Sirkel: Namakwaland

Tak: Vredendal

Portefeulje: Openbare Sake

Beriggewer: Sophie Malan

Datum: 15 Februarie 2018

 

 

By ‘n vergadering van Vredendal VLV is kennis geneem van ‘n voorgenome uitvoerbaarheidstudie deur Aurecon vir die herstel en opgradering van die Olifantsrivier kanaalstelsel vanaf Bulshoekdam. Die firma is deur departement Waterwese en Sanitasie gekontrakteur en ‘n inligtingsvergadering is op Vredendal gehou.

 

Die vergadering het groot belangstelling gelok en opbouende en intelligente bydraes is uit die gehoor gelewer. Ontstellende inligting oor misbruike en ekologiese skade bokant Clanwilliamdam is genoem.  Soos die ongekontroleerde gebruik van water en opdam van die hele rivier bokant Clanwilliamdam, met gepaardgaande skade aan die rivier en besoedeling van water.

 

Melding is ook gemaak van die sosio-ekonomiese impak van die droogte op gemeen-skappe langs die rivier. Die Clanwilliamdam was nie ingesluit by die voorlegging nie, maar daar is melding gemaak dat weer na die beplanning van die verhoging van die damwal gekyk word en tenders binnekort hopenlik gevra sal word. Volgens beskikbare inligting is ‘n tender van R2 055 314 936.97 deur Construction South vir werk aan die dam in 2013 goedgekeur. Dit sou al die werk insluit behalwe die verlegging van die N7, wat deur SANRAL gedoen sou word.

 

Konstruksie het op 9 Junie 2014 begin en moes in 2019 voltooi wees. Construction South het met mening ingespring, maar daar was van die begin af probleme, onder andere met tenders vir werk deur subkontrakteurs vir die voorsien van materiaal, boorwerk, harde uitgrawingswerk ens., wat nie betyds toegeken is nie. Die rede hiervoor was dat die dokumentasie deur vorige direkteure van departement Waterwese onderteken moes word en nie deur die huidige personeel nie.

 

Geen werk kon aan die dam gedoen word voordat die tenders toegeken is nie. Nog ‘n ontstellende feit wat aan die lig gekom het, is dat departement Waterwese in die vorige boekjaar R3 biljoen van sy begroting nie bestee het nie, terwyl die land in die greep van ‘n knellende droogte is en riool in party dorpe se strate afloop. Dit en die vertraging van die Clanwilliamdamprojek kan vierkantig voor die deur van die minister van Waterwese, Nonvula Mokanyane gelê word. Vrae oor lekkasies by Bulshoekdam is beantwoord met inligting dat LORWUA bewus is daarvan en aandag skenk. Boorgatwater is ook deur lede bespreek.

 

By die vergadering is die wenners van die VLV inkleurkompetisie aangekondig. Hulle is Willien de Kock, Dirkie de Jongh en Adéle de Vries

 

 

Die wenners van die Inkleurkompetisie: Mev Willien de Kock, Dirkie de Jongh en Adéle de Vries

Sophie Malan