Sirkel: Suid Karoo

Tak: Williston

Gebeurlikheid: 90ste verjaardagviering

Beriggewer:  Cecilia Louw

Datum: 10 Junie 2016

 

Die drie-en-sewentig lede van VLV-Williston het op Vrydag, 10 Junie 2016, die 90ste bestaansjaar van hul vereniging in die Williston NG Kerksentrum gevier.

 

Eregaste

Eregaste

Gaste geniet die geselligheid

Gaste geniet die geselligheid

 

Mev. Theron, saam met mev. Rinette van Schalkwyk, het deeglike navorsing gedoen en drie albums saamgestel wat die geskiedenis van die tak uitbeeld en wat besigtig kon word by die funksie. In die pionierstyd, wat die stigting van die tak voorafgegaan het, het die Departement van Landbou in 1926 ‘n landboutrein rondgestuur met voorligtingsbeamptes om boere in te lig oor dieresiektes.  Daar was ‘n spesiale treinwa by vir ‘n huishoudkundige, mej. Taute, wat op haar beurt vroue ingelig het oor kookkuns.  Haar demonstrasies is gelewer op ‘n primusstofie.  Sy het allerhande nuttige wenke met die vrouens gedeel en na die tyd het sy die vroue aangemoedig om ‘n huisvlyttak te stig.  Die vroue het dit ter harte geneem en op ‘n dag by die ou Kerksaal (Rynse kerkie) bymekaar gekom.  Mev. Nettie Smit was die eerste Voorsitter.  Die huisvlyttak het na die stigting van die Vroue-Landbouvereniging (VLV) hul naam so verander.  Eers drie jaar later op 15 Oktober 1929 is die VLVKP by ‘n Kongres in Franschoek in die lewe geroep deur mev. Jossie Ackermann.

 

Heildronk op 90 jaar!

Heildronk op 90 jaar!

 

Me. Erika Lubbe, uitgetrede president van VLVK was vol lof vir die Williston-tak met 73 lede. Die tak het sy ledetal van 30 in 2005, verlede jaar opgestoot na 60 en tot 73 op 10 Junie 2016 – ‘n reuse prestasie.  Met die oorhandiging van ‘n groot bos rose het me. Lubbe hulde gebring aan die stigterslede van die VLV wat onder primitiewe omstandighede ‘n vereniging gestig het ten einde beter toestande vir hul gesinne te skep.

 

Mnr. Willem Symington, Voorsitter van die plaaslike Agri Noord-Kaaptak het gesê dat VLV ‘n onontbeerlike rol vervul as nie-regeringsorganisasie.

 

Me. Karien van Schalkwyk, VLVK-president, het hulde gebring aan die stigters van die tak in 1926.  Met die bywoon van konferensies word lede gereeld blootgestel aan nuwe idees om uiting te gee aan hul drome. Die beweging moet voortdurend aanpas by nuwe omstandighede.

 

Van links Loraine Symington, Cecilia Louw, Karien van Schalkwyk en Erika Lubbe

Van links Loraine Symington, Cecilia Louw, Karien van Schalkwyk en Erika Lubbe

Huidige en vorige Voorsitters van VLV Williston

Huidige en vorige Voorsitters van VLV-Williston

 

Die verrigtinge is afgewissel deur die sang van me. Theresa Coetzee met kitaarbegeleiding deur mnr. Louis Nothnagel en ‘n klaviernommer deur die dorp se orreliste, mev. Marie van Wyk.

 

Die keurige ete wat deur me. Johanna Theron voorberei is, is geborg deur Karusef, Williston Vleiskoöperasie se bemarkingsarm; Karoo Hoogland Munisipaliteit se raadslid, Johan van der Colff en mnr. Kobus Louw, eggenoot van die Sirkelpresident en Voorsitter van VLV Williston, Cecilia Louw.