Sirkel: Cradock

Tak :  Hofmeyr

Sirkelkonferensie

Beriggewer:  Teresa Opperman

Datum: 11 Maart 2020

 

VLV Sirkel Cradock het so pas hul 86ste Sirkelkonferensie in Tarkastad gehou.  Afgevaardigdes vanaf Somerset-Oos,  Kookhuis, Hofmeyr, Cradock en Tarkastad was teenwoordig.  Hierdie was die eerste Sirkelkonferensie deur die nuwe Sirkelpresident, Isabel Wilken.  Vorige Sirkelpresidente was ook teenwoordig; Ronell Herselman van Tarkastad, Ria Meyburgh van Cradock en Rika Pienaar van Hofmeyr.  Laasgenoemde het tydens konferensie haar bedanking vanuit die sirkelbestuur aangekondig.  Sy was 18 jaar op sirkelbestuur, en het diens gedoen as sekretaris, president, vise-president en het ook verskeie portefeuljes gevul.

 

 

 

 

 

Gassprekers wat in die onderskeie portefeuljes opgetree het was Ruaan Botha , Groen Skerpioene by Departement Natuurbewaring in Queenstown in die Landbou- en Tuinbougleuf.   Vir Opvoeding en Kultuur het  Trish King Mind Moves aan die dames voorgestel,  en elkeen uitgedaag om saam met haar die nodige te doen om ons en ons kinders se breine optimaal te benut.    Vir Kuns, het Annari Oosthuizen vanaf Cradock het ‘n praktiese demonstrasie kom lewer in skilder met voedselkleursel . Jenny van Heerden van Sparrows het die Openbare Sake-gleuf gevul met haar praatjie oor die missie van Sparrows kinderoord in Tarkastad, waar hul poog om die weeskinders in hul sorg optimaal te help ontwikkel en hul toe te rus vir lewe buite die inrigting. Irene Smith gee wenke om die ouderdom met effektiewe beweging te bekamp in die Gesondheidsgleuf.  As geleentheidspreker het Louise Geyer vanaf Cradock vroue aangemoedig om in hulself te belê.  Bemagtig jouself deur in jouself te belê.  Mettertyd sal jy ook in ander vroue kan belê.  Ter afsluiting moedig sy elke vrou aan om sommer dadelik te belê in ‘n ‘stunning’ nuwe lipstiffie en ‘n  moderne nuwe bra.

 

 

 

 

Isabel Wilken  meld tydens haar Presidentsrede:  “ Voed ‘n vrou en jy voed ‘n gesin,  bemagtig ‘n vrou en jy bemagtig ‘n nasie.”

 

 

Hofmeyr word benoem was Tak van die Jaar en verower 10 trofees, waaronder Dadda de Jager se trofee vir die mees uitmuntende artikel (leefstyl) op Konferensie vir haar hekelwerk. Van links na regs agter: Nadia Bosch (Saamroeper Landbou Sirkel Cradock), Teresa Opperman  (Saamroeper Openbare Sake Sirkel Cradock), Mariaan Schoeman (Saamroeper Openbare Sake Hofmeyrtak en afgevaardigde vanaf Hofmeyr), Annarine van der Merwe (Takvoorsitter Hofmeyr, Vise President Sirkel Cradock), Marguerite Hattingh (Saamroeper Ovoeding Hofmeyr en Sirkel Sekretaresse), Voor sittend : Rika  Pienaar (uittredende Vise President en Lid Hofmeyr VLV) en Isabel Wilken (Leefstyl saamroeper Hofmeyrtak en Sirkel President Sirkel Cradock).

 

 

SIRKELBESTUUR 2020 saam met Rika Pienaar wat uittree as Vise Sirkelpresident. V.l.n.r Agter: Rika Venter Pienaar, Teresa Opperman (Saamroeper Openbare Sake Sirkel Cradock), Dalena Smit (Voorsitter Tarkastad VLV en nuutverkose Saamroeper Kuns Sirkel Cradock), Julita Puren (Sirkelsaamroeper Gesondheid en takvoorsitter Somerset Oos), Liza Troskie (Saamroeper Opvoeding en Lid Kookhuis), Alta Triegaardt (Takvoorsitter Kookhuis en Leefstylsaamroeper Sirkel Cradock), Nadia Bosch, (Saamroeper Gesondheid en Landbou Hofmeyrtak en Saamroeper Landbou Sirkel Cradock). Voor Sittend: Annarine van der Merwe (nuutverkose Vise President en Takvoorsitter Hofmeyrtak), Isabel Wilken (Leefstylsaamroeper Hofmeyrtak en Sirkelpresident Sirkel Cradock), Marguerite Hattingh, (Saamroeper Opvoeding Hofmeyrtak en Sirkelsekretaresse).

 

 

 

 

 

 

 

 

Cradocktrofees  :  Cradocktak ontvang die trofee as die tak wat die meeste vordering gemaak het die afgelope jaar.  Hul punte het met 156 toegeneem.  Op die foto van links na regs:   Amy Coetzer (Vise Voorsitter Cradocktak), Ria Meyburgh (Voorsitter Cradocktak) en Wilna de Klerk (Mediaverteenwoordiger Cradocktak)  Die tak ontvang ook die mees uitstaande artikel (Kuns) vir ‘n foto geneem deur Amy Coetzer asook die Kookkuns trofee.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die tema van die Konferensie was Freda Kahlo in Afrika,  en alle tafels was versier met inheemse blomme en veelkleurige tafeldoeke.