Wyse raad oor verhouding tussen werkgewer en werknemer

Sirkel:  Weskus

Tak:  Porterville

Portefeulje: Openbare Sake

Beriggewer:  Louwna Hoving

Datum:  4 Junie 2015

 

1

Mary-Ann van Schalkwyk, Voorsitter, Gideon Abrahams, spreker, Hester Burger,   Saamroeper Openbare Sake

 

Mnr. Gideon Abrahams van Departement van Arbeid gee wyse raad oor goeie verhoudings tussen werkgewer en werknemer.  As inspekteur streef hy daarna om albei partye se regte te beskerm.  Hy glo aan regverdigheid en behoud van waardes en dat daar respek vir mekaar moet wees in werksomstandighede.  Die sukses van goeie verhoudings is baseer op vaste beginsels, trots op wie jy is en jou kultuur en om dit uit te lewe.

 

Die Departement van Arbeid bestaan uit verskillende afdelings om werkers te beskerm.  Die Wet op Basies Diensvoorwaardes bepaal dat ‘n werker 45 uur per week, Maandag tot Vrydag moet werk, buiten die een uur etenstyd, met ‘n maksimum van 9 uur per dag vir ‘n 5­-dag werkweek of 8 uur per dag vir ‘n langer as 5-dag werkweek;  Siekteverlof: 1 dag vir elke 26 dae gewerk in ‘n 3 jaar siklus met ‘n sieknota;  Verlof:  1 dag vir elke 21 dae opeenvolgend.  Alle beserings moet aangemeld word om eise teen die Vergoedingskommissaris te kan indien.  Werkgewers moet ook die werkers by die Werkloosheidsfonds registreer.  Verlof moet aangevra word en die toestaan van verlof berus by die werkgewer.  Daar word ook verskil gemaak tussen werknemers wat weekliks en maandeliks vergoed word.  Oortydkontrole moet deur die werkgewer gehou word en uitbetaal word of die tyd moet afgegee word.  Hy benadruk ook dat wedersydse vertroue ingeboesem moet word en dat werkers die huisvesting, rantsoene en vervoer na die dorp as ‘n voorreg moet beskou.  Terselfdertyd moet werkers ook nie benadeel word met pryse van produkte in ‘n plaaswinkel nie.  Aftrekkings vir aankope mag van vergoeding gemaak word, maar mag nie 10% oorskry nie.    Skeidingspakkette is slegs van toe-passing op persone wat voltyds in diens was.  Alle werkers moet kontrakte hê.  Werkers moet te alle tye van ‘n betaalstrokie voorsien word en ‘n afskrif daarvan moet deur die werkgewer vir drie jaar bewaar word.  Indien die minimumloon verhoog en werkgewers kan dit nie bekostig nie, kan hulle werkure verminder word in plaas daarvan om hulle af te betaal.

 

Die hantering van huishulpe/tuinwerkers wat minder as 4 dae werk val nie onder die Wet nie.  Hulle moet egter die minimumloon per uur ontvang.

 

Hy benadruk ook dat werkers betroubaar moet wees, maar ook dat die verhouding tussen werkgewers en –nemers nie familiêr moet raak nie.  Werkers moet bemagtig word.  Daar bestaan geen perfekte werkplek nie.

 

2

‘n Wêreldkaart waarop al die lande aangedui is waar 16 lede van die Tak familie-bande het.

 

3

Mary-Ann van Schalkwyk, Voorsitter oorhandig bydraes van lede aan Yolanda  Jordaan wat al hul besittings in ‘n huisbrand verloor het.

By |2015-06-04T10:51:48+02:00Junie 4th, 2015|Porterville Tak|0 Comments

Leave A Comment

Wyse raad oor verhouding tussen werkgewer en werknemer

Sirkel:  Weskus

Tak:  Porterville

Portefeulje: Openbare Sake

Beriggewer:  Louwna Hoving

Datum:  4 Junie 2015

 

1

Mary-Ann van Schalkwyk, Voorsitter, Gideon Abrahams, spreker, Hester Burger,   Saamroeper Openbare Sake

 

Mnr. Gideon Abrahams van Departement van Arbeid gee wyse raad oor goeie verhoudings tussen werkgewer en werknemer.  As inspekteur streef hy daarna om albei partye se regte te beskerm.  Hy glo aan regverdigheid en behoud van waardes en dat daar respek vir mekaar moet wees in werksomstandighede.  Die sukses van goeie verhoudings is baseer op vaste beginsels, trots op wie jy is en jou kultuur en om dit uit te lewe.

 

Die Departement van Arbeid bestaan uit verskillende afdelings om werkers te beskerm.  Die Wet op Basies Diensvoorwaardes bepaal dat ‘n werker 45 uur per week, Maandag tot Vrydag moet werk, buiten die een uur etenstyd, met ‘n maksimum van 9 uur per dag vir ‘n 5­-dag werkweek of 8 uur per dag vir ‘n langer as 5-dag werkweek;  Siekteverlof: 1 dag vir elke 26 dae gewerk in ‘n 3 jaar siklus met ‘n sieknota;  Verlof:  1 dag vir elke 21 dae opeenvolgend.  Alle beserings moet aangemeld word om eise teen die Vergoedingskommissaris te kan indien.  Werkgewers moet ook die werkers by die Werkloosheidsfonds registreer.  Verlof moet aangevra word en die toestaan van verlof berus by die werkgewer.  Daar word ook verskil gemaak tussen werknemers wat weekliks en maandeliks vergoed word.  Oortydkontrole moet deur die werkgewer gehou word en uitbetaal word of die tyd moet afgegee word.  Hy benadruk ook dat wedersydse vertroue ingeboesem moet word en dat werkers die huisvesting, rantsoene en vervoer na die dorp as ‘n voorreg moet beskou.  Terselfdertyd moet werkers ook nie benadeel word met pryse van produkte in ‘n plaaswinkel nie.  Aftrekkings vir aankope mag van vergoeding gemaak word, maar mag nie 10% oorskry nie.    Skeidingspakkette is slegs van toe-passing op persone wat voltyds in diens was.  Alle werkers moet kontrakte hê.  Werkers moet te alle tye van ‘n betaalstrokie voorsien word en ‘n afskrif daarvan moet deur die werkgewer vir drie jaar bewaar word.  Indien die minimumloon verhoog en werkgewers kan dit nie bekostig nie, kan hulle werkure verminder word in plaas daarvan om hulle af te betaal.

 

Die hantering van huishulpe/tuinwerkers wat minder as 4 dae werk val nie onder die Wet nie.  Hulle moet egter die minimumloon per uur ontvang.

 

Hy benadruk ook dat werkers betroubaar moet wees, maar ook dat die verhouding tussen werkgewers en –nemers nie familiêr moet raak nie.  Werkers moet bemagtig word.  Daar bestaan geen perfekte werkplek nie.

 

2

‘n Wêreldkaart waarop al die lande aangedui is waar 16 lede van die Tak familie-bande het.

 

3

Mary-Ann van Schalkwyk, Voorsitter oorhandig bydraes van lede aan Yolanda  Jordaan wat al hul besittings in ‘n huisbrand verloor het.

By |2015-06-04T10:51:48+02:00Junie 4th, 2015|Porterville Tak|0 Comments

Leave A Comment

Go to Top