VLVK 86ste Kongres

18 – 20 Augustus 2015

 

Cradock

 

Baie dankie aan al ons borge!

 

 

westfalia (Custom)

 

 

The Pavilion (Custom)

 

 

GWK (Custom)

 

 

OVK (Custom)

Ladybrand

Hofmeyr

Steynsburg

 

 

Bokkeveld Rooibos

 

 

Hi Q Aliwal Noord (Custom)

Aliwal-Noord

 

 

Carl Zaayman (Custom)

 

 

Aliwal Drukkers

Saartjie Botha

 

Bennie Olivier

 

 

D&E Rekenaars (Custom)

 

 

Pick a Pay (Custom)

Aliwal-Noord

 

 

Standard Bank (Custom)

 

 

Shoprite (Custom)

Aliwal-Noord

 

Jakkie van Zyl (Custom)

 

 

Stony River Properties (Custom)

 

 

Veeplaas Tydskrif (Custom)

 

Cradock Saad (Custom)

 

MNR EN MEV NAAS VERMAAK

 

ME MARGUERITE HATTINGH

 

 

 

David Lord (Custom) (Custom)

 

 

TYGERBERG VAANDEL (Custom)

 

 

Bakels, Sterkstroom

Brian Jacobson, Sterkstroom

Dorans Apteek, Aliwal-Noord

FR Glen Farley Kwekery, Ugie

Gaylards, Sterkstroom

Helpmekaar, Sterkstroom

Shorten Motors, Ugie