Sirkel: Paarl

Tak: Wellington

Studierigting: Landbou & Tuinbou

Beriggewer: Juanita Loubser

Datum van gebeurlikheid: 22 Oktober 2020

 

Na maande se inperking en dae wat dit gevoel het of ons tak letterlik ingeboks is, breek hierdie Wellington tak uit en word vereer met ‘n besoek van Dr. Ivan Meyer, Weskaap se Minister van Landbou in Oktober.

Met spuit-spuit begin en gemasker ondersteun die tak die vergadering met 75%  bywoning. Minister val weg met die feit dat ‘n 3de van die bevolking in 1918 gesterf het met die Spaanse griep. Dit beteken 50 Miljoen+ het omgekom. Met die huidige Covid-pandemie het Wes-Kaap vinnig brandpunte geidentifiseer soos Witzenberg/Wolseley  & Drakenstein en 100 000 maskers is uitgedeel aan agri-werkers.

Wes-Kaap beslaan 10% van Suid-Afrika en 27 % werkersklas van die land. Sitrusboere het 85ton sitrus geskenk vir Covid-19 gebruik en is uitgedeel in landelike gebiede. 45 % van Suid-Afrika se landbou-uitvoere kom uit die Wes-Kaap. Daarom was dit belangrik om hierdie brandpunte so gou as moontlik te behandel en af  te sonder. Daar is vir verskeie ander permitte en uitvoere  onderhandel wat kon aangaan tydens Covid-19.

Tydens verskeie reise in die Wes-Kaap, word die terugbring van Landbou in skole, bevorder. Dit word gedoen om die volhoubaarheid van landbou te verseker in die toekoms.

Daar word ook samesprekings gehou met Plaaswagte en skakel in by die Departement van Gemeenskapsveiligheid om ondersteuning te verkry vir veiligheid.

Verskeie opheffingswerk word gedoen –“One home, One garden”-projek met reeds 39 gemeenskapstuine en 16 skool-voedingstuine word ontwikkel. Daar word ook bygedra tot die Voedingskemas by skole in Wes-Kaap.

Almal het so gefasineerd gesit en luister na al hierdie gebeure in ons midde voor en tydens Covid. Goeie en bruikbare inligting is gedeel. Minister Meyer sluit sy oggend af met die oorhandiging van ‘n oorkonde aan die VLV- Wellington tak ( eerste vir VLV) ter erkenning en om dankie te sê vir die uitvoering van die Boervrou-Skoenboks-projek in 2019 vir Droogtegebiede asook bydraes gelewer tydens Covid -19. Die takvoorsitter ontvang ook haar eie oorkonde.van Dr. Ivan Meyer vir leiding tydens hierdie projek.

Dit was voorwaar ‘n verrassing van die Departement van Landbou in Wes-Kaap.

Met al die gaste van Landbou , het die marktafel natuurlik geswig onder al die vars en tuisgemaakte produkte van die tak se lede. Gaste is met vol mandjies huistoe.

Dr Ivan Meyer koop vars kool by die marktafel saam met Juanita Loubser

Tannie Edith Hofmeyr ontvang ‘n geskenk van die minister vir haar 90ste verjaardag.

Oorhandiging van oorkonde aan die tak vanaf Departement van Landbou. Juanita Loubser(voorsitter), Minister Ivan Meyer, Thea Kritzinger (Onder-Voorsitter)

June Smit, Amelia Jacobs en Thea Kritzinger agter. Minister Meyer en Juanita Loubser(voorsitter)