Sirkel: Kalahari

Beriggewer: Nellie Viljoen  [email protected]

Datum: 11 Maart 2016

 

Sirkel Kalahari het ‘n suksesvolle konferensie op Reivilo aangebied met die tema ‘Droom, Glo en Leef’. Verrigtinge het in die ou klipkerkie geskied wat van 1883 tot 1958 deur die NG gemeente gebruik is.

 

NG kerk Reivilo - Copy

Die geskiedkundige kerkie op Reivilo waar die konferensie gehou is

 

Karien van Schalkwyk, President van VLVK, het die geleentheid bygewoon om lede te motiveer vir die jaar se werksaamhede. Sy spoor hulle aan om hul drome te verwesenlik, maar om nie rigied te wees nie. Doelwitte kan verander, sien ander moontlikhede raak.

 

Pretorius M Grobler T Eloff M Marx A - Copy

Miemie Pretorius (vorige Sirkelsekretaris), Tersia Grobler (huidige Sirkelpresident), Martie Eloff en Annelize Marx (vorige Sirkelpresidente)

 

Hannes Visser van Delareyville het die gebruik van die beesvoorkwart demonstreer.

 

Zenobia Baumgarten van Bothaville het lede geïnspireer om nuut te dink oor herbenutting. Sy gooi niks weg nie en bespaar geld deur artikels te hergebruik. Ou boeke en plate, aartappelsakkies, eierhouers en bottels word omtower in nuttige houers.

 

Snoekie Erasmus van Hartswater ploeg haar sukses as entrepreneur terug in die gemeenskap. Sy het ‘n lokaal vir haar fabriekswerkers ingerig en bied werksessies aan vir kinders om ‘n verskil in hul lewens te maak.

 

Lede het getoon dat hulle die afgelope jaar werk van hoogstaande gehalte gelewer het. Reivilo het skoonskip gemaak in die takkompetisies, met Vryburg tweede en Kuruman derde.

 

Takwenners - Copy

Karien van Schalkwyk oorhandig trofeë aan Corlie van Zyl (Reivilo 1e), Esta Twigge (Vryburg 2e) en Marianne Vorster (Kuruman 3e)

 

Sirkelbestuur - Copy

Sirkelbestuur: Adila Theunissen (kunste) Corlie van Zyl (Reivilo) Tersia Grobler (Sirkelpresident) Carien van den Berg (Visepresident) Nellie Viljoen (Sekretaris) Karien van Schalkwyk (VLVK-president) Hannetjie Engelbrecht (Tosca) Agter: Arine Bosch (landbou) Liza Burger (openbare sake) Marianne Vorster (Kuruman) Annetjie Botha (Piet Plessis) Biffie de Wet (Mimosa) Esta Twigge (Vryburg)