.

 

 

 

Daar is afgesluit met gevleuelde woorde wat in die tye waarin ons onsself bevind, ongetwyfeld van toepassing is:

“Die woorde wat jy uitspreek, word die huis waarin jy woon. Spreek Lewe!”
Ora Laubscher