Sirkel: Namakwaland

Tak:  Vredendal

Portefeulje:  Leefstyl

Beriggewer:  A Beelders

Datum:  17 September 2015

 

 

Fotos 2015 018

Rita Eitner, Retha Roux en Dirkie De Jongh

 

Die week van 14 tot 19 September was Testamente Week. Retha Roux van Human prokureurs op Vredendal, het by ‘n VLV vergadering op die dorp praktiese wenke gegee vir die opstel van ‘n testament. ” Almal besit iets al is dit ook hoe min, en onnodige verwarring en dispute kan vermy word as daar duidelikheid is oor die wense van die oorledene ” sê sy. Wanneer iemand sonder ‘n testament sterf is die boedel intestaat, en word die besittings tussen die kinders en oorlewende eggenoot of ander wettige naasbestaandes verdeel. Dit verg dikwels onnodige administrasie wat bydra tot die koste om die boedel te beredder, terwyl ‘n testament gratis opgestel word.

 

Wanneer ‘n persoon sterf word sy boedel gevries, en ‘n eksekuteur is nodig om uitvoering te gee aan die wense vervat in die testament. ‘n Mens kan kies wie die eksekuteur moet wees. Dit kan ‘n instansie wees soos ‘n bank, waar jy noodwendig net een van talle aansoeke sal wees, of ‘n prokureurskantoor, of dan ‘n bevoegde persoon wat jy vertrou met jou sake. Jy kan selfs ‘n familielid met mag van assumpsie aanstel. Die persoon sal dan ‘n bevoegde persoon kry om te help met die uitvoer van die testament. Dit is wys om die betrokke gesins- en familielede te betrek by die beplanning van ‘n testament, raai sy aan. Dan is almal ingelig en word moontlike misverstande of dispute vermy. Persoonlike besittings  soos juwele ens. kan in ‘n wenslysie by die testament gevoeg word.

 

Belangrike aspekte by die opstel van ‘n testament is onder andere die huwelikstaat van die persoon. Is hy binne of buite gemeenskap van goed getroud; met of sonder aanwas; of met bepaalde huweliks voorwaardes. Ander aspekte is die verleen van lewensreg en vruggebruik. Altwee moet geregistreer word en het koste implikasies. ‘n Testament word gewoonlik gratis opgestel, maar vir die genoemde omstandighede en bepalings is grondige regskennis nodig. Die bereddering van ‘n boedel van minder as R125 000 is ‘n eenvoudige proses, maar wanneer dit die bedrag oorskrei moet die boedel in die koerante adverteer word. Nog ‘n aspek is die verskansing van boedelbelasting deur vooraf die besittings op die erfgename oor te dra. Hier moet rekening gehou word met oordragkoste en transport. Die uitvoer van die boedel word uiteindelik deur ‘n kundige in die Meesterskantoor gekontroleer  vir goedkeuring. Die koste is ongeag die groote van die boedel nooit meer as R600 nie. Ten slotte raai Retha aan om die testament so eenvoudig moontlik te hou. Beslis baie goeie raad.