Sirkel:  Weskus

Tak:  VLV Porterville

Portefeulje:  Opvoeding en Kultuur

Beriggewer:  Louwna Hoving, [email protected]

Datum:  11 Julie 2019

 

DIS ONS LAND, SUID-AFRIKA – aangebied deur Marié Grobbelaar

 

 

 

 

 

Suid-Afrika bestaan uit ‘n multi-kulturele bevolking, bestaande uit 80,4% Swartmense – Sotho’s, Sjangaan, Tsongas, Vendas en Ngunigroep, bestaande uit Zoeloe-, Swazi-, Xhosa- en Ndebele-volke;  8.8% Bruinmense; 8.3% Witmense; 2.5% Indiërs (statistiek: 13 Julie 2016).  Die Khoisan is die oudste inwoners in Suid-Afrika.

 

Die land beleef ‘n moraliteitskrisis a.g.v. hoë voorkoms van misdaad en gewelddadigheid, gees van eiegerigtheid, onverdraagsaamheid, selfsug en materialisme.  Korrupsie onder hooggeplaaste amptenare skep ‘n atmosfeer van bandeloosheid en vergryp.

 

Daar is verskillende godsdienstige groepe:  Christendom, Judaïsme, Islam, Hindoeïsme, Boeddhisme en Afrika tradisionele godsdienste. Elke groep het hul eie perspektiewe op etiese aangeleenthede met raakpunte wat opbouend is, maar ook met verdelende verskille wat ook verwarring bring.

 

Kulturele verskeidenheid soos nasionaliteit, etnisiteit, demografie en taal is die grondslag waarvolgens kultuurgroepe ontstaan en voortbestaan. Die land onderskei elf amptelike landstale volgens die Suid-Afrikaanse Grondwet van 1996, te wete Sesotho, Leboa, Setswana, Swati, Venda, Tsonga, Afrikaans, English, Ndebele, Xhosa en Zulu.

Kulturele ooreenkomste en verskille, anders as taal is ook sigbaar in musiek, dramas, opvoerings, die skryf- en skilderkuns.

 

Demografie en leefwyses verskil ook van mekaar.  Afrikaanssprekendes op die Kaapse Vlakte funksioneer in ‘n industriële omgewing met ‘n omgangstaal.  Afrikaanssprekendes in die ooste van Pretoria funksioneer in ‘n akademiese en besigheidsomgewing wat groter  professionele vaardighede verg en ‘n ander lewensstyl inhou.  Mense in die platteland is meer betrokke bymekaar as stedelinge.  Herkoms is baie belangrik.  ‘n Engelssprekende gemeenskap kan uit mense met Skotse- of VSA-afkoms bestaan.  Sommige Swartmense se huistaal is Engels, ander s’n is Afrikaans.

 

Politiek speel ‘n beduidende rol.  Nie alle Afrikaners is gemaklik met die aspirasies van die Boeremag of ander soortgelyke organisasies nie.  Nie alle Xhosas is lede van die regerende ANC-party nie.  Belangrike gebruike by een stam van die Swart bevolking is nie noodwendig so by ‘n ander stam nie. Konsepte soos eiendomsreg, arbeidsetiek, seksualiteit, ouerskap, familie-opset, ekonomiese beginsels, eetgewoontes, etiket ens. lei tot uiteenlopende en selfs botsende normes en waardes.

 

Wat kan ons aan hierdie probleme doen?  Niemand kan in ‘n vakuum lewe nie.  Erken verskeidenheid.  Wees minder veroordelend en meer akkommoderend.  Fokus en praat meer oor dinge wat reg is, as oor dinge wat verkeerd is.  Bly positief en reik uit na mekaar en kommunikeer met mekaar.  Die gevolg hiervan is gesindheidsverandering.

 

Verhoudings met ander mense moet wees soos die Bybel vra dat ander mense behandel moet word soos jy graag behandel wil word.  Ware Christene sal selfs vir hul vyande lief wees.

 

Optrede deur die mens:  Wees God se verteenwoordigers op aarde, volg Sy voetspore, maak ‘n verskil in ander se lewens, tree verantwoordelik op volgens jou Godgegewe roeping om al meer soos Hy te wees.