Sirkel:Paarl

Tak: Malmesbury

Studierigting: Opvoeding en Kultuur

Beriggewer: Hanri Hewett

Datum: 20 September 2017

 

Die Opvoeding en Kultuur vergadering se spreker, ds Fanie Kriel (selno 0832925188) spreek die vergadering toe met die tema: “Ontdek, ontwikkel en verstaan jou en jou kind se eiewaarde”.

 

Hy verduidelik dat, soos ‘n mens se witbloedselle jou liggaam fisies teen siektes beskerm, jou eiewaarde jou bewussyn en bestaan se immuunsisteem verteenwoordig.  Die goeie nuus is dat emosie en eiewaarde labiel is en dus verbeter kan word.

 

Die 2 hoofpilare van ‘n goeie selfbeeld is:

Vertroue in ons vermoë om te dink en te “cope”; en

Selfrespek – gevoel van waardigheid.

 

Die onderafdelings van die pilare is:

Leef bewustelik – erken realiteit;

Aanvaar en waardeer jouself vir wie jy is;

Selfverantwoordelikheid (jy is verantwoordelik vir jou eie geluk)

Selfgeldendheid (vra wat jy wil hê / Sê nee vir wat jy nie wil nie / Spreek jou gevoelens ordentlik uit / Leef doelgerig)

 

Ds Fanie Kriel raak menseverhoudings in sy praatjie oor eiewaarde aan.  Mense met ‘n gesonde eiewaarde is rustiger en kan van opinie verskil, maar hoef nie altyd hulle opinie te lug nie.  Intra- en interpersoonlike verhoudinge word in wese deur die kwaliteit van eiewaarde bepaal.

Mense met ‘n sterk eiewaarde is oop en eerlik, neem verantwoordelikheid vir eie geluk, leef en laat leef.

Ds Fanie Kriel doen ‘n beroep op lede om kinders onvoorwaardelik te aanvaar en nie die bewondering wat ons vir hulle het terwyl hulle babas is, in die grootmaakproses te verloor nie.

 

Hy verduidelik dat ‘n sterk eiewaarde saam met Christus, die beste geskenk is wat jy vir jou kind kan gee.

 

 

Die riglyne hiervoor is: 1) Modelleer sterk eiewaarde; 2) Moenie kinders grootmaak nie, laat hulle grootword; 3) Gee meer ruimte as begrensing.

 

 

Denise Huysamen Malmesbury VLV lid, bedank vir Ds Fanie Kriel na ‘n fantastiese praatjie oor “Eiewaarde, Selfworth”.