Sirkel:  Weskus

Tak:  Piketberg

Portefeulje:  Gesondheid

Beriggewer:  Nicoline Brown

Datum:  11 Mei 2017

 

Piketberg VLV-verjaarsdag : 85 Jaar

 

Tydens die tak se ledevergadering op 11 Mei 2017 is die tak se 85ste verjaarsdag gevier. Piketberg-tak is by ‘n bestuursvergadering op 23 Mei 1932 gestig.

 

VLV-lede klink ‘n glasie vonkelwyn op 85jaar met verjaarsdagkoek!

 

Mevv Jossi Ackerman en Hugo, Hoofbestuur van V.L.V.K. het Piketberg in Maart 1932 besoek om ‘n tak op Piketberg te stig.  Twintig lede onder voorsitterskap van mev. Ds. Steytler was teenwoordig.  Lede het deur die jare gewissel en op die oomblik staan die ledetal op 53.  Ledegeld was in 1980 R3 per lid per jaar teenoor R165 per lid in 2017!

 

Vier en twintig voorsitters het al in die voorsitters-stoel gesit vanaf 1932.   Mev.Hebsibah Richter (1984-1991), Mev. Rosa Lategan(1992-1995) en Riana Richter(1999-2003 + 2011-2012) is nog steeds woonagtig in Piketberg.

 

Voorsitters: mevv.Rosa Lategan, Riana Richter, Chrisna Smit, Nicoline Brown

 

Talle projekte is met welslae geloods en nood is doelgerig aangespreek.  Die projekte het ten doel gehad om eerstens gemeenskapsdiens te lewer en die blootstelling sou dan so ook VLV  promoveer. Verdere doelstelling van die projek-temas is om deur volwasse opvoeding die vroue in staat te stel om ‘n gesonde gesinslewe op te bou en sodoende diens te lewer in die gemeenskap.

 

VLVK-KONGRES 2017 word op 17 en 18 Augustus te Club Mykononos, Langebaan aangebied.

 

Groepfoto van Piketberg-VLV(Mei 2017)