Sirkel: Noord-Oos Kaap
Tak: Ugie
Berrigewer: Marieka Bekker
Datum: 9 en 10 Maart 2018

 

VLV NOK hou hul 86ste Konferensie te Ugie

 

Clarendon Gastehuis is ‘n historiese gebou in Ugie en was eers ‘n weeshuis vir dogters tot in 1962. Die weeshuis is in 1918 gestig deur Ds. MTR Smit met 12 meisies en teen 1962 was daar 120 meisies in die weeshuis. In Maart 1962 is die meisies na ‘n nuwe kompleks geskuif.
Die dames wat die 86ste Konferensie bygewoon het, het Vrydagaand, 9 Maart in die pragplek oornag. Dit was voorwaar ‘n belewenis en die pragtige, behoue oudhede is iets om te aanskou. Die hoofbestuur het die middag heerlik vergader in die sitkamer en die ure het vinnig verbygerol soos hulle gelag en gewerk het. Later die aand is die VLV-lede bederf met ‘n heerlike ete en het verder saamgekuier terwyl Ina Bekker, Liezl Stier, Helen Noorman en Marianne le Roux Boeremusiek gemaak het. Daar is saam gelag en gesing en almal het ‘n heerlike aand gehad.

 

Die konferensie is vanjaar in die Ugie Hoërskoolsaal gehou. Die gemeenskap het die dames behoorlik bederf met groot skenkings en geskenkies. Die saal was pragtig opgemaak en Ugie-tak se liefde vir mekaar het behoorlik geblom. Vroegoggend kon lede al begin met hul blommerangskikkings en om  teetafels te dek.

 

 

Ugie Hoërskool se ingangsportaal

 

Na die intog van vlae en konstituering, naamlesing en voorstel van Sirkelbestuur het Nan Botha, wat Ugietak se voorsitter is, die dames welkom geheet. Ugie het 68 kerse aangesteek om hulle 68ste verjaarsdag te vier.

 

Ds. Johan van Rensburg van NG Kerk, Ugie het die Skriflesing gedoen.Hy het gesê dat ‘n mens só moet leef asof môre se werklikheid nie vir ewig hou nie. Jy moet leef asof daar nie pyn of seer of bitterheid is nie. Heb 11:1 sê dat “Om te glo, is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie”. Daarom moet ons leef met verwagting van goeie dinge.

 

Antoinette van Pletzen, VLV NOK Sirkelpresident, het ‘n kers aangesteek vir NOK; en Helen Noorman, Opvoeding-en-Kultuursaamroeper, het ‘n kers aangesteek vir die land Griekeland – die land wat NOK in 2018 gaan bestudeer. Nan Botha, Ugie se voorsitter, het ‘n kers opgesteek vir VLV-tak Ugie.

 

Baby Cloete van Molteno-tak het vanjaar haar 70 jaar-kenteken vir lidmaatskap ontvang. Sy is al 89 jaar oud en nog steeds ‘n kranige VLV lid. Die volgende kentekens is ook uitgedeel: 50 jaar – Alette Corbett van Queenstown ; 45 jaar – Isabel Du Toit van Lady Grey ; 40 jr – Henna Botha van Lady Grey en Anna van Niekerk van Dordrecht. Die vlg lede van Queenstown het almal hul 35 jr-kentekens ontvang: Bets Basson, Hettie Kruger, Heleen Beukes, en Susan Cloete. Tydens ‘n Bestuursverkiesing is die volgende dames verkies: Helen Noorman word Gesondheidsaamroeper, Ina Bekker is die nuwe Sirkelpresident, Antoinette van Pletzen is die nuwe Sirkelsekretaresse,en Adele Richardson word verkies as Saamroeper van Opvoeding&Kultuur. Die res van die Sirkelbestuur bly onveranderd.

Lenie Fourie, Landbousaamroeper, het namens Sirkel NOK ‘n Liquid Amberboom aan die gasvroutak se Landbousaamroeper, Susan Jordaan, gegee wat dan die boom aan Ugie Hoërskool skenk.

 

Ds. Johan Janse van Rensburg het ‘n aanbieding oor die boom en voël van die jaar, wat die VLV bestudeer vir 2018, gedoen. Die boom is die Witgatboom / Shephards Tree en kom in die warm, droë dele van land voor, vernaamlik die Khalari en Bosvelddele van Suid-Afrika. Die boom is ook as die Boom van die Lewe bekend. Die boom se naam verwys na sy wit stam wat vol gate is. In die Kalahari is daar so ‘n boom uitgegrawe waar die wortels tot 68m diep was. Die Swart Tobie / African Black Oyster-catcher is ‘n groot voël en kom voor langs die kuslyn van SA. Die voël is heeltemal swart met rooi kraalogies, bene en snawel. Die wyfie is groter as die mannetjie. Die Swart Tobie is 42 – 45 cm in lyflengte, met ‘n 80cm vlerkspan en is 50cm hoog. Die voël kan baie langs die kus van Port Elizabeth tot in die Kaap gesien word. Hulle bly naby rotsagtige of klipperige plekke en is gebiedsgebonde. Hul dieëte bestaan hoofsaaklik uit mossels en skulpdiere.

 

Dewald Maartin van SPAR Ugie,  het ‘n groeteboodskap oorgedra en die VLV en die Ugie gemeenskap bedank vir hulle getroue ondersteuning. SPAR het baie skenkings gegee vir die 2018 konferensie te Ugie. Nan Botha het ‘n oorkonde oorhandig aan Chris Gouws en hom bedank vir sy ywerige en altyd bereidwillige diens aan die VLV en hele Ugiegemeenskap. Chris Gouws is ook die eienaar van die Clarendon Gastehuis. Ina Bekker het ‘n oorkonde oorhandig aan Gladys Schultz en bedank haar vir haar diens aan die gemeenskap.

 

Yvonne Buchler van Ugie was die hoofspreker. Sy het die VLV tema vir 2018: Môre begin Vandag aangeraak. Yvonne said that two days a week you must keep free from worry and guilt. The one is YESTERDAY, because yesterday is gone, you cannot get it back. Live for today. Tomorrow is yet unborn, we do not know what tomorrow brings. We only have TODAY and we don’t know if we will see tomorrow, which will then be our today. The word of God says we need to let go of former things. PS 118: 24 says: “The Lord has done it this very day, let us rejoice today and be glad”. Planning for tomorrow is time well spent, worrying is time wasted. Let the things that are listed for tomorrow, be tomorrow’s problem. Make today the best day ever! A moment can never be relived. You can make tomorrow simpler by planning for it today. Tomorrow is today’s dream. Make an effort to change what causes the anxiety, embrace today for what it has. Starting is the hardest part, it takes a lot of perseverance and courage. Don’t wait for someday! Life is a gift you have been given, that is why it’s called the present. What you plant now, you will harvest later. Be the person people can rely on and trust. Today is your someday. It’s everyone’s own choice how they handle it.

 

Hoërskool Ugie se leerlinge het tradisionele Suid-Afrikaanse danse gelewer en die dames was verstom oor die meisies se talente.

 

Ugie Hoërskool leerlinge lewer ‘n tradisionele dans item

 

Jaarliks word die Mossie Groblerbeurs aan ‘n VLV lid se kind, of kleinkind toegeken en hierdie jaar gaan die beurs aan Retha Peens,bestuurslid en ook voorsitter van Queenstowntak, se seun, Réon, wat LLB aan die Potchefstroom Universiteit studeer.

 

Opvoeding & Kultuursaamroeper, Helen Noorman van Molteno-tak, het ‘n aanbieding oor “JouTaal, My Taal” gedoen. Helen het gesê dat jou gesig en lyf met mense praat, maak nie saak hoe jy vertoon nie. Daar is verbale en nie-verbale kommunikasie. Die eerste keer wat jy met iemand kontak maak, is met jou oë en daarna draai jou hele lyf na die persoon. Mans gebruik ‘n stewige handdruk as teken van goedertrou. As jy iemand ontmoet, moet jy hulle naam herhaal as teken van respek. Die sleutel tot ‘n suksesvolle gesprek is om te luister. Wees verbaal en nie-verbaal vir iemand ‘n seëning.

 

Antoinette van Pletzen het haar Presidentsverslag gelewer, en genoem dat VLV NOK 89% gemiddelde bywoning van lede het. En ook dat Jamestown en Steynsburgtakke tot groot hartseer van die VLV ontbind het.

 

Jannie Hattingh, ‘n boer van Lady Grey asook stigterslid van die Passiespel, het die dames kom toespreek oor die jaarlikse Passiespel wat oor Paasnaweek in Lady Grey gehou word. Jannie noem dat tussen 400 en 500 mense die Passiespel besoek en hulle dra weer die boodskap verder uit. Op die Vrydag is daar ‘n vertoning van Jesus se geboorte en hulle probeer om altyd, waar moontlik, ‘n regte babatjie vir die toneel te gebruik. Jannie sê die Gees van die Passiespel moet die mense aanraak en dit gebeur elke jaar dat die mense die Woord van God beter verstaan. Johannes 19: 24 – 25 vertel hoe Jesus ‘n totale oorgawe moes maak sodat ons kan leef. Jannie se passie vir die Passiespele is duidelik en hy het met soveel oorgawe en liefde van die Passiespel gepraat! Hy sê dat ons moet sorg vir mekaar en dat ons nie ‘n geleentheid moet laat verbygaan nie.
Die prysuitdeling het gevolg en is behartig deur Irma Davel, Lenie Fourie, en Megan Moorcroft, terwyl die pryse deur Tannie Baby Cloete oorhandig is. Trofees is soos volg uitgedeel :
Blomme – Lady Grey; Leefstyl –  Sterkstroom; Kuns – Molteno;  en Landbou – Molteno. Mees uitstaande artikels was: Naaldwerk – Teenet : Anna du Plessis, Lady Grey; Gebak/Gebottel/ Lekkers – Koeksisters : Amanda Oelofse, Sterkstroom; Blomme : Marianne le Roux, Ugie; Handvlyt – Quilling : Irma Davel, Molteno; Landbou – Mosaïek : Irma Davel, Molteno. Uiteindelike Takwenners was: Lady Grey 1ste, Molteno 2de en Ugie 3de.

 

Die 86ste konferensie is afgesluit met die uittog van vlae deur Nan Botha en Henna Botha. Die dames het die VLV-lied gesing en verdaag. Die konferensie was soos elke jaar ‘n heerlike samesyn van vroue wat lief en leed deel, mekaar omhels en innige liefde en bewondering vir mekaar gee. Dis hier waar ons saam woeker met ons talente en ontwikkel aan die wat ons nie geweet het bestaan nie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rentia Bekker en Irma Davel bestuurdeer die inskrywings

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ina Bekker, Marie Pretorius en Nan Botha

 

 

 

 

 

Hekelwerk inskrywings

 

Nuwe Bestuur: Vlnr: Retha Peens Kunste en Handvlyt HULP, Helen Noorman Gesondheid, Adele Richardson Opvoeding en Kultuur, Marieka Bekker Openbare Sake, Antoinette van Pletzen Sekretaris, Nan Botha Leefstyl HULP, Ina Bekker Sirkelpresident, Megan Moorcraft Leefstyl, Irma Davel Kunste en Handvlyt, Lenie Fourie Landbou en Tuinbou.
Nie teenwoordig: Isabel Du Toit Tesourier