Sirkel: Paarl
Tak: Wellington
Portefuelje: Gesondheid
Beriggewer: Karen Barnard
Datum: 24 Junie 2021

Jou Brein en Dementia
Anton Bőhmer, Kliniese Sielkundige van Stellenbosch het vir die dames meer kom vertel oor die Brein. Die brein is baie belangrik vir kommunikasie na die res van die liggaam.

Die brein ontwikkel van voor ons geboorte en reg deur ons lewe. Die brein versamel inligting, verwerk dit, onthou dit en kommunikeer met die res van die liggaam.

Verskillende dele van die brein is verantwoordelik vir verskillende funksies van die liggaam.
• Serebellum- onderste deel van die brein wat verantwoordelik is vir die motoriese vaardighede en balans
• Breinstam- primitiewe deel van die brein (verlenging van die rugmurg) en is belangrik vir refleksies en asemhaling
• Serebrum- intelligensie en geheue

Jou brein en liggaam interpreteer inligting van buite en moet die heeltyd besluite neem.
Die brein begin volume verloor na 50 jarige ouderdom. Die brein sal stadiger begin funksioneer soos wat ‘n mens dan ouer word. Siekte toestande kan die proses versnel.


Verskillende vorme van Dementia:
1. Alzheimer – Die persoon vergeet baie en sukkel om te organiseer omdat die voorste deel van brein beїnvloed word en veranderinge daar plaasvind. Dit is soos telefoondrade wat verstrengel raak of plek-plek afgesny word.
2. Faskulêre Dementia – Dit gebeur omdat daar skade aan die brein is. Beroerte of ander breinbeserings is oorsake. Sekere funksies van die brein gaan agteruit en ander sal dieselfde bly. Praktiese vaardighede word baie beїnvloed en sal afhang van die skade in die brein.
3. Frontaal Temporare dementia- Kom gewoonlik by jonger mense voor. Die persoon sal sukkel met taal, sinskonstruksie, beplanning en is baie gedisoriënteerd. Die voorste deel van die brein is baie sensitief vir verandering. So ‘n persoon sal ook met vaardighede soos kosmaak en bestuur van ‘n motor sukkel.

Die impak van Dementia is groter op familie en vriende as op die persoon self. Die persoon besef baie keer nie wat gebeur nie. Die vorm van dementia sal bepaal wat se behandeling en ondersteuning nodig is. Die proses sal net stadiger gemaak word, maar nooit omgekeer kan word nie.

As jy vergeet beteken dit nie dat jy nou dementia het nie. Jou geheue kan vergelyk word met die bou van ‘n muur. Die eerste dele wat gebou is, is baie lank gelede en word diep gebêre. Die nuutste inligting sal bo wees. Veranderinge aan die brein sal eerste die nuutste inligting beїnvloed en baie lank neem om by die dieper gedeeltes uit te kom. As jy vergeet waar jy jou bril gesit het, is dit net ‘n konsentrasie probleem. As jy vergeet wat gister gebeur het is dit ‘n korttermyn probleem.

Moegheid, Depressie en selfs blaasinfeksie kan die brein se funksionering beїnvloed. Kankerbehandeling kan ook ‘n invloed hê. Jy kan jou brein gesond hou deur baie water te drink, gesond te eet, gereeld te oefen, tale aan te leer en brei en hekel is ook baie goed vir breinstimulasie. Familiegeskiedenis en jou ouderdom is van die grootste risiko faktore vir dementia

Vroetelmoue is geberei en gehekel deur taklede wat Anton aan Alzheimer pasiënte sal gee.