Sirkel: NOK

Tak: Dordrecht

Studierigting: Opvoeding & Kultuur

Beriggewer: Antoinette van Pletzen

Datum: 13 Februarie  2019

 

Sonja Kruger (op die foto) het die TV se Nuusbulletin vergelyk met ‘n film, waar daar ‘n groot aantal name betrokke is en aan die einde van die fliek oor die skerm rol. Die TV se Nuusberig, daarenteen, het slegs ‘n paar sleutelfigure wat die baie belangrike take moet verrig.

 

 

Die Redakteur : Die Hoofnuus word deur 2 hooflesers aangebied. Hulle kry ‘n opgesomde dokument om vanaf te lees, en dit bevat gewoonlik alle nuusgebeure van plaaslike en internasionale berigte wat deur joernaliste ingesamel is. Hierdie inlligting word d.m.v. onderhoude verkry en dan deurgegee na die Nuusredakteur wat dit verwerk tot leesbare berigte.

 

Die Tegniese Regisseur neem die program op en laat dit uitsaai.

 

Die Vervaardigers is 2 persone wat mekaar bystaan en sorg dat persone, videos en advertensies wat tydens die nuusverslag moet verskyn, op die regte plekke verskyn. Dis ‘n belangrike deel, waarsonder ‘n nuusbulletin baie deurmekaar sal wees!

 

Die Bulletin-Redakteurs is ook 2 persone wat die lesers se skerms waarvan hulle soms gebruik maak, moet organiseer. Dit moet só gedoen word dat almal op hoogte is waar die lesers hulself op enige stadium van die teks bevind. Of as iets sou skeefloop, moet die lesers op die regte plekke kan begin en ophou.

 

Die Bulletin bevat ook  nuus Sport, Finansies en die Weer. Laasgenoemde word volgens provinsies behandel en dis interessant om te weet dat die 9 provinsies eers uit net 4 bestaan het, nl. Transvaal, Oranje-Vrystaat, Natal en Kaapprovinsie. Sedert 1994 is dit egter 9, met die vlg Hoofstede: Wes-Kaap – Kaapstad; Noord-Kaap – Kimberley; Oos-Kaap – Bisho; Kwazulu-Natal – Pietermaritzburg; Vrystaat – Bloemfontein; Noordwes – Mahikeng; Gauteng – Johannesburg; Mpumalanga – Nelspruit; en Limpopo – Polokwane.

 

Suid-Afrika se Administratiewe Hoofstad is Pretoria, wat nou Tswane heet. Die Geregtelike Hoofstad is Bloemfontein, en die Wetgewende Hoofstad is Kaapstad. Namibië was vroeër Suidwes-Afrika – ‘n Volkebond mandaat van Suid-Afrika vanaf 1915 tot 1990. Die Hoofstad en grootste stad is Windhoek. Die land het op 21 Maart 1990 onafhanklikheid van Suid-Afrika verkry na afloop van die Namibiese Onafhanklikheidsoorlog.