Sirkel: Overberg

Tak: Kleinmond

Prysuitdeling

Beriggewer: Hermien Van Zyl

Datum: 26 November 2019

 

Vlv-Kleinmond loop terug op 2019 se voetspore:

 

Met dieselfde gees van welwillendheid en belangstelling wat dwarsdeur die jaar elke vergadering van VLV-Kleinmond gekenmerk het, het lede die afsluitingsvergadering geniet. ‘n Mini-kersmarktafel met heerlike vrugtekoeke en ander gebak, juwele en artikels van handgemaakte papier het al vóór die vergadering vir opwinding gesorg. En in ‘n rustige kuierhoekie kon die lede die takalbums van 2014 – 2019 deurblaai. Dit word deur Hermien van Zyl saamgestel uit die foto’s en berigte wat sy en Alice van Rooyen as die tak se mediapersone maandeliks na VLVK se webwerf, Kleinmondtak se Face Book-blad en die plaaslike koerant deurstuur. As sprekers van die middag het hulle die lede ook d.m.v. ‘n inligtingstuk wat vir elke lid uitgedeel is, meer oor die VLVK-webwerf vertel en hoe om daarop in te gaan, asook die tak se Face Book-blad. Maar wat vir die meeste belangstelling gesorg het, was die power point-aanbieding van al die foto’s wat gedurende die jaar deur die mediapersone geneem is. Die lede het soms in verwondering teruggeloop op die voetspore wat hulle in 2019 gelaat het.

Die tak se presteerders is beloon vir die jaar se deelname aan die takkompetisies, maar ook aan sirkelkompetisies. Chrissie Kelly het die trofee gekry as VLV-VROU VAN DIE JAAR vir die klomp seekatjies wat sy gehekel het vir die sirkelprojek “Seekatjies vir Premmies”, Hermien van Zyl was die algehele wenner in die kompetisie-afdeling, twaalf lede het erkenning gekry vir 100% teenwoordigheid gedurende 2019 en Annie Jooste en Alice van Rooyen het onderskeidelik hulle 50 jaar- en 20 jaar-lidmaatskapknopies ontvang. Die tak vereer ook jaarliks iemand in die gemeenskap wat uitstaande bydraes lewer, en vanjaar is toekennings oorhandig aan Magdaleen Brits en Schalk Boonzaaier (in abcentia) vir hulle verfraaiingswerk in Kleinmond se openbare ruimtes.

 

 Marie Thomas, Elizette Bosman en Louna Conradie blaai deur die albums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alice van Rooyen en Hermien van Zyl, verantwoordelik vir die tak se beriggewing en die sprekers by die vergadering.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chrissie Kelly – VLV-vrou van die Jaar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al die pryswenners saam met Annie Jooste, vise-voorsitter, (heel links) wat alles voorberei het. Hermien van Zyl : Trofeë vir Fotografie, Woordkuns en Handvlyt; Gebottel en Lekkers; Naaldwerk; Meeste punte. Hendriëtte Cruywagen: Trofee vir Blomme en Tweede meeste punte. Daphne Loots: Tweede plek Blomme. Annina Schulz: Gebak&Mikrogolf en Derde meeste punte. Lezette van Jaarsveld: Tweede plek Gebak&Mikrogolf. Alice van Rooyen: Derde plek Fotografie, Woordkuns & Handvlyt; Derde plek Gebak & Mikrogolf; Derde meeste punte. Ceceile Jonkheid, voorsitter.

 

 

Hierdie lede het in 2019 geen vergadering gemis nie, 100% teenwoordig. Voorsitter Cecile Jonkheid, heel links, het vir hulle geskenkies oorhandig. Hendriëtte Cruywagen, Alice van Rooyen, Harriet Visser, Annina Schulz, Martie Duvenage, Lezette van Jaarsveld, Louna Conradie, Lynette Loubser, Susan Marais en Wynnette Lambrechts.

 

 

Voorsitter Cecile Jonkheid steek vir Alice van Rooyen haar 20 jaar-lidmaatskapknopie aan terwyl Annie Jooste, ontvanger van ‘n 50 jaar-lidmaatskapknopie, toekyk.

 

 

Magdaleen Brits (middel) met haar toekenning wat sy ontvang het van voorsitter Cecile Jonkheid (links) en ‘n blomstruik van Hermien van Zyl (saamroeper Landnou&Tuinbou)

 

 

 

 

Wessel Coetzee, klankman, konsentreer op die groot skerm!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die teetafel.