Sirkel: Middelland

Tak: Kraggakamma

Portefeulje: Openbare Sake

Beriggewer: Margaret van der Mescht

Datum: 14 November 2017

 

Marquerite Strydom van Ekwip Community Wellness is ons gasspreker. Hulle verskaf dienste gemik op volledige en volhoubare welstand en ontwikkeling van werknemers.Hulle fokus hooofsaaklik op plaasarbeiders en hul gesinne. `n Span kundiges is betrokke om hul doelstellings te bereik.

 

 

 

 

 

 

 

Een van die lede, Marie van Rooyen, saam met Marquerite Strydom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hulle werk tans op vyftien plase en vier privaat besighede in die Humansdorp omgewing. In samewerking met Graan SA het hulle `n program vir dertig plattelandse skole

 

Hulle dienste sluit in:

1 .Persoonlike berading aan individue en groepe.

2.Groepwerk waar persoonlike vaardighede geleer word.

3. Opleiding in lewensvaardighede.Ontwikkeling van kreatiewe vaardighede.

4. Hulle leer hoofsaaklik vrouens kreatiewe vaardighede soos naaldwerk, lapverf, kralewerk, kookkuns, ens.

5. Praktiese alledaagse bemagtiging. Hulle help met die verkryging van ID`s, bankrekeninge en maatskaplike toelae.

6. HIV en Vigs bestuur.

7. Tegniese opleidingsgeleenthede. Opleiding word verskaf vir plaasimplemente, melkproduksie, kunsmatige inseminasie, ens. Hierdie opleiding word in samewerking met die Melkprodusente Organisasie gedoen.

8. Ontwikkeling van kinders en jeug. Daar word onder andere aandag gegee om kinders skoolgereed te kry. Hulle is betrokke by vyf kleuterskole met meer as sewentig kinders. Deur middel van jeuggroepe word kinders aangemoedig om hul skoolopleiding te voltooi, hulp word verskaf met die doen van huiswerk en lewensvaardighede word geleer.

9. Korporatiewe Maatskaplike Ontwikkeling.

 

Voordat hulle doeltreffende dienste kan lewer word `n deeglike behoeftebepaling gedoen. Dit sluit in direkte waarneming, half gestruktureerde en formele onderhoude met individue en groepe, deelnemende beplanning, groepbesprekings en die bou van verhoudings deur sosiale kontak. `n Verslag word dan opgestel en aan die gemeenskap voorgelê. Eers wanneer die gemeenskap dit aanvaar het word die program geïmplementeer. Maandelikse verslae en evaluering word gedoen.

 

Hulle basis is gebou op die Woord van God.

 

 

 

 

 

`n Groep dames, The African Queens, van Rosenhof plaas het saamgekom. Hulle stal `n wye verskeidenheid van artikels wat hulle maak uit. Hulle is geregistreer as `n besigheid en dit het gegroei van `n gesonde tydverdryf na `n florerende besigheid.

 

Die dames van `Die African Queens` met hul leier Cindy, in die middel.

 

 

Van die kleurvolle artikels wat deur die groep gemaak word.

 

By die vergadering oorhandig ons ook jaarkentekens aan `n paar van ons lede.

 

Margaret van der Mescht oorhandig jaarkentekens aan Erika le Roux 10 jr, Sarie Opperman 20 jr en Tessa Jooste 30 jr.