… Nooit omdraai wanneer jy teleurgestel word nie

Nooit ophou wanneer jy verloor het nie

Nooit bly lê wanneer jy geval het nie

Nooit haat wanneer jy seergekry het nie

Nooit minderwaardig voel wanneer jy nie waardeer word nie

Nooit hoogmoedig word wanneer jy presteer het nie

Nooit rus wanneer jy voorspoed gevind het nie

Nooit in die steek laat wanneer jy vertrou word nie

 

MAG JY … Altyd lewe met die wete dat jy met ‘n doel lewe

Altyd ly in die geloof sodat lyding krag bring

Altyd doen met die besef dat dit jou taak is

Altyd gee en deur jou gawe verryk word

Altyd gereelmatigheid en ondersteuning kry

Altyd lewe met die oog op die onsienlike

 

Mag jy en jou huisgesin…’n absolute wonderlike jaar hê

 

Pikkie Photography