Sirkel: Middelland

Tak: Aberdeen

Portefeulje: Operbare Sake

Beriggewer: Lea van der Vyver

Datum: 14 Oktober 2015

 

Aberdeen VLV vergader op Woensdag, 14 Oktober 2015, by die Aberdeen Klub.

 

VLV se tema vir die nuwe jaar is “Droom, Glo, Leef” en daarom open Lea van der Vyver die vergadering deur na die woordjie “glo” te kyk.  Wat ons dink en glo is so belangrik, aangesien dit bepaal hoe ons gebede beantwoord word, wat met ons gebeur en wat ons ontvang.  Ons moet dus positiewe gedagtes dink en verklaar en geloof hê in dit wat ons nog nie kan sien nie.  Alhoewel geloof ons nie weerhou van swaarkry nie, kan ons aan God se belofte vashou dat Hy meer kan doen as wat ons dink en dat Hy alles ten goede laat meewerk vir die wat Hom liefhet. Ons moet dus Sy Woord glo en woorde van geloof en seën uitspreek oor onsself en diegene om ons.

 

DSCN2776 Diane en Lea

Diane Nel (afgetrede staatsaanklaer) en Lea van der Vyver (voorsitter)

 

Na die bespreking van ‘n paar VLV-sake, skuif die fokus na Menseregte en lede word toegespreek deur Diane Nel, wat verlede jaar uitgetree het as staatsaanklaer in Graaff-Reinet. Diane vertel dat Menseregte gaan oor die basiese regte en vryhede waarop alle mense geregtig is. Dit ontstaan as gevolg van groot menseregteskendings in die geskiedenis, bv die Eerste en Tweede Wêreldoorloë, Hitler se etniese suiwering en Apartheid.  Die VN skep die Internasionale Geregshof in Den Haag wat jurisdiksie het om wetgewing oor die skending van universele menseregte uit te oefen.

 

In Suid-Afrika word riglyne vir Menseregte uiteengesit in die Grondwet van 1996, sowel as die Handves van Menseregte, waarin 27 menseregte uitgestippel word.  Daar is ook spesifieke regte wat deur wetgewing in Suid-Afrika daargestel is, bv kinderregte, vroueregte en regte van werkers.

 

Daar is verskeie kanale waar skending van Menseregte rapporteer kan word, bv Suid-Afrikaanse Menseregte Kommissie, Polisie en Openbare Beskermer.

 

Die sessie is afgesluit met ‘n lewendige bespreking oor voorbeelde van Menseregteskendings al dan nie, bv ontgroeningspraktyke, reg op eiendom, toegang tot Openbare Dienste ens.

 

Die gelukkige lootjie van die dag word ook gewen deur Diane Nel en die vergadering word afgesluit met tee en verversings.