Die huldeblyk vir mev. Margie Visagie, soos gelewer deur mev. Erika Lubbe tydens wyle mev. Visagie se troosdiens, kan gevind word onder Announcements, Recent Events.