Sirkel: Weskus

Tak:  Langebaan

Studierigting: Openbare Sake

Beriggewer: Cynthia Huysamen

Datum: 3 April 2019

 

Ons VLV dames is so lief vir mooi tafelversierings en hierdie maand het ons dit weer gesien!

 

Verjaarsdae:   Issie Booyens wens die April Verjaarsdagdames geluk.

 

Emma Fouché gee vir ons agtergrond oor die gasspreker se indrukwekkende naskoolse- en professionele beroep, wat ons hieronder kortliks deel en stel haar aan die woord.

 

Spreker – Dr.Kol. Michelle Nel – Militêre Akademie

Ons gasspreker is ‘n dinamiese vrou wat al 23 jaar in diens van die SA Nasionale Weermag is.  Dr.Kol. Michelle Nel, BLC, LLB (PRET) AND LLM, LLD (Unisa), is Vise Dekaan van Sosiale Impak en Personeel en ‘n senior lektor in Kriminele en Militêre Wet en die Wet van Gewapende Konflik by die Fakulteit van Militêre Wetenskap, Universiteit van Stellenbosch.

 

Die Militêre Akademie in Saldanha, het ‘n fakulteit verbonde aan die Universiteit van Stellenbosch en is enig in sy soort en is daar vir opleiding van personeel, hoofsaaklik junior offisiere, vir Suid Afrika se Weermag.  Daar is vyf skole en elke skool bestaan uit verskeie departemente en programme. Daar is ook twee navorsingsinstitute nl. Cemis en Sigla.  Vyf voorgraadse programme, kan lei tot ‘n BMil Graad. Nagraadse programme, van Honeurs tot Doktoraalvlak, is toeganklik vir die SA National Defence Force (SANF) lede en die publiek.Die meeste voorgraadse studente is SA Weermaglede, alhoewel jong offisiere van Swaziland, Mosambiek, Angola, Botswana en Namibia ook reeds hier gegradueer het met BMil Grade.

 

By die Akademie, woon studente in die menasie. Daar is ongeveer 320 studente en dieselfde aantal afstandstudente  – die helfte van die studente is vroue.  Daar is 66 administratiewe personeel, waarvan 28 dames en die meeste is nie-Weermaglede.Die Dekaan is Prof. M.S. Tshehla en die Kommissaris is Brig.Gen. Pharo.

 

Die drie hoofaspekte by die Akademie is Onderrig, Navorsing en Sosiale Verpligting.

Onderrig die kursusse word aangebied in uniform en die studente doen steeds parades, opleiding en role calls. 1ste-jaars, moet militêre offisiere wees. Leerling-vlieëniers moet eers ‘n 1ste jaar doen by die Militêre Akademie. Die Akademie doen nie direkte werwing nie.  Studente moet eers aansluit by die Weermag en hul basiese- en offisiersopleiding doen. Hulle kan dan hul 3jr Graad doen en terugkeer na die Weermag met hul grade.  Daar is goeie Weermagberoepsbeplanning en Weermag betaal vir die studies en die student kry ‘n salaris.  Dit is ‘n 3-jaar kursus en om Honeurs te skryf, moet student 65% hê.

Navorsing Stellenbosch Universiteit is leiers in navorsing en sekuriteit.  Nagraadse dosente moet Fisika as kernvak hê.  Hulle reël konferensies, simposiums, en internasionale konferensies oor bv. Kubersekuriteit.

Sosiale Impak

IDZ – een van die studente, Lucky Molamele gee gratis Wiskunde lesse aan Gr 4-10 leerders.

MAZIZA – Studente organiseer self – een van dié projekte was sanitêre doekies aan skooldogters.

TRANS EDUCATION – ‘n volle jaar se logistieke beplanning en oefen is nodig vir hierdie projek waar student afskop in Port Elizabeth na Saldanha, met fietse, rubberducks en stap.

 

Die spreker raai ons aan om reëlings te tref vir groep-besoeke sodat ons al die fasiliteite kan sien. (Gaan loer gerus op die internet oor die hele geskiedenis van hierdie Akademie, asook inligting oor kursusse).

 

Dirkie van Schalkwyk bedank die spreker en oorhandig ‘n geskenk.

 

Daar was 29 Kompetisie-inskrywings, ‘n looitjie trekking en die marktafel het weereens die talent na vore gebring.

 

Na afloop van die vergadering, geniet almal die heerlikste tee en eetgoed wat die dames van Openbare Sake voorgesit het.

 

 Tafelversierings

 


Groep dames van Openbare Sake

 


Voorportaal versiering

 


Tafelversierings