Sirkel:  Noord-Karoo

Tak:  Murraysburg

Portefeulje:   Opvoeding

Beriggewer:   Theresa Troskie

Datum:  28 Julie  2018

 

Murraysburg  VLV  bemagtig matrieks

Murraysburg se Vrouelandbouvereniging het ouder gewoonte die matrieks van Hoërskool Murraysburg trakteer met ’n heerlike program en middagete.

 

Renée Swanepoel was eerste aan die woord en het met behulp van ‘n tassie met verskillende voorwerpe in aan die leerlinge gewys op belangrike hulpmiddels op ons lewensreis.  ’n Mens het lewensvaardighede nodig om ongeskonde en suksesvol anderkant uit te kom!

 

Theresa Troskie het die kinders elkeen voorsien van ’n boekie met voorbeelde van al die dokumente wat nodig is wanneer hulle aansoek doen vir verdere studie of ’n betrekking. Hierdie boekie kan as handige naslaanbron dien.  Sy behandel ook die volgende onderwerpe met die leerlinge:  riglyne vir die opstel van ’n moderne CV, ’n aansoekbrief, ’n dekbrief;  die korrekte kleredrag en optrede tydens ’n onderhoud.  Spesiale klem word daarop gelê dat “Jy jou eie handelsmerk” is.

 

Om hierby aan te sluit, doen mev. Ria Koen, maatskaplike werker, ’n rollespel met die leerlinge.  ’n Paneel van 4 leerlinge saam met mev. Koen voer ’n onderhoud met twee kandidate wat aansoek gedoen het vir ’n sekretaressepos by die hoërskool.  Die rollespel sorg vir baie pret, aangesien die leerlinge se oudskoolhoof ’n kandidaat is wat haar heeltemal onvanpas gedra tydens die onderhoud!  Dit is egter insiggewend om te sien hoedat al die leerlinge die gedissiplineerde, hardwerkende, gekwalifiseerde, goedversorgde aansoeker in die pos “aanstel”.

 

Theresa Troskie lig die leerlinge in oor opleidingsgeleenthede in ons omgewing, bv. die SAPD Akademie in Graaff-Reinet.  Die SAPD het onlangs bekend gemaak dat hulle hul nou weer toespits op die werwing van Afrikaanssprekende aansoekers.  Vir kinders wat ’n toekoms in die Landbou wil volg, is daar die Grootfontein Landboukollege op Middelburg.  Op Graaff-Reinet is ook die South African College for Tourism wat ’n verskeidenheid kursusse vir seuns en dogters aanbied – volle beurse vir studie en verblyf is beskikbaar.  Die Bankwese is ook ’n veld wat vir indiensopleiding ondersoek kan word.  Die VLV bied hulp aan om leerlinge te help met aansoeke, motiveringsbriewe, ens.

 

Die motiveringspreker en sanger was Edward Daniëls. Hy is self ’n man wat eers in sy dertigerjare die geleentheid gekry het om homself as elektrisiën te bekwaam.  Hy is vanjaar in sy derde jaar en van die 37 kandidate wat saam met hom begin het, is daar nou slegs drie oor!  Hy moedig die leerlinge aan om pligsgetrou te wees, hard te werk en nie moed op te gee nie. Hierdie oudwenner van ’n Idols kompetisie op Carnarvon trek sy kitaar en mikrofoon nader en hou ’n kort konsert vir die leerlinge.  Hulle geniet dit so en raak so meegevoer dat hulle spontaan handeklap, opstaan en saamdans!

 

As afsluiting, behandel Renée Swanepoel Konflikhantering met ’n Bybelse inslag:

  1. Wees selfbeheersd en bedaard. Gal. 5:23
  2. Wees geduldig, selfs met beledigings. Ef.4:2
  3. Wees herhaaldelik vergewensgesind. Matt. 6:14
  4. Wees biddend, selfs vir diegene wat vir ons probleme veroorsaak. Matt. 5:44
  5. Moenie trots en arrogant wees nie. Rom. 12:16
  6. Moenie kwaad en humeurig wees nie. Gal. 5:20
  7. Moenie beledigend wees nie. 1 Kor. 10:32
  8. Moenie skinder nie. 2 Kor. 12:20
  9. Moenie probeer wraak neem en kwaad met kwaad vergeld nie. 1 Tess. 5:15
  10. Lewe in Vrede met alle mense. Rom.12:18

 

Elke leerling ontvang ’n Bybel en skryfbehoeftes as geskenk.

 

 Edward Daniëls het die matrieks inspireer om hul eie toekoms te skep, vas te byt en deur te druk totdat hulle suksesvol is.  Hy het die leerlinge vermaak met pragtige sang.

 

 

 Die 40 matrieks van Hoërskool Murraysburg wat die VLV se Bemagtigingsdag bygewoon het.