Sirkel: Noord-Karoo

Tak: Murraysburg

Beriggewer: Mette Kromhout

Datum: 18 November 2015

 

Alhoewel daar elke jaar baie moeite met die VLV se Kersprogram gedoen word, was vanjaar iets heel besonders.  ‘n Kersspel, spesiaal vir dié geleentheid geskryf deur Paul Avenant, is in die Kerk aangebied.

 

Avenant het uit ‘n moderne hoek na die gebeure van meer as 2 000 jaar gelede gekyk. Hy het deur ‘n onderhoudvoerder op TV ‘n bejaarde Maria en Josef oor die gebeure in Bethlehem en daarna uitgevra. Danksy dié vrae kon Maria en Josef hulle menslike belewing van die goddelike ingryping in hulle lewens vertel.  Johanna van der Merwe (Josef),  Elsje Kruger (Maria) en Erika Grebe (onderhoudvoerder) het die gehoor meegevoer danksy die knap vertolking van hulle rolle.  Paul Avenant het uitmuntend daarin geslaag om die kersgebeure, hedendaags verpak, oortuigend en aangrypend te belig.

 

DSC02527

Die verrigtinge in die Kerk is met hartlike samesang van kersliedere afgesluit.  Die dames (en enkele here) het uit waardering vir Julie Avenant  se knap orrelbegeleiding die samesang besonder geniet.

 

Die oorblywende gedeelte van die program is in die kerksaal aangebied.  Dorees Pienaar en Winifred Grobler word danksy lojale lidmaatskap van meer as vyftig jaar as erelede verwelkom terwyl Grada Retief gelukgewens word met haar lidmaatskap van veertig jaar.  Hannatjie Fourie, Mette Kromhout, Dorees Pienaar en Renée Swanepoel ontvang erkenning vir die bywoon van alle vergaderings gedurende 2015.  Mette Kromhout se gereelde verslae en berigte word ook waardeer.

 

As voorsitter bedank Renée Swanepoel haar bestuur deur die letters van die woord DANKIE te gebruik,  terwyl Theresa Troskie die lede se waardering vir Swanepoel se bekwame en inspirerende leiding betuig.

 

Die jaar se aktiwiteite is rondom ‘n heerlike koppie tee en smullekker verversings afgesluit.

 

DSC02530

Murraysburg se bestuur vir 2016 : Susanna van der Merwe, Theresa Troskie, Elana Grobler, Renee Swanepoel, Hannelize van Heerden, Maretta Theron en Lina van den Berg.  Afwesig : Kay Hesselink en Johanna van der Merwe