Sirkel: Griekwaland-Wes

88ste Sirkel Konferensie

Beriggewer: Hettie Krüger

Datum: 10 Maart 2020

 

Takke trek saam op Niekerkshoop

 

 

VLVK Sirkel Griekwaland-Wes se 88ste Sirkel Konferensie is op Dinsdag 10 Maart 2020 in die Niekerkshoop Kerksaal gehou. Vyf takke was by die geleentheid verteenwoordig. Altesaam 36 mense het die Konferensie bygewoon: Tien Sirkelbestuurslede, nege takafgevaardigdes, sewe lede van die gasvroutak – Niekerkshoop (buiten die drie bestuurslede en die twee takafgevaardigdes), drie sprekers, twee beoordelaars (buiten een wat ook ‘n Sirkelbestuurslid is) en vyf besoekers.

 

 

Vonesse Gerber (Voorsitter van die Gasvroutak: Niekerkshoop en voormalige Sirkelpresident), Erika Lubbe (Ere-Sirkelpresident, voormalige VLVK President en huidige VLVK Argivaris) en Machel van Niekerk (huidige Sirkelpresident en VLVK Saamroeper: Landbou & Tuinbou).

 

 

Die Bestuur van Sirkel Griekwaland-Wes tydens die 88ste Konferensie op Niekerkshoop. Voor: Vonesse Gerber (Takvoorsitter: Niekerkshoop, voormalige Sirkelpresident en uittredende Sirkelsaamroeper: Landbou & Tuinbou), Machel van Niekerk (huidige Sirkelpresident en VLVK Saamroeper: Landbou & Tuinbou), Erika Lubbe (Ere-Sirkelpresident, voormalige VLVK President en huidige VLVK Argivaris) en Linda Jansen (Addisionele Bestuurslid en Sirkelsaamroeper: Kunste & Handvlyt). Agter vlnr: Jorietha Kirsten (Takvoorsitter: Postmasburg, Sirkelsaamroeper: Leefstyl, Vise-Sekretaris en tydens Konferensie verkies as opvolg Sekretaris), Liezel Botha (Vise-Sirkelpresident), Amanda Duvenhage (Sirkeltesourier), Maretha Nowers (uittredende Sirkelsekretaris), Ruby Kriel (Takvoorsitter: Griekwastad en Sirkelsaamroeper: Gesondheid) en Doreen van der Westhuizen (Addisionele Bestuurslid). Inlas: Andra Lamprecht (Sirkelsaamroeper: Openbare Sake). Afwesig tydens Konferensie: Ilzé Coetzee (Takvoorsitter: Volop en Sirkelsaamroeper: Opvoeding & Kultuur) en Lientjie Maritz (nuutverkose Sirkelsaamroeper: Landbou & Tuinbou).

 

 

Die gasvroutak, Niekerkshoop het drie Sirkelbestuurslede, twee takafgevaardigdes en sewe gasvroue by die Konferensie gehad. Voor vlnr: Ellie Koegelenberg (gasvrou), Vonesse Gerber (Voorsitter: Niekerkshoop en voormalige Sirkelpresident) en Lisbe Cilliers. Middel vlnr: Tiena Escott-Watson (gasvrou en skilder van lootjie-prys), Elize Geldenhuys (gasvrou), Machel van Niekerk (huidige Sirkelpresident en VLVK Saamroeper: Landbou & Tuinbou) en Erika Lubbe (Ere-Sirkelpresident, voormalige VLVK President en huidige VLVK Argivaris). Agter vlnr: Marlene van Wyk (Takafgevaardigde), Amanda Duvenhage (Finansieël – Niekerkshoop en Sirkeltesourier), Liezel Botha (Vise-Sirkelpresident), Corrie van der Merwe (gasvrou), Ria Stroebel (Takafgevaardigde), Tokkie Fourie (gasvrou) en Bets Basson (gasvrou).

 

 

Sewe dames van Griekwastad het die Konferensie bygewoon – Drie Sirkelbestuurslede, twee takafgevaardigdes en twee besoekers. Voor vlnr: Ruby Kriel (Takvoorsitter: Griekwastad en Sirkelsaamroeper: Gesondheid & Leefstyl-beoordelaar), Rina Cornelissen (besoeker) en Freda Immelman (besoeker). Agter vlnr: Linda Jansen (Griekwastad Tesourier, Addisionele Sirkelbestuurslid en Sirkelsaamroeper: Kunste & Handvlyt), Tessa Marx (Takafgevaardigde en -sekretaris), Hanna van der Linde (Takafgevaardigde, voormalige Takvoorsitter van Griekwastad, huidige taksaamroeper: Leefstyl en Sterlid 2020), en Andra Lamprecht (Griekwastad Taksaamroeper: Opvoeding & Kultuur, Sirkelsaamroeper: Openbare Sake).

 

 

Volop-tak het drie sirkelbestuurslede en een takafgevaardigde by die Konferensie gehad, vlnr: Doreen van der Westhuizen (Addisionele Sirkelbestuurslid), Maretha Nowers (uittredende Sirkelsekretaris), Tinéke Jacobs (Takafgevaardigde) en Machel van Niekerk (huidige Sirkelpresident en VLVK Saamroeper: Landbou & Tuinbou).

 

 

Postmasburg-tak se verteenwoordigers tydens die Konferensie was, vlnr: Mariëtta Calitz (besoeker), Maryna van der Merwe (takafgevaardigde), Marthie Thiart (takafgevaardigde) en Jorietha Kirsten (Takvoorsitter: Postmasburg, Sirkelsaamroeper: Leefstyl, Vise-Sekretaris en tydens Konferensie verkies as opvolg Sekretaris).

 

 

Machel van Niekerk (huidige Sirkelpresident en VLVK Saamroeper: Landbou & Tuinbou) – heel links en Erika Lubbe (Ere-Sirkelpresident, voormalige VLVK President en huidige VLVK Argivaris) – heel regs saam met die twee afgevaardigdes van Daniëlskuil-tak wat die Konferensie bygewoon het. Carlene Stoffberg (Ondervoorsitter: Daniëlskuil en Taksameroeper: Leefstyl) – links en Hettie Krüger (Voorsitter: Daniëlskuil en Takbemarker/argivaris) – regs. Beide was stigterslede van die tak wat in 2019 na 16 jaar weer op die been gebring is. Carlene het voorheen vir 19 jaar aan dié VLV-tak behoort. Sy sal dus in 2021 met die Konferensie op Postmasburg haar 20 jaar kenteken ontvang. Hettie het in September 2015 by Kuruman se VLV-tak aangesluit en is in 2019 na die splinternuwe Daniëlskuil-tak oorgeplaas. Sy sal dus teen volgende jaar se Konferensie vir ‘n 5 jaar kenteken kwalifiseer.

 

 

Daar is op 11 Februarie 2020, tien jaar na die ontbinding, weer ‘n VLV-tak op Kathu gestig, wat ook onder Sirkel Griekwaland-Wes val. Die stigterslede was: Santa Maritz, Annemarie de Klerk, Elsa Enslin, Petro de Klerk, Beatie Walker en Anna-Mart Loots. Dit was ongelukkig nie moontlik vir verteenwoordigers van dié tak, wat nog in hul babaskoene is, om die Konferensie te kon bywoon nie.

 

 

Persone wat Sirkel Griekwaland-Wes se 88ste Konferensie op Niekerkshoop bygewoon het. Heel voor, sittend op die vloer, vlnr: Ria Stroebel (Gasvroutak: Niekershoop), Tinéke Jacobs (Takafgevaardigde: Volop), Corrie van der Merwe (Gasvroutak: Niekerkshoop), Vonesse Gerber (Voorsitter: Niekerkshoop en voormalige Sirkelpresident), Ellie Koeglenberg (Gasvroutak: Niekerkshoop) en Hettie Krüger (Voorsitter: Daniëlskuil en Takbemarker/argivaris). Sittend op die stoele, vlnr: Bets Basson (Gasvroutak: Niekerkshoop), Elize Geldenhuys (Gasvroutak: Niekerkshoop, Rina Cornelissen (Griekwastad), Mariëtha Calitz (Postmasburg), Amanda Duvenhage (Finansieël – Niekerkshoop en Sirkeltesourier), Machel van Niekerk (Volop, huidige Sirkelpresident en VLVK Saamroeper: Landbou & Tuinbou), Erika Lubbe (Ere-Sirkelpresident, voormalige VLVK President en huidige VLVK Argivaris), Linda Jansen (Griekwastad Tesourier, Addisionele Sirkelbestuurslid en Sirkelsaamroeper: Kunste & Handvlyt), Freda Immelman (Griekwastad), Tokkie Fourie (Gasvroutak: Niekerkshoop) en Lisbi Cilliers (Gasvroutak: Niekerkshoop).

Eerste ry – staande, vlnr: Marlene van Wyk (Gasvroutak: Niekerkshoop), Tiena Escott-Watson (Gasvroutak: Niekerkshoop), Ansie Oosthuisen (Beoordelaar – Gebottel en Gebak), Sarel Venter (Beoordelaar – Blommerangskikking), Jorietha Kirsten (Takvoorsitter: Postmasburg, Sirkelsaamroeper: Leefstyl, Vise-Sekretaris en tydens Konferensie verkies as opvolg Sekretaris), Marthie Thiart (Postmasburg), Liezel Botha (Niekerkshoop, Vise-Sirkelpresident), Doreen van der Westhuizen (Volop, Addisionele Sirkelbestuurslid), Ruby Kriel (Takvoorsitter: Griekwastad en Sirkelsaamroeper: Gesondheid & Leefstyl-beoordelaar), Andra Lamprecht (Griekwastad Taksaamroeper: Opvoeding & Kultuur, Sirkelsaamroeper: Openbare Sake), Hanna van der Linde (Voormalige Takvoorsitter van Griekwastad, huidige taksaamroeper: Leefstyl en Sterlid 2020), Maryna van der Merwe (Postmasburg) en Carlene Stoffberg (Ondervoorsitter: Daniëlskuil en Taksaamroeper: Leefstyl).

Agterste ry – staande, vlnr: Alta Grobbelaar (Voorsitter: Douglas – besoeker van Sirkel Kimberley & Distrikte), Maretha Nowers (Volop, uittredende Sirkelsekretaris), Tessa Marx (Griekwastad Taksekretaris) en Magriet van Zyl (spreker).

Nie op die foto: Irma Greeff (spreker) en Ds DJ Muller (spreker en fotograaf).