Downloads

 

VLV-lede, die onderstaande lys kan gesorteer word deur die lêernaam, tipe lêer en jy kan soek vir ‘n spesifieke lêernaam. Nadat jy jou lêer gekies het en die wagwoord getik het, kliek asseblief op die woord ‘download’.

Dieselfde wagwoord, wat op die “ou” WW gebruik is om toegang te verkry, is ook hier van toepassing. Nét die wagwoord! Die enigste verskil is dat jy dit nou vir toegang tot elke dokument, afsonderlik, gebruik.

Title
2019 Leefstyl bykomend by borduurwerk
 1 file(s)  39 downloads
VLV Member Downloads March 18, 2018 Download
2018 VLVK- pryslys
 1 file(s)  73 downloads
VLV Member Downloads February 7, 2018 Download
2018 Kongresregistrasie Mans
 1 file(s)  40 downloads
VLV Member Downloads January 16, 2018 Download
2018 Kongresregistrasie Oud-VLVK-presidente
 1 file(s)  5 downloads
VLV Member Downloads January 16, 2018 Download
2018 Kongresregistrasie Paneelbeoordelaars
 1 file(s)  3 downloads
VLV Member Downloads January 16, 2018 Download
2018 Kongresregistrasie Sirkelpresident
 1 file(s)  29 downloads
VLV Member Downloads January 16, 2018 Download
2018 Kongresregistrasie Afgevaardigdes & Waarnemers
 1 file(s)  144 downloads
VLV Member Downloads January 16, 2018 Download
2018 Kongresregistrasie Dagbesoekers
 1 file(s)  47 downloads
VLV Member Downloads January 22, 2018 Download
2019 VLVK Leefstylwenke
 1 file(s)  136 downloads
VLV Member Downloads December 19, 2017 Download
2019 Kunste en Handvlyt Wenke
 1 file(s)  141 downloads
VLV Member Downloads December 16, 2017 Download
2018 Takvraelys
 1 file(s)  26 downloads
VLV Member Downloads December 16, 2017 Download
2018 Takgeskiedenisvorm
 1 file(s)  17 downloads
VLV Member Downloads December 16, 2017 Download
2018 Takampsdraersvorm
 1 file(s)  22 downloads
VLV Member Downloads December 16, 2017 Download
2018 Statistiekvorm
 1 file(s)  14 downloads
VLV Member Downloads December 16, 2017 Download
2018 Sirkelpresidentsverslagvorm
 1 file(s)  3 downloads
VLV Member Downloads December 16, 2017 Download
2018 Sirkelgeskiedenisvorm
 1 file(s)  3 downloads
VLV Member Downloads December 16, 2017 Download
2018 Sirkelampsdraersvorm
 1 file(s)  15 downloads
VLV Member Downloads December 16, 2017 Download
2018 Riglyne vir beoordelaars in Kunste en Handvlyt
 1 file(s)  52 downloads
VLV Member Downloads December 16, 2017 Download
2018 Kongres Leefstylkompetisie vorm 2
 1 file(s)  69 downloads
VLV Member Downloads December 16, 2017 Download
2018 Kongres Leefstylkompetisie vorm 1
 1 file(s)  57 downloads
VLV Member Downloads December 16, 2017 Download
2018 Kongres Leefstylkompetisie vorm 3
 1 file(s)  58 downloads
VLV Member Downloads December 16, 2017 Download
2018 Kunste en Handvlyt vorms 1,2,3
 1 file(s)  84 downloads
VLV Member Downloads December 16, 2017 Download
2018 Finansiëleverslag vir Takke
 1 file(s)  25 downloads
VLV Member Downloads December 16, 2017 Download
2018 Finansiëleverslag vir Sirkels
 1 file(s)  15 downloads
VLV Member Downloads December 16, 2017 Download
Verslag van die Suidelike Afrika Areakonferensie van die WBPV 2017
 1 file(s)  8 downloads
VLV Member Downloads November 12, 2017 Download
Kongres 2017 Notule
 1 file(s)  59 downloads
VLV Member Downloads September 17, 2017 Download
2017 Kongres Beoordelaarskommentaar van Leefstyl
 1 file(s)  17 downloads
VLV Member Downloads September 15, 2017 Download
2017 Kongres Beoordelaarskommentaar virKunste en Handvlyt
 1 file(s)  18 downloads
VLV Member Downloads September 15, 2017 Download
2018 Boom en Voël van die jaar
 1 file(s)  78 downloads
VLV Member Downloads August 12, 2017 Download
Openbare Sake-verslag
 1 file(s)  22 downloads
VLV Member Downloads August 12, 2017 Download
Landbou en Tuinbouverslag
 1 file(s)  20 downloads
VLV Member Downloads August 12, 2017 Download
Opvoeding en Kultuurverslag
 1 file(s)  21 downloads
VLV Member Downloads August 12, 2017 Download
Leefstylverslag
 1 file(s)  30 downloads
VLV Member Downloads August 12, 2017 Download
Kunste en Handvlytverslag
 1 file(s)  26 downloads
VLV Member Downloads August 12, 2017 Download
Gesondheidverslag
 1 file(s)  17 downloads
VLV Member Downloads August 12, 2017 Download
VLVK-webwerfverslag 2017
 1 file(s)  20 downloads
VLV Member Downloads August 5, 2017 Download
Tekstielmuseumverslag 2017
 1 file(s)  4 downloads
VLV Member Downloads August 5, 2017 Download
WBPV Verslag 2017
 1 file(s)  21 downloads
VLV Member Downloads August 5, 2017 Download
Gemeenskapsbetrokkenheid – Verslag 2017
 1 file(s)  6 downloads
VLV Member Downloads August 5, 2017 Download
Argiefverslag 2017
 1 file(s)  5 downloads
VLV Member Downloads August 10, 2017 Download
H&H Verslag 2017
 1 file(s)  11 downloads
VLV Member Downloads August 5, 2017 Download
2017 Kunste en Handvlytwenke
 1 file(s)  41 downloads
VLV Member Downloads August 5, 2017 Download
2017 Openbare Sake Wenke
 1 file(s)  27 downloads
VLV Member Downloads August 5, 2017 Download
2017 Leefstylwenke
 1 file(s)  39 downloads
VLV Member Downloads August 5, 2017 Download
2017 Opvoeding en Kultuur
 1 file(s)  27 downloads
VLV Member Downloads August 4, 2017 Download
2017 Landbou en Tuinbouwenke
 1 file(s)  19 downloads
VLV Member Downloads August 4, 2017 Download
2017 Gesondheidswenke
 1 file(s)  12 downloads
VLV Member Downloads August 4, 2017 Download
VLVK-pryslys April 2017
 1 file(s)  126 downloads
VLV Member Downloads April 23, 2017 Download
2017 Leefstyl Kongreskompetisies Vorm 1
 1 file(s)  122 downloads
VLV Member Downloads August 4, 2017 Download
Bykomende wenke vir Kunste en Handvlyt kompetisies 2017
 1 file(s)  213 downloads
VLV Member Downloads December 29, 2016 Download
Takvraelys 2017
 1 file(s)  213 downloads
VLV Member Downloads December 15, 2016 Download
Takgeskiedenisvorm 2017
 1 file(s)  148 downloads
VLV Member Downloads December 15, 2016 Download
Takampsdraersvorm 2017
 1 file(s)  119 downloads
VLV Member Downloads December 15, 2016 Download
Sirkelpresidentsverslagvorm 2017
 1 file(s)  34 downloads
VLV Member Downloads December 15, 2016 Download
Sirkelgeskiedenisvorm 2017
 1 file(s)  24 downloads
VLV Member Downloads December 15, 2016 Download
Sirkelampsdraersvorm 2017
 1 file(s)  39 downloads
VLV Member Downloads December 15, 2016 Download
Leefstyl 2018 – Wenke
 1 file(s)  266 downloads
VLV Member Downloads December 15, 2016 Download
Kunste en Handvlytwenke 2018
 1 file(s)  293 downloads
VLV Member Downloads December 15, 2016 Download
Finansiëleverslagvorm vir Takke 2017
 1 file(s)  212 downloads
VLV Member Downloads December 15, 2016 Download
Finansiëleverslagvorm vir Sirkels 2017
 1 file(s)  37 downloads
VLV Member Downloads December 15, 2016 Download
Beskrywingspunte en Projekte vir 2016 – 2019
 1 file(s)  86 downloads
VLV Member Downloads December 15, 2016 Download
2017 Finansiële Verslagvorm SIRKELS
 1 file(s)  88 downloads
VLV Member Downloads December 1, 2016 Download
2016 Kongres Notule
 1 file(s)  82 downloads
VLV Member Downloads December 1, 2016 Download
2016 Kongres Presidentsverslag
 1 file(s)  23 downloads
VLV Member Downloads December 1, 2016 Download
2016 Kongres Presidentsrede
 1 file(s)  17 downloads
VLV Member Downloads December 1, 2016 Download
2016 VERSLAG: Tekstielmuseum
 1 file(s)  7 downloads
VLV Member Downloads December 1, 2016 Download
2016 VERSLAG: Argief
 1 file(s)  15 downloads
VLV Member Downloads December 1, 2016 Download
2016 VERSLAG – Gemeenskapsbetrokkenheid
 1 file(s)  50 downloads
VLV Member Downloads December 1, 2016 Download
2016 VERSLAG Webwerf
 1 file(s)  41 downloads
VLV Member Downloads December 1, 2016 Download
2016 Riglyne Huis & Haard
 1 file(s)  61 downloads
VLV Member Downloads December 1, 2016 Download
2016 Riglyne Webwerf
 1 file(s)  114 downloads
VLV Member Downloads December 1, 2016 Download
2017 Takampsdraersvorm
 1 file(s)  383 downloads
VLV Member Downloads December 12, 2016 Download
2017 WENKE Leefstyl
 1 file(s)  368 downloads
VLV Member Downloads November 30, 2015 Download
2017 WENKE Kunste & Handvlyt
 1 file(s)  379 downloads
VLV Member Downloads November 30, 2015 Download
Kloskant-onderwysers
 1 file(s)  113 downloads
VLV Member Downloads December 1, 2016 Download
LENING Voorwaardes JE CONRADIE Lening
 1 file(s)  7 downloads
VLV Member Downloads October 22, 2015 Download
LENING Voorwaardes WYNNIE SCHUMANN Gedenklening
 1 file(s)  9 downloads
VLV Member Downloads October 22, 2015 Download
Vrywaringsvorm
 1 file(s)  48 downloads
VLV Member Downloads February 9, 2015 Download
Voorsittershandleiding
 1 file(s)  125 downloads
VLV Member Downloads December 1, 2016 Download
LENING Voorwaardes GLEN UYS Lening
 1 file(s)  13 downloads
VLV Member Downloads October 22, 2015 Download
VLVK-bemarker
 1 file(s)  44 downloads
VLV Member Downloads October 22, 2015 Download
VLVK-programleiding
 1 file(s)  209 downloads
VLV Member Downloads October 22, 2015 Download
Grondwet
 1 file(s)  163 downloads
VLV Member Downloads December 1, 2016 Download
Skryfkuns kriteria
 1 file(s)  86 downloads
VLV Member Downloads February 9, 2015 Download
LENING Aansoekvorm
 1 file(s)  70 downloads
VLV Member Downloads October 22, 2015 Download