Sirkel:  Noord-Karoo

Tak:  Britstown

Portefeulje:  Gesondheid

Beriggewer:  Michelle Jansen van Rensburg

Datum:  3 Junie 2015

 

 

 

Elizabeth Joubert het haar meestersgraad verwerf met haar tesis wat handel oor Seksuele Identiteit en meer spesifiek oor dieselfde geslagservarings van jong mans. Hierdie tesis het gespruit uit  haar terapie met adolossente mans wat verwarring in hul seksuele identiteit ervaar het.  Hierdie verwarring het dikwels gelei tot eksperimentering met nog groter negatiewe gevolge en die persoon nog verder weg van ‘n antwoord gelaat.

 

Seksuele Identiteit bestaan o.a. uit jou biologiese geslag, jou geslagsrol-identifikasie, jou seksuele oriëntasie.

 

Die grootste invloed op Seksuele Identiteit  is  ouers, die kultuur waarin jy jou bevind, die media en die samelewing waarin jy woon.  Hierdie invloede  skep boksies bv. seuns huil nie.  As jy voel jy pas nie in die boksie nie,  skep dit verwarring, bv,  “ek is ‘n seun, ek huil daarom is ek dalk gay”.  Hierdie verwarring kan lei tot eksperimentering – seks met dieselfde geslag.  Omdat seks in elk geval ‘n gevoel van genot  skep, versterk dit daardie vraagstuk – “ek het dit geniet daarom is ek seker gay”.  Dit lei tot verdere verkeerde keuses met ernstige gevolge.  ‘n Verkeerde seksuele identiteit is dus gebou.

 

Verwarring is ‘n fase van onsekerheid en is ‘n normale en natuurlike voorkoms, veral tydens adolossensie.  Verwarring by seuns kan ontstaan bv. as hul met ‘n maat stoei of  rugby speel en vrywing vind plaas oor die geslagsdele – dit lei tot ‘n ereksie – en dan ontstaan verwarring – “is ek gay omdat ek ‘n ereksie gekry het toe ‘n ander seun aan my geraak het “.  Indien intervensie op die stadium van verwarring plaasvind kan dit help om ‘n verkeerde seksuele identiteit te vorm.

 

Ouers speel ‘n deurslaggewende rol in die ontwikkeling van hul kinders se seksuele identiteit.  Reeds voor skool moet ouers met hul kinders praat oor seksualiteit om verkeerde persepsies en inligting te verhoed.  Kinders word op ‘n al hoe vroeër ouderdom blootgestel aan verwarrende inligting rondom seksualiteit deur die media en samelewing.