Sirkel: Overberg

Tak: Villiersdorp

Portefeulje: Gesondheid

Beriggewer: Hermien Van Zyl

Datum: 8 Oktober 2019

 

 

VLV-Villiersdorp vier Wêreld-Sigdag:

Op ‘n heel besondere manier het die VLV-tak van Villiersdorp op 8 Oktober 2019 hierdie belangrike dag op die gesondheidskalender gevier. Hulle het naamlik die skoolhoof en twee onderwyseresse saam met vier leerders van die Pionierskool vir Siggestremdes op Worcester, by die maandvergadering in die Banketsaal ontvang.

 

Voor v.l.n.r. Sinelethu, Roshaan, Carli en Lathaythian en agter Chantelle Bruton, Elmarie van Aarde, Johlene Viljoen (VLV-Takvoorsitter), Michael Bredenkamp en Monica Roux (VLV-bestuurslid wat die middag gereël het).

 

Ter aanvang het mnr Michael Bredenkamp, skoolhoof, vroeër self ‘n Villiersdorpse onderwysman, sekere statistiek oor die skool met die gehoor gedeel. Die skool is vanjaar 138 jaar oud  met 125 leerders van wie sommige multi-gestremd is. Die hoofstroom is egter siggestremd. Die leerders volg die gewone WKOD-kurrikulum met bykomende braille-opleiding asook Orïentasie om hulle weg in die openbaar te vind m.b.v die bekende wit kierie. Die leerders word in 6 koshuise gehuisves en van hulle kom so vér as Malawi en Tanzanië. Hulle neem aan ‘n verskeidenheid sportsoorte deel en blink veral in swem uit.

 

 

 

Chantelle Burton, gr 1-ondrwyseres het met die hulp van een van haar leerders, Lathaythian, demonstreer hoe begin hierdie kinders se opleiding. Een van die belangrikste beginsels is die begrip van die vorm van ‘n eierdosie met die ses holtes wat die posisies van die braille-knoppies aandui. Dan begin hulle met die braillemasjien werk, oriëntasietegnieke aanleer en musiekinstrumente bespeel.

 

 

Chantelle Bruton verduidelik die eierdosie-begrip.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maar dit is in musiek waar hulle werklik hul talente wys. Dit het die ouer leerders onder die bekwame leiding van musiekonderwyseres, Elmarie van Aarde, gedemonstreer. Carli het gewys hoe leer jy ‘n musiekstuk met een hand op die klavier en die ander op die bladmusiek in braille en dan met albei hande as jy dit bemeester het. Daarná het aldrie ‘n pragtige blokfluit-item gelewer.

 

 

Die talentvolle Sinelethu, Roshaan en Carli met hulle fluitnommer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bykomend het Sinelethu ook demonstreer hoe leer die siggestremde om die bekende wit kierie te gebruik en aan die arm van Elmarie van Aarde, hoe lei ‘n mens ‘n blinde persoon in ‘n nou spasie.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinelethu en Elmarie van Aarde wys hoe lei jy ‘n siggestremde persoon.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carli het saam met Elmarie van Aarde verduidelik hoe tegnologie ingespan word om die lewe van ‘n siggestremde persoon makliker te maak.

 

Carli demonstreer ’n tegnologiese hulpmiddel.

 

Elke lid in die gehoor, wat behalwe VLV-lede, ook etlike gaste ingesluit het, kon ‘n kaartjie met die alfabet in braille neem.

 

Die braille-kaartjie wat elkeen ontvang het.

 

By hierdie geleentheid is die jaar se kompetisiewenners ook beloon vir hulle ywerige deelname aan die maandelikse kompetisies. Die pryswenners v.l.n.r. is Marjorie Dale (3de plek Hekelwerk), Jean van Coppenhagen (2de plek Gebak en Totaal), Riana Langenhoven( 2de plek Hekelwerk, 3de plek Gebak, Breiwerk en Totaal), Johlene Viljoen( 1ste plek gebak, Gebottel en Totaal), Mariana Conradie (1ste plek Hekel en 2de plek Breiwerk), Antoinette Stoutesdÿk (1ste plek vir Blomme), Marié Boers (1ste plek Lekkers) en Monica Roux (tweede plek Blomme).

 

Die groep pryswenners.

 

Mariana Conradie was nie net die wenner van die gelukspakkie nie, maar het ook beïndruk met die getal seekatjies wat sy al gehekel het vir sirkel Overberg se sirkelprojek “Seekatjies vir Premmies”. Die tak het ook ‘n nuwe lid verwelkom in die persoon van Rina Gaarkeuken.

 

Mariana Conradie(links) met die gelukspakkie wat deur Monica Roux aan haar oorhandig is.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mariana met ‘n paar van die gehekelde seekatjies

 

 

 

 

 

 

 

 

Rina Gaarkeuken (links) saam met voorsitter Johlene Viljoen (middel) en Jean van Coppenhagen.