SIRKEL:  OVERBERG

TAK: KLEINMOND

PORTEFEULJE: OPVOEDING & KULTUUR

BERIGGEWER: HERMIEN VAN ZYL

FOTOGRAAF: ALICE VAN ROOYEN

DATUM: 30 AUGUSTUS 2016

 

Die Kleinmond Vroue-Landbouvereniging is bekend daarvoor dat hulle van die beste sprekers nooi om lede en gaste by hulle vergaderings toe te spreek. Die doel is om kundigheid en kennis oor te dra wat vroue help om sekere doelwitte te bereik wat hulle voorheen moontlik as onbereikbaar beskou het, hulle kennis oor ‘n spesifieke onderwerp te verbreed en, heel belangrik, om mense te inspireer om optimaal te lewe.
Die VLV se maandvergadering op 30 Augustus 2016 was weer so ‘n geleentheid toe die hoofspreker, Dr. Wilma J  Coetzer, ‘n bedryfsielkundige van Noordwes Universiteit, met haar professionele kennis oor  persoonlikheidstipes, die gehoor geïnspireer het met haar kennis en insig oor haar onderwerp.

 

” Partykeer dink persone dat hulle tyd/lewe verby is. Ander  wonder oor wat mense van hulle dink en ander is besorg oor hulle nalatenskap ” het Wilma Coetzer gesê. Daar is persone wat gemaklik voel  tussen mense. Hulle kan beskryf word was ekstroverte. Ander is weer die stil tipe: introverte.  Daar is mense wat baie ordelik en georganiseerd leef en dan is daar persone wat “gemaklik is met chaos en dit kan bestuur”.  Persone wat hulle passies uitleef, ongeag van ouderdom, is vol natuurlike energie en motivering. Dit is belangrik dat ekstroverte  nie vinnige en emosionele besluite neem nie. Wanneer dit kom by belangrike besluite is dit raadsaam om ‘n introvert vriendin as “klankbord” te hê. Op so ‘n wyse vul ons mekaar aan.

 

Dr Wilna Coetzer (spreker), Jonelle du Toit (gaskunstenaar) en Louise Bruwer (taksaamroeper vir Opvoeding en Kultuur) en Ninnie du Toit (takvoorsitter Kleinmond), voor.

“Ons moet die persoon in die spieël aanvaar, drome droom, glo in daardie persoon en ons moet optimaal lewe.” het Coetzer gesê.

 

Ons moet ons gawes uitlewe. Die Here het ons elkeen lief net soos ons is. Sy het uit Genesis 1:26&27  aangehaal: Dit is baie goed het die Here gesê nadat Hy die mens gemaak het. In die oë van die Here is ons perfek, net soos ons is. Wees getrou aan jouself – jy mag maar jou eie mens wees.”

 

Die gehoor was aangenaam verras deur Jonelle du Toit van Hermanus se vertolking van “Bruid se ma se rok” deur Reinette de Villies (in lewe ‘n VLV-lid van die Gansbaai-tak). Jonelle gee raad en verkoop klere spesiaal vir die bruid se ma in haar winkel, Eve. Dus kon sy met passie en eerstehandse  ondervinding die gedeelte voordra. Sy is deel van ‘n groep skrywers bekend as die “FynbosSkrywers”. Hulle boek Liefde is ‘n sprokie is ‘n lekker versameling van 22 kort liefdesverhale wat op bekende sprokies gebaseer is. Twee geskenkpakkies met hierdie boek, ‘n jeugboek vol spookstories en ‘n CD met fantasiestories vir kleuters is aan twee gelukkige toehoorders oorhandig.

 

Dit was ‘n propvol middag met VLV-gaste uit Gansbaai, Hermanus, Bredasdorp en Villiersdorp wat hierdie spesiale intertakvergadering van sirkel Overberg bygewoon het. Die vergadering is aangebied deur die portefeulje Opvoeding en Kultuur onder leiding van Louise Bruwer en daar is ook gefokus op VLV se betrokkenheid by die Wêreldbond van Plattelandse Vroue met ‘n uitstalling van artikels gemaak deur die Australiese County Women-organisasie wie se afgevaardigdes, soos Suider Afrika s’n, die onlangse Konferensie van die Wêreldbond in London bygewoon het.

 

 V.l.n.r. staan Rika Raats, Marie Thomas, Hermien van Zyl en Rienie Ludick (sirkelpresident Overberg) en blaai deur die fotoalbums by die uitstalling van handwerk deur die lede van die Australian Country Women.

 

Terselfdertyd het twee skoolvriendinne van Villiersdorp, en beide reeds 45 jaar lid van VLV, Hermien van Zyl (die vorige sirkelpresident) en Johlene Viljoen(takvoorsitter, Villiersdorp) hulle 70ste verjaarsdag saam met hulle VLV-vriendinne van die Overberg gevier. I.p.v. hulle vriendinne op te saal met die koop van geskenke het hulle teruggeploeg in VLV deur die stigting van ‘n Kongresfonds waarin bydraes gestort kon word om waarnemers se koste te help dek.

 

Hermien van Zyl (links) en Johlene Viljoen, die verjaarsdagdames, staan weerskante van Elizette Bosman, hulle Sondagskooljuffrou van st 4.

 

Augustus was ook Vroue-maand. Om hierdie maand op ‘n gepaste wyse af te sluit is drie bottels Emily-wyn oorhandig aan van die pryswenners van die intertakkompetisie. Hierdie wyn is spesiaal deur Longridge Wynlandgoed buite Stellenbosch vervaardig om by die smaak van die  vrou te pas en is ‘n huldeblyk aan Emily Hobhouse en vroue soos sy wat veg vir wat reg is. September weer is Boomplantmaand en Erfenismaand. Agapantusplante is oorhandig aan die wenners van die rangskikkompetisies met die doel dat hierdie inheemse plante tydens Boomplantweek geplant word om ook ons blomerfenis te vier. Eksemplare van Landbouweekblad se Boerekos 8, ewe-eens ‘n viering van ons koserfenis, is oorhandig aan die wenners van die gebakkompetisie. Rienie Ludick van Gansbaai, sirkelpresident van die Overberg, het die pryse oorhandig.

 

Die middag is heel gepas afgesluit met ‘n uithang teedrinkgeleentheid.

 

Foto 1: ‘n Verjaarsdagkoek, heel gepas versier met VLVKaapland-rosies, die handewerk van Jonelle du Toit. (Fotograaf Cecile Jonkheid)