Sirkel: Kalahari

Tak: Kuruman

Beriggewer: Hettie Krüger & Rolien van Noordwyk

Datum: 26 Oktober 2019

 

Twee erelede en derde getroue lid sterf

 

Kuruman VLV het in ‘n week se tyd beide hul erelede aan die dood afgestaan. ‘n Derde getroue lid het in Julie vanjaar gesterf. Erelede Charlotte Engelbrecht en Susan Sargeant is onderskeidelik op 6 en 13 Oktober 2019 oorlede. Hilda van Wyk wat in die bietjie meer as vier jaar wat sy aan VLV Kuruman-tak behoort het, en geen vergadering misgeloop het nie, is op 18 Julie 2019 oorlede. Haar begrafnis was op Maandag 22 Julie 2019. Charlotte Engelbrecht se troosdiens was op Woensdag 9 Oktober en Susan Sargeant s’n op Saterdag 26 Oktober. Al drie se dienste is by die NG Moedergemeente op Kuruman gehou en deur lede van Kuruman VLV bygewoon. Lede het ook vir heerlike eetgoed gesorg.

 

Getroue Lid: Hilda van Wyk

Gebore: 18 Junie 1934 – Oorlede: 18 Julie 2019

 

Hilda van Wyk het in Januarie 2015 op die ouderdom van 81 by Kuruman VLV aangesluit. Sy het elke vergadering vanaf haar aansluiting tot haar besering in 2019 bygewoon en het dus ook met elke prysuitdeling van Kuruman VLV ‘n toekenning vir 100% bywoning ontvang.

 

Sy het haar huis verkoop en na Heuwelsig verhuis. Ongelukkig het sy geval en is beseer en toe oorgeplaas na Mimosahof. Daar het sy ‘n beroerte aanval gehad en is in Kuruman hospitaal opgeneem, waar sy gesterf het.

 

Sy was ‘n opgeleide haarkapper. Sy het in Prieska gewoon en is op 4 Desember 1954 met Christoffel Hendrik van Wyk getroud. Hulle was 50 jaar getroud. Sy het later ‘n bloemiste winkel oopgemaak en was ook lid van die noodhulp-afdeling in Prieska. Die paartjie het in 1999 na Kuruman verhuis, waar hul dogters Annelie Coetzee en Ria Vos woonagtig was. Ria was met Paul Vos getroud en het twee aangenome kinders gehad. Ria is egter in 2000 aan asbestose oorlede. Christoffel is in 2004 oorlede. Annelie se dogter, Hilda het drie kinders: Charmainé, Tristán (5 jaar) en Daniël (5 maande). Sy is getroud met Bruce Williamson en woon in Amerika. Annelie se seun, Johan Coetzee, woon in Kathu en is in Desember 2018 getroud met Sue-Maré Strydom.

 

 

 

 

 

 

Hilda van Wyk was met haar heel eerste prysuitdeling as lid van Kuruman VLV die wenner van die Mooiste Hoed toekenning. Sy het ook jaarliks ‘n toekenning vir 100% bywoning ontvang. Die foto was Desember 2015 in Kathu Gazette.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hilda van Wyk – soos wat VLV-lede haar sal onthou.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hilda van Wyk het sprokiesmooi gelyk op haar troudag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erelid: Charlotte Engelbrecht

Gebore: 6 Januarie 1921 – Oorlede: 6 Oktober 2019

 

Charlotte Engelbrecht, geliefde erelid van Kuruman VLV-tak is op 6 Oktober 2019 oorlede op die hoë ouderdom van 98 jaar en 9 maande. Sy sou 6 Januarie 2020 verjaar en 99 word. Haar begrafnis is op Woensdag 9 Oktober 2019 gehou en lede van Kuruman VLV-tak het vir keurige eetgoed gesorg.

 

Die Voorsitter van Kuruman se VLV-tak, Marianne Vorster, het op Woensdagmiddag 1 Februarie 2017 haar 75ste Diensjaartoekenning met diepe dankbaarheid en waardering aan Charlotte Engelbrecht oorhandig vir vele jare se volgehoue dienslewering en belangstelling. Sy was reeds sedert 1942 lid van VLV.

 

Charlotte het haar skoolloopbaan in Wolmaransstad begin en gematrikuleer te Hoërskool Vryburg waar sy ook as hoofmeisie verkies was. Sy het haarself daarna as destydse Huishoudkunde onderwyseres aan die Paarlse onderwyskollege bekwaam.

 

In 1942 het sy by die VLV aangesluit en met Tony, ‘n kollega, getrou. Sy het as sekretaris en saamroeper vir die VLV gedien en vir 48 jaar as beoordelaar.

In die vyftigerjare het sy die SAVLU beoordelaars-eksamen voltooi en die tak en Landbouskou se Leefstyl artikels met die nodige presiesheid beoordeel. Charlotte het ywerig op hoogte gebly van wat vereis word deur die VLVK Handleiding sorgvuldig te bestudeer, elke inligtingsdag by te woon en elke artikel wat vir konferensie en kongres ingeskryf en teruggebring is se kommentaar deeglik te bestudeer.

 

In Maart 2005 het Charlotte erelidmaatskap van die tak ontvang. Kuruman se VLV is opreg dankbaar vir die opbouende wyse waarop sy die lede met haar kritiek gelei en touwys gemaak het.

 

Haar plekkie is leeg en sy sal nog lank in VLV-kringe onthou word. Haar troosdiens was op Woensdag 9 Oktober 2019 vanuit die NG Moedergemeente gehou.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charlotte, waar sy haar 75-jaar Diensjaartoekenning ontvang het.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charlotte Engelbrecht toe sy nog aktief by VLV Kuruman-tak betrokke was.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lede van Kuruman se VLV-tak wat Charlotte Engelbrecht se troosdiens op Woensdag 9 Oktober 2019 bygewoon het. Voor: Bessie Kriek en Liza Burger. Agter vlnr: Marianne Vorster (Voorsitter), Tinkie Erasmus, Tilly Terblanche, Elsabé Hennig en Fransie Scanlen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van die eetgoed waarvoor Kuruman VLV-lede gesorg het.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erelid: Susan Sargeant

Gebore: 1 Desember 1923 – Oorlede: 13 Oktober 2019

 

Mev Susan Sargeant is tydens VLV Sirkel Kalahari se Konferensie op Donderdag 7 Maart 2019 tot Erelid van VLV Kuruman-tak verklaar. Sy is op Sondag 13 Oktober 2019 oorlede.

 

Mev Susan Sargeant wat op 1 Desember 2018 haar 95ste verjaarsdag gevier het en reeds sedert Januarie 1970 ‘n lid van VLV Kuruman-tak (Sirkel Kalahari) is, was beslis een van die VLV se grootste juwele. Susan Sargeant was vir 23 jaar van haar 49 jaar onoorwonne Kuruman VLV-tak se Algehele Wenner. Sy het ook weekliks die Korrektiewe Dienste vroue besoek vir Godsdiens en Naaldwerk.

 

Sy het op 7 Maart 2019 ‘n spesiale toekenning tydens die Konferensie ontvang vir die handgeborduurde bedsprei wat sy aan VLVK se tekstielmuseum by die Jubileum Huis in Stellenbosch geskenk het!

 

Vervolgens ‘n uittreksel uit die oorspronklike “Gazetter”-berig: Met die eerste oogopslag sal jy haar reeds as “fyn” beskryf – ‘n hele 43kg! As jy egter meer met haar te doen kry, kom jy agter dat sy ook “fyn opgevoed” is – soos dit ‘n ware dame betaam, onthaal sy steeds gaste met fyn koppies, kompleet met koekies en haar eie spesiale koffie in ‘n skinkbord.

 

VLV Kuruman het jaarliks die poedingstalletjie by Mimosahof Tehuis vir Bejaardes se Gemeenskapsbasaar op Kuruman. Mev Sargeant het elke jaar ‘n bak groen jellie gemaak, self in blokkies gesny en self ingeskep! Toe die basaar weer vanjaar op Saterdag 23 Februarie 2019 gehou is, was sy weer op haar pos.

Haar aktiewe deelname eindig nie daar nie. By VLV Kuruman-tak se gholfdag in 2017, het sy ‘n stel gholfstokke geskenk wat tydens die geleentheid opgeveil is. Sy het ook nog jaarliks Sirkel Kalahari se Konferensie bygewoon en was nog op Donderdag 7 Maart 2019 weer daar.

 

Haar fyne stekies is egter dit wat behoue gaan bly vir die nageslagte. Die handgeborduurde bedsprei wat sy aan VLVK se tekstielmuseum by die Jubeleum Huis in Stellenbosch geskenk het vir uitstalling daar, is ryk en deurweef van sentiment, liefde, hulp en aanmoediging van haar ouers, familie, vriende en kennisse wat per brief geparste blommetjies van heinde en verre gestuur het. Sy het vertel van die groot pret wat verskaf is deur die waagmoed van haar vriende om blomme te bekom en aan haar te gee, sodat sy die kleure en lyne kon navolg.

 

In 1951, na die Tweede Wêreld Oorlog, het die Nasionale Oorloggedenkstigtingsfonds vir Gesondheid ‘n bedsprei kompetisie aangebied, waaraan dames uit die Unie van Suid-Afrika, Suid-Wes, Noord- en Suid-Rhodesië genooi is om deel te neem. Die doel was om die rykdom van ons flora aan die wêreld bekend te stel.

 

Die vereistes was ‘n bedsprei van 24 panele, elk 18 duim x 18 duim groot, geborduur met inheemse blomme van Suid-Afrika. Die inskrywingsfooi was £1 per bedsprei. Die prysgeld wat aangebied is, was £150 vir die eerste prys, £50 vir die tweede prys en £25 vir die derde prys. Elke bedsprei was waardeer en verseker teen £150. Bedspreie kon te koop aangebied word, maar die deelnemer sou dan slegs die helfte van die verkoopsom vir haarself kry.

 

Na die oorlog was goeie borduur materiaal en gare skaars, geld ook. In Kuruman was daar nog geen bloemistewinkels nie, dus was proteas en sulke blomme in hierdie ver afgeleë plek onbekend. “Ek het nog nooit ‘n les in borduurwerk kon neem nie, tog skryf ek in vir ‘n bedsprei kompetisie,” sê sy. Daar was een firma waarvandaan mens per pos afstryk patrone kon bestel – ook net ‘n beperkte verskeidenheid.

“Al leidrade van kleur, blomme, ensovoorts, het ek gekry van sigaretkaartjies wat ‘n firma ‘n tyd vantevore vrygestel het. Verder moes ek staatmaak op ‘n boekie met verskillende borduursteke in en afkyk vir tegnieke by ander borduursters.

Koningin Mary van Engeland het te hore gekom van die kompetisie en haar belangstelling is gewek. Sy self het borduurlesse gegee aan die koninklike dames in haar hof. Suid-Afrikaanse blommeprag was haar baie na aan die hart.

Daar is besluit, dat nadat die uitstalling en beoordeling van die inskrywings in Johannesburg voltooi is en die bedspreie in die groot stede van ons land ‘n rondte gedoen het, die pryswennende artikels na Koningin Mary sou gaan en daarna sou dit in die Suid-Afrika Huis in London uitgestal word en later ook in Amerika. “Ongelukkig vir ons, is Koningin Mary oorlede voordat die beoordeling kon plaasvind. Daar was toe ook te min fondse beskikbaar om dit na London en Amerika te stuur, maar dit is steeds hier in die groot stede vertoon,” het sy destyds vertel.

 

Die pryse is oorhandig deur Sir Walter Harrigan, maar daar is geen eerste prys toegeken nie, maar drie bedspreie het tweede plekke behaal, waarvan tannie Susan s’n een was. “In hierdie bedsprei is elke stekie deur myself gedoen, waar die ander helpers gehad het,” het sy gesê. “Ek het ‘n fortuin van £50 ontvang en my bedsprei behou.” Sy het ook ‘n sertifikaat ontvang.

 

Haar troosdiens word op Saterdag 26 Oktober 2019 om 10:00 by die NG Moedergemeente in Kuruman gehou.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erelid van VLV se Kuruman-tak, Mev Susan Sargeant, saam met die Sirkelpresident van VLV Sirkel Kalahari, Corlie van Zyl, wat op 7 Maart 2019 ‘n spesiale toekenning aan haar oorhandig het.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susan Sargeant was vir 23 jaar onoorwonne Kuruman VLV-tak se Algehele Wenner.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lede van Kuruman VLV wat Susan Sargeant se troosdiens op Saterdag 26 Oktober 2019 bygewoon het. Voor vlnr: Tilly Terblanche, Babs Oertel, Annatjie Nel, Bessie Kriek, Tinkie Erasmus en Elsabé Hennig. Middel vlnr: Marelie Keuler, Liza Burger, Zelda Lombaard, Zoë Lombaard en Petro Spangenberg. Agter: Magdaleen de Klerk en Alta Roets. Heel agter: Hettie Krüger en Marianne Vorster (Voorsitter).

 

Foto’s van Susan Sargeant met haar befaamde handborduurde bedsprei het vroeër vanjaar op die webwerf verskyn: http://vlv.co.za/19652-2/