Sirkel: Middelland

Tak: Acqua

Portefeulje: Openbare Sake

Sameroeper: Magriet Schmidt

Beriggewer: Natania Schmidt

Datum: 9 Maart 2016

 

Dink jy daaraan om ‘n nuwe motorafdak op te rig? Wil jy jou huis groter maak? Of is Ouma ‘n kothuis in die agtertuin beloof en die swembad roep vir ‘n lapa? Wat nou? Het jy toestemming nodig en moet jy bouplanne indien?

 

Die Wet op Nasionale Bouregulasies en Boustandaarde, No 103 van 1977 (NBR) en ander toepaslike wetgewing vereis dat geen gebou, tydelik of permanent van aard, sonder die skriftelike goedkeuring van die plaaslike bestuur opgerig mag word nie.

 

Indien jy twyfel oor watter regulasies geld, moet jy eerder die plaaslike bouinspekteur raadpleeg. Jan Alleman weet byvoorbeeld tog nie dat ‘n afdak wat groter as 40m²  is en/of verby ‘n boulyn steek, vereis dat bouplanne by jou plaaslike raad ingedien moet word nie.

 

Voorts moet die bouplanne deur ‘n professionele persoon geteken word. Bouaktiwiteite mag slegs ‘n aanvang neem nadat die bouplanne goedgekeur is. ‘n Goedgekeurde bouplan is slegs geldig vir 12 maande vanaf die datum van goedkeuring.

 

‘n Bouinspekteur van die Nelson Mandela Metropolitaanse Munisipaliteit, Bennie Schmidt, het gesorg dal Acqua-lede behoorlik ingelig word oor die vereistes vir bou en aanbou soos bepaal deur die Nasionale Bouregulasies.

 

Johan Potgieter, NMMM se Brandweerhoof, het die vergadering toegespreek oor brandveiligheid.

 

Huisbewoners behoort ‘n daadwerklike plan in plek te hê in geval van brand. ‘n Brand kan baie vinnig verwoestende afmetings aanneem en daarom moet ‘n mens ‘n ontsnappingsplan, wat gereeld met die hele gesin geoefen word, in plek hê. Identifiseer ‘n bymekaarkompunt buite die huis, waar gesinslede in geval van nood bymekaar moet kom en dit vinnig duidelik is indien iemand nie teenwoordig is nie.

 

Brandstof plus suurstof plus hitte is gelyk aan vuur. Deur net een element van hierdie drie weg te neem, word die vuur geblus. ‘n Vuur gaan dood sonder voedsel oftewel brandstof. ‘n Vuur moet asemhaal. As die suurstof selfs met net 6% verminder word, word die vlamme gesmoor. As die bron van hitte duidelik is, moet jy dit dadelik afskakel of verwyder.

 

Rook en dodelike gasse versprei verder en vinniger as hitte. Slagoffers sterf weens rookinaseming en nie brandwonde nie. ‘n Rookalarm is die beste, goedkoopste en mees kritiek belangrike waarskuwingsmiddel vir die veiligheid van jou gesin. Omdat rook altyd styg is dit raadsaam om eerder na ‘n uitgang te kruip. Die vloer is die plek met die minste rook. Jy sal beter sigbaarheid hê en gemakliker kan asemhaal.

 

Gebruik die agterkant van jou hand om ‘n deur vir hitte te toets. As dit warm is, is daar vlamme aan die ander kant en moet jy ’n ander uitgang soek.

 

‘n Lewensbelangrike reël om te onthou as jou klere aan die brand slaan, is om te “stop”, te “val” en te “rol”. Om te hardloop sal die vlamme net meer suurstof gee en dit vererger. ‘n Brandkombers, om jou gedraai terwyl jy rol, sal die vlamme selfs vinniger blus.

 

Elke huis behoort ‘n draagbare brandblusser te hê . ‘n Brandblusser is van kardinale belang om te verhoed dat ’n klein probleem handuit ruk.

 

Lede was dit eens dat die twee here hulle uitstekend van hulle taak gekwyt het om almal teenwoordig met baie en baie belangrike inligting te bemagtig.