Die sluitingsdatum vir VLVK-presidentnominasies verskuif na 31 MAART 2017, aangesien al die Sirkelkonferensies en Sirkelpresidentsverkiesings eers afgehandel moet word.

Aanpasbare Vroue /

Adaptable Women