Sirkel: SWD
Studierigting: Landbou en Tuinbou
Beriggewer: Lydie Terblanche
Datum: 25 Mei 2021

Die besoek van die Wes-Kaapse Minister van Landbou, dr. Ivan Meyer aan ons streek was werklik vir ons VLV-dames ‘n eerste. Die geleentheid het op 25 Mei 2021 in die NG Kerksaal te Groot-Brakrivier plaasgevind. SWD takke vanaf Stilbaai tot in Sedgefield het die geleentheid bygewoon wat deur Raadslid Annie Janse van Rensburg georganiseer is.

Die oggend is gepas deur SWD Voorsitter Johlene Muller ingelei: “Die Vroue-Landbouvereniging van Kaapland se ontstaan strek sover terug as 1896 in Kanada toe mev. Adelaide Hoodless haar baba verloor het as gevolg van ongepasteuriseerde melk. Sy het besef dat sy sowel as baie dames oningelig en onkundig is. Daarom begin sy byeenkomste hou om vroue meer te bemagtig…” Johlene het verder kortliks vertel van VLVK stigterslid mev. Josie Ackermann, die embleem, tekstiel museum, ses portefeuljes, beurse en projekte waarby ons betrokke was en is. Johlene het namens die SWD-distrik ‘n sertifikaat van die minister ontvang.

Dr. Ivan Meyer het onder gereelde applous en met ‘n gepaste tikkie humor die landbou situasie in die land en dan meer spesifiek die Wes-Kaap, vasgevat. Hy het onder andere gesels oor opvoeding en navorsing, landelike veiligheid, toegang tot markte, klimaatsverandering, ondersteuning van boere asook die invloed van COVID-19 op die landbou-sektor. Hy het ook gereeld verwys na Mosselbaai se munisipaliteit wat die beste in die land is. Agterna het mnr. David Lin, Direkteur Generaal van Taiwan op besoek in Kaapstad, ook ‘n paar woorde gedeel. Dit was vir die Klein-Brakrivier tak ‘n besondere voorreg om by hierdie geleentheid betrokke te kon wees.

Raadslid Annie Janse van Rensburg het die VLV-voorsitters en lede met die volgende boodskap bedank:

“Dankie vir die kleurryke sagtheid en vrouwees in alles wat u aanpak – Boervrou, tuisteskepper, moeder, eggenote, ouma en vriendin, mag u versterk word met ons Vader se Genade en so u gawes uitleef”.

 

 

Dr Ivan Meyer aan die woord.

 

 

 

 

 

 

 

Aspekte wat deur Minister bespreek is

 

 

Uittreksel uit die Minister se toespraak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mnr. David Lin, Direkteur Generaal van Taiwan

 

 

 

 

 

 

 

 

Johlene Muller, Sirkelpresident Sirkel SWD, ontvang ‘n sertifikaat van die minister.

 

 


Johlene Muller en die takvoorsitters saam met die Minister


VLV Takvoorsitters saam met die Minister.

 

Raadslid Annie Janse van Rensburg saam met die Minister

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Scholtz ontvang ‘n spesiale bottel sjampanje van die Minister vir haar 48 jaar van VLV lidmaatskap

 


Die dames luister aandagtig na Dr Ivan Meyer


Lede van die Klein-Brakrivier Tak wat die geleentheid bygewoon het

            
Uitnodiging                                   Program                                                           Dankie

          
Geskenkies                               Gebed aan boere                                Inligting rondom die inentings

 

Johlene Muller aan die woord:

Die Vroue-Landbouvereniging van Kaapland se ontstaan strek sover terug as 1896 in Kanada toe mev. Adelaide Hoodless haar baba verloor het a. g v. die drink van ongepasteuriseerde melk. Sy het besef dat sy sowel as baie dames oningelig en onkundig is. Daarom begin sy byeenkomste hou om vroue meer te bemagtig.
In 1933 word die Wêreldbond van Plattelandse Vroue gestig met 9 areas wêreldwyd met VLVK as deel van Suider-Afrika.
In die vroeë 20 ste eeu stel die Dept. van Landbou 6 beurse beskikbaar om dames op te lei as huishoudkundiges by die Universiteit van Kanada. Een van die meisies was mej. Ferguson wat nadat sy haar studie as huishoudkundige voltooi het, by Elsenburg begin werk. Sy het dadelik met die Landbouverenigings kontak gemaak en begin om op die platteland demonstrasies te hou.

In 1925 word die eerste tak te Franschhoek gestig. In 1929 stig mev. Jossie Ackermann die eerste Vroue-Landbouvereniging met behulp van ‘n skenking van 25 pond deur die Boerevereniging. Dit was die begin van die stigting van baie takke op die platteland.

In 1931, op pad na die kongres in Mosselbaai, besluit mev. Ackermann dat die driebeenswartpotjie die embleem moet wees. In haar eie woorde: “Daardie potjie inspireer my. Solank die lepel in die pappot staan, voed ons moeders nog ons volk”

Ons vereniging bestaan uit 6 portfeuljes: Leefstyl, Landbou en Tuinbou, Kunste en Handvlyt, Gesondheid, Opvoeding en Kultuur en Openbare Sake. In die verskillende afdelings kan vroue hul volkome uitleef en bemagtig. Jy moet net ouer as 16 wees, entoesiasties en bereid wees om daagliks meer te wil leer.

Die VLVK-argief en tekstielmuseum (enigste in die land) word in Jubeliumhuis te Stellenbosch gehuisves. Die Tekstielmuseum is vandag die eienaar van kant- en borduurkunswerke van onskatbare waarde. Die 27 stukke van die Emily Hobhouse se kantversameling is deur die Oorlogmuseum te Bloemfontein geskenk. Die VLV beskik oor haar eie tydskrif, Huis en Haard en die VLV-webwerf beskik oor al die inligting oor die vereniging.

Verskeie studielenings is beskikbaar vir studente. Jaarliks het VLV ‘n tema en projek. Ons huidige projek is Plastiek, ons vyand en die Tema, Belê in Vroue.

VLVK se ideaal is steeds om met vergaderings en projekte van hoë kwaliteit, lede toe te rus vir hulle rol as tuisteskeppers en meelewende landsburgers; om kennis en vaardighede te ontwikkel en oor te dra tot voordeel van hul gesin, die gemeenskap en ons land.