Sirkel: Middelland

Tak: Aberdeen

Beriggewer: Lea van der Vyver

Datum: 20 Maart 2019

 

Sirkel Middelland se Konferensie op 20 Maart 2019 was ‘n swierige geleentheid in die Sun Boardwalk Internasionale Konferensiesentrum in Port Elizabeth.

 

Tydens hierdie konferensie is Dankiepersone aangewys – dit gee erkenning aan ‘n VLV-lid wat passie het, wat ander inspireer en wat ‘n verskil maak in die gemeenskap.  Tannie Jean Watermeyer is deur Aberdeen Tak genomineer en was in persoon daar om haar toekenning vanaf Sirkelpresident, Lynette Martin, te ontvang.  Alles is in die geheim met haar dogters, Colleen Ogilvy en Helen Harris, gereël en sy was totaal onbewus van die eer wat haar te beurt val.  Sy het elke oomblik terdeë geniet en was so dankbaar vir die gebaar.

 

Die volgende motivering is voorgelees by konferensie:

Jean Watermeyer – waar begin en eindig mens om so ‘n vrou se deugde en bydrae te beskryf?  Tannie is ‘n volle 87 jaar oud, maar van rustig wees is daar geen sprake nie.  Nie alleen is sy nog ‘n aktiewe lid van VLV nie, maar sy is betrokke by talle organisasies en bedrywighede op Aberdeen.  Sy leef regtig vir haar medemens en het ‘n passie vir Aberdeen en al sy mense.  ‘n Toekenning is ook deur die Aberdeen Boerevereniging aan haar gegee vir haar jarelange bydrae in Aberdeen en sy boeregemeenskap.

 

 Dankiepersoon Jean Watermeyer by Lynette Martin

 

Sy is lid van VLV vir die afgelope 36 jaar, het ook op bestuur gedien en woon nou nog feitlik elke vergadering by, ten spyte van die feit dat haar man John versorging nodig het.  Vir elke vergadering bring tannie Jean interressante inligting, handwerk, ingelegte produkte of steggies saam om met lede te deel.  Sy moedig jong vroue, sowel as nuwe intrekkers, aan om VLV by te woon en aan te sluit.  Sy deins ook nie terug vir werk nie en ons moet net keer of sy skuif selfs tafels rond om reg te maak vir vergaderings!

 

Wat ander organisasies aanbetref, is tannie Jean na 20 jaar steeds die voorsitter van Aberdeen Toerisme Vereniging.  Sy kry gereeld navrae oor die dorp en het ‘n passie om die dorp en sy besighede te adverteer.  Verder is sy Aberdeen se verteenwoordiger op die Kankervereniging van Graaff-Reinet Distrik en is persoonlik betrokke by elke geval wat aangemeld word.  Sy besoek die pasiënt en die familie en behalwe emosionele ondersteuning sorg sy dat enige fisiese behoeftes ook aangespreek word.  Tannie Jean het die hospitaal se tuin ook onder haar vlerk en sorg vir aanplantings in en versorging van die tuin.  Dan het sy ook ‘n passie vir die verwaarloosde kinders in die arm gemeenskap en ondersteun die Bambino Sopkombuis projek met leiding en raad, asook om kosbydraes vir hulle by besighede soos Pick & Pay te kry.  Sy besoek gereeld die projek en het die kinders ‘n ruk gelede gewys hoe om hulle eie groentetuine te maak.  Die munisipaliteit kry ook gereeld met haar te doen oor swak dienslewering, aangesien sy nie stilbly as dinge in Aberdeen nie reg verloop nie.

 

Aberdeen VLV lede het eenparig besluit om tannie Jean Watermeyer met hierdie toekenning te vereer en te bedank vir haar passie, toewyding en voorbeeld van voluit leef vir elkeen wat haar pad kruis.