Sirkel: Cradock

85ste Sirkel Konferensie te Somerset Oos

Beriggewer :  Teresa Opperman

6 Maart 2019

 

Vlv Sirkelkonferensie te Somerset Oos.

Die 85ste Sirkelkonferensie van Sirkel Cradock is die afgelope week  by die Victory Family Church- kompleks in Somerset Oos gehou.  Somerset Oos VLV tak onder leiding van Julita Puren het as gasvroue opgetree.

 

Agt-en-twintig vroue was teenwoordig, uit die 6 takke wat Sirkel Cradock vorm.  Die VLV tema vir 2019 is “Laat ‘n voetspoor.”

 

Opening is waargeneem deur Ds.Kirna Hellmuth . Elke woord wat jy spreek en alles wat jy doen moet hoop en liefde gee.

 

Landbousameroeper Nadia Bosch het Ds Kirna en haar eggenoot Julius  genooi om hul Compass GF4GF aan die dames te kom voorlê.  Hul neem matrikulante in  vir hul Good Year program en leer hul om hul ware noord te vind.  Jongmense word geleer om ‘n ware en positiewe impak in hul landelike omgewings te hê.  Karakters en waardes word gebou.  Die jongmense kry opleiding in ‘n verskeidenheid dissiplines, maar als is op ‘n boerdery grondslag gefundeer, en hul sal dan as leiers na plaasgemeenskappe uitgeplaas kan word waar hul sal kennis dra van alle boerdery-aktiwiteite en ook sal kan werk.

 

Rika Pienaar, President van VLV Sirkel Cradock het tydens haar presidentsrede die dames aangemoedig om versigtig te wees met die voetspore wat hul in die kuberruim laat.  Jy mag glo dis onsigbaar, maar dit reis die wêreld deur.  ‘n Goeie woord en ‘n sagte handdruk laat ‘n positiewe voetspoor.  Die tong laat ‘n onuitwisbare voetspoor ,  en stilstuipe ook.   Laat ‘n goeie voetspoor. Wees betrokke by jou kerk, jou kind se skool of in jou gemeenskap.

 

Sy kondig ook haar bedanking aan. Sy was vir 13 jaar die President van  VLV Sirkel Cradock.

 

Isabel Wilken van Hofmeyrtak word verkies as nuwe Sirkelpresident van Sirkel Cradock.

 

In die opvoedingsgleuf het Shirly Slater-Billet  as gas van Liza Troskie ons meegedeel dat ‘n vrou se karakter die voetspoor is wat sy gaan laat.  Om goeie voetspore te laat moet jy goeie keuses maak.  Verandering begin altyd by jouself.

 

Welna Vosloo tree op as gasspreker vir die Kuns- en Handvlyt.  Sy doen kuns- borduurwerk en hou ook ‘n uitstalling.   Borduur is ‘n duur stokperdjie.  Sy gee die geskiedenis van borduurwerk weer , en vertoon  haar eie werk om die verskeie tegnieke te demonstreer.

 

Sersant Carmen van Greunen is die gasspreker in die Openbare Sake portefeulje, sy vertel dat die “Nuwe Wapenwet” nog nie ter tafel gelê is nie, en dat daar ‘n paar aspekte is waarna ernstig gekyk sal moet word voordat dit as wet aanvaar kan word.  Sy beantwoord vrae oor veiligheidsaspekte en vuurwapengebruik.

 

Dr Mandy Schoon in die Gesondheidsgleuf bespreek die gebruik van Marijuana en hemp.  Sy bespreek die voordele en nadele van die gebruik .  Sy is bekommerd oor  kontrole.  Sy kry gereeld pasiënte wat dagga psigoses ervaar, selfs al het hul geen dagga residu in hul bloedtoetse nie.   40% THC  kan waansinnigheid veroorsaak.  Soms onomkeerbaar.

 

Michelle van Niekerk van The Nest Interieurs het in die Leefstylgleuf haar kennis van interieurdekor kom deel.  Kombineer sentiment met jou eie styl.  Sy deel modekleure en nuwe neigings.

 

Hofmeyr Tak word as Tak van die jaar benoem en verower 9 trofees:

V.l.n.r   Agter:  Rika Pienaar (Uittredende Sirkelpresident en nou Vise President en Sirkelsameroeper van Kuns- en Handvlyt.  Sy is hoof behoordelaar by Hofmeyr Tak ),  Estelle Kruger  (Sekretaris Hofmeyr Tak en afgevaardigde na Konferensie), Marguerite Hattingh (Sirkelsekretaris en Sameroeper van Opvoeding by Hofmeyr Tak), Nadia Bosch (Sirkel Landbou- en Tuinbousameroeper, Landbousameroeper  en ook Gesondheidsameroeper by Hofmeyr Tak),  Isabel Wilken (staande) : Nuwe Sirkelpresident van Sirkel Cradock en Leefstylsameroeper by Hofmeyr Tak.

Voor :  Alicia Jansen (Tesourier by  Hofmeyr Tak en afgevaardigde na Konferensie),  Annerine van der Merwe (Voorsitter Hofmeyr Tak), Teresa Opperman (Sirkelsameroeper Openbare Sake, en Hofmeyr Mediaskakelbeampte )

Beide die Mees uitstaande kunsartikel en die Mees uitstaande Leefstylartikel kom uit hierdie tak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Josine Troskie (uittredende Sirkelsameroeper van Kuns & Handvlyt,  en uittredende Vise President van Sirkel Cradock, lewer haar uittreeboodskap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rika Pienaar (uittredende Sirkelpresident van Sirkel Cradock en voortaan Vise President van Sirkel Cradock en Sirkelsameroeper van Kuns & Handvlyt oorhandig ‘n ruiker aan oud-Sirkelpresident van Sirkel Cradock,  Ronell Herselman van Tarkastad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rika Pienaar (uittredende Sirkelpresident van Sirkel Cradock en voortaan Vise President van Sirkel Cradock en Sirkelsameroeper van Kuns & Handvlyt oorhandig ‘n ruiker aan oud-Sirkelpresident van Sirkel Cradock, Ria Meyburgh wat Takvoorsitter is by Cradock VLV.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isabel Wilken,  is gekies as die nuwe Sirkelpresident  vir VLV Sirkel Cradock.  Sy is ‘n praktiserende Rekenmeester van Hofmeyr en is ook betrokke by die familie se Wilkenboerdery waar aartappels op groot skaal verbou word.  Sy is gelukkig om die Ouma ook te wees van 3 pragtige seuntjies, wat haar hart sag maak. Sy en  haar eggenoot Louis boer  saam met hul 2 getroude seuns op die plaas Juriesbaken in die distrik.

 

Rika Pienaar (Uittredende Sirkelpresident van Sirkel Cradock oorhandig na 13 jaar aan die stuur van die Sirkel die kenteken aan Isabel Wilken, nuutverkose Sirkelpresidente van Sirkel Cradock.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Openingspreker by VLV Sirkel Cradock se Sirkelkonferensie te Somerset Oos .  Shirley Slater-Billet, Skoolhoof by Gill College