Sirkel: SWD

Tak: Klein-Brakrivier

Studierigting: Opvoeding en Kultuur

Beriggewer: 28 Januarie 2020

 

Kleinbrak-Tak kyk na die geskiedenis en beplan vir die toekoms.

 

1929 was wêreldwyd ʼn onstabiele en uitdagende jaar. Die nasleep van die Eerste Wêreldoorlog (1914-1918) het ekonomiese probleme veroorsaak en Europa het gesukkel om oorlogskuld en -herstelwerk te hanteer. Dit alles het bygedra het tot die krisis wat tot die Groot Depressie gelei het. In Amerika (die VSA), het die Groot Depressie begin met die dramatiese inploffing van die aandelemark op “Black Thursday”, 24 Oktober 1929. Hier in Suid-Afrika het pryse van primêre landbouprodukte in die tweede gedeelte van 1928 reeds begin afneem, maar die verkrummelde gevolge het eers in 1929 ʼn werklikheid geword en gelei tot ernstige ekonomiese agteruitgang. In daardie dae was hoër onderwys vir vroue die uitsondering; landelike gebiede was in ‘n groot mate geïsoleer; en daar was ‘n werklike behoefte aan sosiale diskoers. Vir die jonger geslag was daar min rede om op die plase te bly en volwasse onderwys en verbeterde fasiliteite vir die jeug was ‘n dringende behoefte. Vroue, en in dié stadium meestal boervroue, was verplig om by te dra tot die gesinsinkomste en om huishoudelike produkte ten volle te benut. In ʼn poging om landgenote te organiseer in ‘n nasionale liggaam vir die verbetering van landelike lewe en die bevordering van kultuur, is die Vroue Landbou Vereniging van Kaapland (VLVK), op 15 Oktober 1929 te Franschhoek gestig.

In Suid-Afrika is daar vandag nie ʼn tekort aan dinge om oor depressief te voel nie: die politieke landskap van korrupsie en faksiegevegte, staatskaping; bykans geen ekonomiese groei nie; werkloosheid, die uittog van denkers en kenners (“brain-drain”); die agteruitgang van onderwys, die stand van Eskom en ander eens sterk bydraende nasionale organisasies; die verstrengeling van die landbou deur slepende droogtes in verskeie areas en dan die onsekerheid wat gepaardgaan met die wolk van grondonteiening. Die lys is eindeloos…

Die Vroue Landbou Vereniging van Kaapland wat ons as vroue geleenthede bied om bydraes en bystand te kan lewer vir die opheffing van die gemeenskap in die breë staan egter na 90+ jaar steeds sterk. Om dié prestasie ten volle te salueer en te vier, is die Kleinbrak-tak se vasberade, vriendelike en vlytige vroue in 2020 primêr gefokus op die gemeenskap se behoeftes deur betrokkenheid, bystand en dienste te lewer. Verskeie projekte waarby individuele lede reeds betrokke is, word geoormerk. Die ondersteuningsprojekte sluit onder meer die versameling van broodknippies en plastiek proppies vir die Sweetheart Foundation se rolstoelprojek, maandelikse liefdesmandjie vir behoeftiges en diere-kinders, herwinde plastiekbakke om diere te voer, asook die insameling van broodsakkies vir ouetehuise, in. Wat kompetisies aanbetref word daar in 2020 gefokus op voorbereiding en inskrywings vir ons Konferensie en Kongres. Fondsinsamelingsprojekte is ook geloods om tak aankope, uitstappies en projekte gedeeltelik te kan befonds, soos nodig.

As deel van die nuwe jaar se uitdagings is die ses portefeulje-spanne heringedeel op grond van ervaring en vaardighede, sodat almal op gelyke vlak aan takuitdagings kan deelneem. Tak-uitdagings omvat verskeie aspekte oor die hele spektrum van die portefeuljes. Benewens die portefeulje koördineerders is daar byvoorbeeld ʼn mentor (jare-lange lid), entoesiastiese lid, bakkers en brouers, teeskinkers, kunstiges en dies meer ingesluit. Nuwe lede word ingedeel op grond van hulle belangstellings en vaardighede. Spanne kry punte vir deelname en jaareinde kry die beste span ʼn lekker prys.

Met Februarie se mini-werkwinkels en Maart se kultuurdag, is die Kleinbrak-tak gereed vir baie avonture!