Sirkel:  Worcester

Tak: Maria Stofberg

Portefeulje: Opvoeding

Beriggewer: Alta Britz

Datum: 6 Augustus 2015

 

 

20150806_150853

Uitvoerende Burgemeester, Antoinette Steyn, Alta Britz en Martina Fouche

 

 

Die Uitvoerende Burgemeester van die Breedevallei Munisipaliteit, Antoinette Steyn, het  die tak kom besoek en gesels  oor die positiewe gebeure in die dorp, en hoe teenoor haar as  vroue burgemeester opgetree word. Die tak gee erkenning vir alles wat gedoen word.

 

 

Mev Coronel Louw, onderwyseres in gasvryheidstudie by De La Batskool vir dowes, het kom vertel van die kurrikulum wat vir die leerders in vaardigheidskole geskryf is.  Daar was nie in die verlede vir hierdie skole ‘n kurrikulum nie. Vanaf 2011 tot 2013, onder leiding van mnr Mather van die WKOD, het komitees, wat uit onderwysers bestaan het, begin om vir al die vakrigtings wat in vaardigheidskole aangebied word, te skryf. Die kurrikulum is nie slegs tot die Wes-Kaap beperk nie, maar is vir al die vaardigheidskole in Suid-Afrika bedoel. Mev Louw was betrokke by die skryf van die kurrikulum van gasvryheidstudie. Die kursus strek oor vier jaar en aan die einde van die vierde jaar skryf die leerders ‘n eksterne eksamen, wat ook tale, wiskunde en lewensoriëntering insluit,  ‘n Sertifikaat, gelykstaande aan graad nege, word aan die suksesvolle kandidate uitgereik.

 

 

In 2008 het De La Batskool by die P.A.  &  Alize Malan Gedenktrust befondsing bekom en dit is gebruik vir die opgradering van die skool se opleidingskombuis.

 

 

potpourrie Aug. 002

Landboukompetisies: 3 verskillende soorte kruie met 3 huishoudelike gebruike.

 

 

“Is jou sak vir onverwagse opname in die  hospitaal  gepak?” Alta Britz wys haar sak wat gereed is vir ‘n noodgeval.  ‘n Lys van items wat noodsaaklik is word  deurgegee. Nagklere, 2 broekies, handdoek, 2 waslappe, toiletseep, tandepaste, tandeborsel, sneesdoekies, sjampoo en haarborsel. ‘n Lys van kroniese medisyne, afskrif van ID document en mediesefonds  kaart  asook  ‘n voltooide toelatingsvorm moet in die sak wees.  Aan elke lid is  ‘n toelatingsvorm uitgedeel.  ‘n Hospitaalsak met die nodige  toiletware is geskenk en  aan ‘n gelukkige trekker oorhandig.

 

 

potpourrie Aug. 005

Alta Britz en Helene de Wet, ontvanger van die hospitaalsak.

 

 

potpourrie Aug. 007

Sarie Wolmarans, sameroeper van kuns, demonstreer hoe om blomme uit eierdosies te maak.