Sirkel: Cradock

Tak:  Hofmeyr

Sirkelkonferensie Pryse

Beriggewer:  Teresa Opperman

Datum :  2019-03-06.

 

 

Hofmeyr VLV die wenspan tydens VLV Sirkelkonferensie te Somerset Oos:

Tydens die onlangse Sirkelkonferensie wat in Somerset Oos by die Victory Church kompleks gehou is, is altesaam 16 trofees uitgegee vir inskrywings as konferensie-artikels.

 

Beoordeling is waargeneem deur gekwalifiseerde VLV beoordelaar, Lauretta Lötter, vanaf Willowmore.

 

VLV kompetisie-artikels moet aan ‘n hoë vlak van korrektheid voldoen, en die dames se vaardigheid in die verskeie onder-afdelings word behoorlik getoets.  Elke tak mag twee artikels inskryf onder elke afdeling van die kompetisies,  en daar word baie moeite gedoen om hier reeds die beste op takvlak te soek sodat slegs die beste wat die tak kan oplewer, na konferensievlak gestuur word.  Na konferensie word die drie top-artikels en wat almal bo 70% behaal het, na Kongres gestuur.  Tussen konferensie en Kongres mag verbeterings aangebring word.

 

Tarkastadtak verower die breiwerk trofee, en behaal ook genoeg punte om die Iets uit Nietsbeker met Kookhuistak te   deel.

 

Tydens die prysuitdeling het Kookhuistak altesaam 7 trofees verower vir hul handvlyt,  hekelwerk, gebottel, lekkers, kookkuns totale punte asook vir die iets uit niets artikels.  Die Iets uit Nietsbeker deel hul met Tarkastad.    Hul ontvang ook die Verdienstelikheidsbeker aangesien daar ‘n verbetering van 200 punte op totale inskrywings gerealiseer is.

 

Hofmeyr VLV ontvang 9 trofees vir Kunste & Handvlyt, masjienwerk, gebak, naaldwerk, landbou, blommerangskikking,  mees uitstaande leefstyl-artikel en mees uitstaande kuns-artikel.  Hofmeyr ontvang ook die trofee as Tak van die Jaar.

 

  1. Hofmeyr Tak word as Tak van die jaar benoem en verower 9 trofees:

V.l.n.r   Agter:  Rika Pienaar (Uittredende Sirkelpresident en nou Vise President en Sirkelsameroeper van Kuns- en Handvlyt.  Sy is hoof behoordelaar by Hofmeyr Tak ),  Estelle Kruger  (Sekretaris Hofmeyr Tak en afgevaardigde na Konferensie), Marguerite Hattingh (Sirkelsekretaris en Sameroeper van Opvoeding by Hofmeyr Tak), Nadia Bosch (Sirkel Landbou- en Tuinbousameroeper, Landbousameroeper  en ook Gesondheidsameroeper by Hofmeyr Tak),  Isabel Wilken (staande) : Nuwe Sirkelpresident van Sirkel Cradock en Leefstylsameroeper by Hofmeyr Tak.

Voor :  Alicia Jansen (Tesourier by  Hofmeyr Tak en afgevaardigde na Konferensie),  Annerine van der Merwe (Voorsitter Hofmeyr Tak), Teresa Opperman (Sirkelsameroeper Openbare Sake, en Hofmeyr Mediaskakelbeampte )

Beide die Mees uitstaande kunsartikel en die Mees uitstaande Leefstylartikel kom uit hierdie tak.

 

 

Kookhuistak behaal 7 trofees tydens die pas afgelope Sirkelkonferensie te Somerset Oos.

V.l.n.r  Agter:  Anneke Otto (afgevaardigde na Konferensie en deelnemer aan kompetisies),  Alta Triegaardt (Voorsitter Kookhuistak en Sirkelsameroepster Leeftyl)

Voor  v.l.n.r  :  Lize Troskie (Sirkelsameroepster van  Opvoeding Sirkel Cradock,  Kunssameroepster Kookhuistak),  Ezelle Marais (Leefstylsameroepster Kookhuistak en deelnemer aan kompetisies),  Susan de Klerk ( lid van Kookhuistak en dagbesoeker by konferensie).