Sirkel: Middelland

Tak: Acqua

Studierigting: Opvoeding & Kultuur  + Verkiesing

Beriggewer: Natania Schmidt

Datum: 14 Augustus 2019

 

Augustus is die maand om ons vrouwees, ons bydraes tot die samelewing en ons, dikwels miskende, regte in die werksplek en huis, te vier. Eer ons vier, moet ons egter ook nugter dink oor die eise en uitdagings wat alte dikwels sonder instemming of erkenning op ons skouers rus.

 

Ongeag hoe nugterdenkend ons, as vroue, ookal probeer om te wees, ons is, as estrogeendraers, emosionele wesens. Konflik is ‘n onvermydelike deel van ons lewenslandskap. Hoe kan ons deel wees van ‘n oplossing sonder dat ons lam gelê word deur ons verskille? Konflik duik nooit op, op ‘n beplande of geleë tyd nie. Dis tog nie of jy op die ingewing van die oomblik voorbereid is om die beste argument te voer waarmee jy die situasie of probleem kan “wen” nie.

 

Konflikhantering is ‘n mondvol wat beslis nie deur enige leek aangespreek kan word nie. Kliniese sielkundige, dr. Tertia Kroukamp, het waardevolle raad gegee oor hoe daar met konstruktiewe kommunikasie tot ‘n vergelyk gekom kan word.

 

Om konflik suksesvol te beredder moet ons redeneer eerder as om te argumenteer. Die probleem moet bespreek word, eerder as om te stry oor die oplossing. Die doel van konflik is nie om jou punt te regverdig of te verdedig nie, maar om mekaar te hoor. Empatiese begrip vir die ander persoon bring nie net oplossing nie, maar ook groei in beide partye.

 

Tertia se raad het nuwe insig in die kompleksiteit en potensiele plofbaarheid van ‘n konfliksituasie gebring.  Van nou af sal daar geredeneer word om konflik op te los, want so kan ons groei.

 

Augustus is ook Bestuursverkiesingsmaand vir Acqua. Twee vriendinne se gesondheid noop hulle om hand te laat sak en daar was dus twee vakatures wat gevul moes word. Gelukkig hou diens as Bestuurslid van ‘n spogtak soos Acqua geen verskrikking in nie. Die vakatures is gevul en die Bestuur voltallig vir die nuwe VLV-jaar.