Sirkel:  Weskus

Tak:  Porterville

Portefeulje: Opvoeding en Kultuur

Beriggewer:  Louwna Hoving

Datum:  7 Mei 2015

 

 

 

‘n Leerkrag, mev. Elizabeth Kotze, en tien van die skool se leerders het besoek afgelê.  Riebeeck Vallei Spesiale Skool poog om leerders met leerprobleme en –gestremdhede in totaliteit te ontwikkel.

 

 

Dit is  ‘n vaardigheidskool wat oor ‘n akademiese- en praktiese afdeling beskik.  Akademies:  Afrikaans, Engels, Wiskunde, Lewensoriëntering en Entrepreneurskap.  Prakties behels:  Gasvryheidstudie (beskuit word gebak en konfyt word gekook vir fondse), Naaldwerk (eie sakke word gemaak), Stoffering, Houtwerk (artikels soos skinkborde word ge-maak en hartjies vir Valentynsdag), Motorwerktuigkunde (die werking van ‘n motor se masjien word aangeleer), Sweis- en Metaalwerk (braaiers word gemaak) en Landbou (verpakking en verwerking van druiwe en tamaties word bemeester).  Die Sterretjies (Juniors) doen verfwerk en kleispel, terwyl die Bytjies (Senior klassie) aktiwiteite doen soos die maak van warm plek-matte van kurk.

 

 

Entrepreneurskap word gekweek deurdat leerders tamaties, wat gratis aan die skool geskenk word, aan plaaslike hotelle en gastehuise verkoop.  Die inkomste word teruggeploeg in uit-stappies, skoolapparate en handwerkmaterial.  Leerders leer hekel en verkoop artikels aan be-sighede.  Gemeenskapbetrokkenheid by plaaslike maatskappye help leerders om gereed ge-maak te word vir die arbeidsmark.  Leerders bak en brou en leer sodoende meet, pas, skat, resepte lees en beter luister.

 

 

Die Departement voorsien ‘n begroting aan die skool wat aangevul word deur borge uit die ge-meenskap wat ‘n groot rol speel met finansiële hulp.  Werkswinkels word aangebied om hul weg te hou van negatiewe invloede soos drank, dwelms en geweld.

 

 

Huisvesting is in ‘n positiewe, veilige leeromgewing en leerders word naweek na die omlig-gende dorpe vervoer om hul tuistes te besoek teen ‘n minimum tarief.  Die skool strewe ook daarna om persoonlike higiëne en bewusmaking van oordraagbare siektes onder leerders se aandag te bring.  Daar word ook aan hulle selfbeeld, selfdissipline en goeie menseverhoudings aandag gegee.

 

 

Die skool spog ook met uitstaande atletiekprestasies.  Daar is tans 352 leerders in die skool en die personeel verrig hul taak met baie deernis en passie.  Leerders, ouer as 14, en nie meer vorder in die skool nie, word geëvalueer om toegelaat te word.

 

 

Die skool se lewensideaal vir elke leerder:  Daar is nie so iets soos ek kan nie – bly positief, glo in jouself, behou respek en wees trots daarop dat Jesus koning in jou lewe is.

 

 

 Foto 1           

Elizabeth Kotze, leerkrag van Riebeeck Vallei Spesiale Skool

 

 

Foto 2

‘n Sangtrio van die skool, begelei met ‘n klawerbord deur die koorleier se seun, tree op.

 

 

Foto 3

Terina Rheeder dra Op die Parade van Adam Small voor.